Erasmus+ är välkänt och meriterande hos arbetsgivare både i Sverige och utomlands. Ta chansen att ge dig ut i Europa!

Att studera eller praktisera utomlands är en rolig och spännande utmaning. Det kan ge dig nya perspektiv och bredare kunskaper och du får tillfälle att träffa intressanta människor från Europa och andra delar av världen. Du kommer att få minnen för livet.

Som Erasmusstudent läser du på en högskola eller ett universitet i ett annat europeiskt land i 3-12 månader, på samma villkor som de inhemska studenterna. Du behöver inte betala någon terminsavgift och du får dessutom ett stipendium från Europeiska kommissionen.

Var kan jag studera?

Genom Erasmus+ kan du studera på högskolor/universitet i:
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Nordmakedonien, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike. Även vissa öar och andra områden utanför Europa som tillhör eller har koppling till EU godkänns för studier (till exempel Réunion, Martinique, Azorerna, Grönland, Franska Polynesien, Aruba med flera).

Ett huvudkrav är att du är student på en högskola eller ett universitet i Sverige och att det finns ett avtal mellan ditt hemlärosäte och det utländska universitet som är aktuellt för dig.

Kurser och tillgodoräkning

Studierna bedrivs på liknande villkor som för de inhemska studenterna och du får tillgodoräkna dig kurserna som en del av din svenska utbildning, under förutsättning att du har klarat av dina studier. Undervisningen bedrivs ofta på landets språk, vilket ger dig möjlighet att lära dig ett nytt språk eller fördjupa dina kunskaper i ett språk du talar. Universitet i många länder erbjuder även kurser på engelska.

Du får stipendium

Som Erasmusstudent får du ett stipendium från ditt universitet eller högskola. Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen, men det är inte heltäckande. Storleken på stipendiet varierar mellan 400 och 460 euro i månaden.

Språktest

Innan du åker ut kommer du att få genomföra ett test i det språk som du kommer att använda under din studie- eller praktikperiod utomlands. Om du efter testet känner att du kan behöva förbättra dina språkkunskaper så finns det möjligheter att få hjälp med det. Ett språktest kommer också att genomföras under din studie- eller praktikperiod. Kontakta ditt lärosäte för mer information.

Du kan också söka praktik

Om du vill få arbetserfarenhet utomlands kan du genom Erasmus+ praktisera på ett företag eller organisation i något av de 33 länder som ingår i Erasmus+. Precis som för studier gäller att praktiken ska ha relevans för din utbildning. Oftast måste du själv hitta en praktikplats som sedan ska godkännas av ditt universitet eller högskola.  

Erasmus+ praktik

Sidan uppdaterades 2021-03-02