Gör ett utbyte med Erasmus+ utan att resa iväg. Genom Erasmus+ virtuella utbyte kan du delta i olika onlineaktiviteter tillsammans med ungdomar i Europa och södra medelhavsområdet.

Är du mellan 18 och 30 år är du välkommen att anmäla dig till någon av Erasmus+ virtuella utbildningar. Det finns tre olika kurser och anmälan sker på webbsidan för Erasmus+ Virtual Exchange.

3 onlineutbildningar


Online facilitated dialogue

Ta chansen till ett fördjupat internationellt utbyte. Möt andra unga människor för dialog i en säker webbmiljö med diskussionsledare. Här ges ni möjlighet att prata om saker ni tycker är viktiga, utveckla bättre förståelse för varandra och skapa meningsfulla relationer som spänner över gränser och kulturer. Ni övar även på färdigheter som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Dialogen förs i små grupper med deltagare från olika länder. Diskussionerna är informella men läsmaterial och uppgifter delas ut.

Mer information och anmälan till kursen Online facilitated dialogue

Advocacy training

Utveckla parlamentariska debattfärdigheter med stöd av ett nätverk av utbildade gruppledare. 

Syftet är att främja lyssnande och förståelse samt färdigheten att tala för sin sak.

Mer information och anmälan till kursen Advocacy training

Interactive open online courses

Möt studenter från olika länder och lär genom videoföreläsningar, aktiviteter som stöttar utveckling av färdigheter och interkulturella diskussioner ledda av diskussionsledare.

Kurserna som genomförs online spänner över kulturella sammanhang och nationella gränser. Aktiviteterna kan integreras i befintliga MOOC:s och kan röra ämnen som till exempel media, religion, mat, kultur och mycket annat.

Mer information och anmälan till Interactive open online courses

Studenter berättar vad de lärt sig genom Virtual Exchange:

(På engelska)

Sidan uppdaterades 2019-11-14