Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna om utbytesstudier genom Erasmus+ inom och utanför Europa. För mer detaljerad information, vänd dig till ditt lärosäte.

Var kan jag göra studieutbyte?

Du kan göra studieutbyte både inom och utom Europa. Kontrollera med det internationella kontoret på ditt lärosäte vilka länder du kan åka till.

Kan jag tillgodoräkna mig poängen från ett utbyte inom Erasmus+?

Ja, du kan tillgodoräkna alla godkända poäng från ditt utbyte till ditt svenska lärosäte. För mer information, vänd dig till det internationella kontoret eller en studievägledare vid ditt lärosäte.

Måste jag studera längre om jag åker på utbyte?

Nej. Eftersom du kan tillgodoräkna dig dina godkända poäng från utbytet blir din totala studieperiod inte längre. Planera med programansvarig eller studierektor på ditt lärosäte vilka kurser du ska ta på utbytet så de passar in i din examen.

Kostar det något att åka på utbyte inom Erasmus+?

Nej, det är gratis att åka på utbyte. Du får dessutom ett stipendium inom Erasmus+.

Hur stort är stipendiet inom Erasmus+?

Alla som blir beviljade en utbytesplats inom Erasmus+ får ett stipendium. Summan varierar beroende på vilket land du ska studera i och hur länge du är på utbyte.

Stipendierna för studieutbyten inom Europa ligger för närvarande på mellan 315 och 420 euro per månad.

För praktikutbyte inom Europa får du ett högre stipendium än för studieutbyte. 

För studieutbyte och praktik utanför Europa är stipendierna större och du får dessutom ett resebidrag.

Får jag mindre studiemedel från CSN när jag får ett stipendium från Erasmus+?

Nej.

Kan jag få extra stöd om jag har funktionshinder?

Ja. Om du har funktionshinder som gör att du behöver stöd för att möjliggöra eller underlätta ditt utbyte kan du ansöka om ekonomiskt bidrag. Du kan till exempel få extra stöd till specialtransport, vårdare, assistans under föreläsningar, specialmaterial, anpassat boende och annat.

Vänd dig till samordnaren för funktionshinder eller det internationella kontoret på ditt lärosäte för mer information. Samordnaren för funktionshinder kan involvera sin motsvarighet på ditt utbyteslärosäte inför planeringen av ditt utbyte.

Här hittar du mer information om extra stöd vid funktionhinder.

Kan jag studera en hel utbildning utomlands genom utbytet?

Nej, du kan endast studera på utbyte inom Erasmus+ under en del av din utbildning. Du ska kunna tillgodoräkna poängen från dina utbytesstudier till din svenska examen.

Kan jag söka andra stipendier samtidigt?

Ja, men du får inte ta emot fler än ett stipendium från EU eller Universitets- och högskolerådet för en och samma studieperiod.

Svenska institutet och flera andra organisationer erbjuder stipendier och du kan hitta stipendiehandböcker på vissa bibliotek.

Om du vill studera utomlands kan du också söka till andra stipendieprogram än Erasmus+. Vänd dig till det internationella kontoret eller din studievägledare för mer information om till exempel Minor Field Studies (MFS) och Linnaeus-Palme. 

Läs mer om Minor Field Studies (MFS)

Läs mer om Linnaeus-Palme

Kan vem som helst studera utomlands med Erasmus+?

Du måste inte vara svensk för att delta i Erasmus+, men du måste vara inskriven vid ett universitet eller en högskola i Sverige.

Erasmus+ är inte ett elitprogram, tanken är att vem som helst som har studerat i minst ett år ska kunna åka på utbyte. Chanserna att få åka på utbyte är goda, särskilt om du är flexibel när det gäller vilket land du åker till.

Var söker jag till Erasmus+?

Du ansöker om utbytesplats hos erasmusansvarig eller det internationella kontoret på ditt lärosäte. De kan finnas antingen vid din institution eller centralt på lärosätet. Det är bara genom ditt lärosäte du kan söka till Erasmus+.

När betalas stupendiet inom Erasmus+ ut?

De flesta svenska lärosäten betalar ut större delen av stipendiet i en klumpsumma när utbytet börjar och en mindre del när utbytet har avslutats. Vissa lärosäten betalar ut hela stipendiet från början. Prata med erasmusansvarig på ditt lärosäte för att få veta vad som gäller för ditt utbyte.

När är sista datum för att ansöka?

Det kan variera, vänd dig till erasmusansvarig eller det internationella kontoret på ditt lärosäte för information om vilka datum som gäller på ditt lärosäte.

Kan jag delta i Erasmusutbyten flera gånger?

Ja, inom vissa gränser.

Det går att delta i utbyten inom Erasmus+ i maximalt 12 månader per utbildningsnivå. Det innebär att samma student skulle kunna vara på utbyte för studier och/eller praktik i 12 månader under en kandidatutbildning och i 12 månader under en magister- eller masterutbildning samt i 12 månader under en doktorandutbildning.

Får jag hjälp om jag behöver ansöka om visum?

Du som åker på utbyte inom Erasmus+ ska vända dig till erasmusansvarig eller det internationella kontoret på ditt lärosäte om du behöver information, råd och hjälp med en eventuell visumansökan.

Information om uppehållstillstånd och visum

Sidan uppdaterades 2018-03-28