Erasmus+ är ett utbytesprogram som ger dig möjlighet att studera utomlands i 3–12 månader.