Här är svar på några av de vanligaste frågorna om utbytesstudier genom Erasmus+. För mer detaljerad information, vänd dig till din högskola eller ditt universitet.

Kan jag läsa en hel utbildning utomlands inom Erasmusprogrammet?

Nej, du kan endast läsa en del av din universitetsutbildning utomlands inom ramen för Erasmusprogrammet. Som student kan du studera i ett annat europeiskt land under 3-12 månader. Utbytesstudierna ska kunna tillgodoräknas i din svenska examen. Det finns dock en möjlighet att söka europeiska studiemedel för en masterutbildning i ett annat europeiskt land.

Vem ska jag vända mig till för att söka Erasmus+ stipendium för studier?

Du vänder dig till studievägledaren eller den internationaliseringsansvarige på respektive institution eller centralt vid det universitet eller den högskola du studerar vid.

Hur mycket pengar kan jag få genom Erasmusprogrammet?

Alla som blir beviljade en utbytesplats inom Erasmus+ får också ett stipendium. Summan varierar beroende på bland annat land och utbytets längd, men ligger mellan 315 och 375 euro per månad.

Reduceras mitt studiemedel när jag får ett Erasmusstipendium?

Nej.

Finns det andra stipendier att söka?

Svenska institutet administrerar flera olika program med individuella stipendier. Det finns också en mängd olika stipendieorganisationer och stiftelser som erbjuder stipendier. På många bibliotek finns stipendiehandböcker att låna för mer information. Observera att du inte får ta emot fler än ett stipendium från EU eller Universitets- och högskolerådet för en och samma studieperiod. Universitets- och högskolerådet administrerar även stipendier för studier utanför Europa. Minor Field Studies (MFS) och Linnaeus-Palme kan finnas tillgängliga vid ditt lärosäte. Sidas resestipendium för praktik i internationella organisationer söker du direkt hos Universitets- och högskolerådet.

Läs mer om Minor Field Studies (MFS)

Läs mer om Linnaeus-Palme

Läs mer om Sidas resestipendium

När är sista datum för ansökan om en Erasmusplats?

Datumet varierar mellan olika lärosäten. Vänd dig till din studievägledare eller den Erasmusansvarige på din institution eller centralt vid ditt universitet eller högskola för mer information.

Kan jag delta i Erasmusutbyten flera gånger?

Ja, från och med sommaren 2014 går det bra att delta flera gånger i både studier och praktik inom Erasmus+. Det är den sammanlagda tiden som räknas. Det går maximalt att delta i totalt 12 månaders utbyte (studier och/eller praktik) per utbildningsnivå (12 månader för kandidatnivå, 12 månader för masternivå och 12 månader för doktorandnivå).

Kan jag få extra stöd som funktionshindrad vid studentutbyte?

Ja. Det görs mycket inom Erasmus+ för att underlätta för personer med funktionshinder att delta i utbytet. Du kan till exempel extra stöd till specialtransport, vårdare, assistans under föreläsningar, specialmaterial etc. Vänd dig till ditt universitet/din högskola för mer information.

Hjälper Universitets- och högskolerådet till med visumansökan?

Nej. Till EU/EES-länder behövs inget visum under dina första tre månader på plats. Däremot måste du söka studentvisum på plats om du tänker stanna längre än tre månader. Detta är oftast giltigt i upp till ett år. Hur det går till att ansöka om ett sådant skiljer sig åt från land till land, och det beror även på om landet är med i Schengensamarbetet eller inte. Till Turkiet måste du söka visum innan avresa. Vänd dig till den Erasmusansvarige vid ditt lärosäte för råd.

Om uppehållstillstånd och visum

Kan jag tillgodoräkna mig poängen efter ett Erasmusutbyte?

Ja, du studerar på samma villkor som de inhemska studenterna och kan tillgodoräkna dig alla godkända poäng genom European Credit Transfer System (ECTS), ett system för överförande av studiemeriter. För mer information vänd dig till studievägledaren vid din institution eller till internationella sekretariatet centralt vid ditt lärosäte.

Kan vem som helst åka utomlands med Erasmus?

Det finns inga krav på medborgarskap för att delta i Erasmus+, men du måste vara inskriven vid ett universitet eller en högskola i Sverige. Du måste även ha läst minst ett år på högskolenivå innan ditt utbyte. Fråga studievägledaren på din institution om vilka möjligheter just du har.

Sidan uppdaterades 2014-11-21