Det är inte längre möjligt att söka till programmet, med anledning av nya beslut om biståndsklassificering och avsaknad av extern finansiering.

Linnaeus-Palme är ett utbytesprogram där svenska universitet och högskolor samarbetat med universitet i låg- och medelinkomstländer. Villemo och Rami har båda rest ut med stöd av programmet - ta del av deras berättelser!

Ett utbyte inom Linnaeus-Palme ger dig en meriterande utbildning med internationell erfarenhet. Du breddar din kompetens och får möta lärare och studenter inom samma ämnesområde, men med en annan kulturell bakgrund och akademisk tradition. Du knyter nya kontakter och får också möjlighet att dela med dig av dina kunskaper. Ett ömsesidigt utbyte.

Utbytet är en del av din akademiska utbildning och studierna utomlands ska tillgodoräknas efter att du kommit tillbaka till Sverige. Tiden för utlandsvistelsen är minst 10 och högst 40 veckor och du får ett stipendium som baseras på utbytesperiodens längd.

Inte längre möjligt att söka

Det är inte längre möjligt att söka till programmet, med anledning av nya beslut om biståndsklassificering och avsaknad av extern finansiering. Hör av dig till din institution med eventuella frågor.

Utbytesperiod under ht 2022

I tabellen finns de svenska universitet och högskolor som har pågående projekt med studentutbyten för svenska studenter inom Linnaeus-Palme.

Universitet/högskola och institution Utländsk samarbetspartner
Enskilda högskolan Stockholm  
Centralt Myanmar Institute of Theology, Myanmar
   
Marie Cederschiöld högskola  
Institutionen för socialvetenskap Loyola College of Social Sciences, Indien
   
Göteborgs universitet  
HDK-Valand Wits School of Arts at the University of the Witwatersrand, Sydafrika
Institutionen för fysik National Autonomous University of Mexico
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Morogoro Vocational Teachers Training College, Tanzania
Institutionen för historiska studier Council of Social Sciences of the Ministry of Science Technology and Environment of Cuba
Institutionen för historiska studier Federal University of Western Pará, Brasilien
Institutionen för kulturvård Woldia University, Etiopien
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, LIR Stellenbosch University, Sydafrika
Institutionen för biomedicin, Sahlgrenska akademin Tribhuvan University Teaching Hospital, Nepal
Språk och litteratur Mkwawa University College of Education, Tanzania
Språk och litteratur

Stellenbosch University, Sydafrika

Vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin Gadjah Mada University, Indonesien
   
Högskolan i Borås  
Akademin för textil, teknik och ekonomi Gadjah Mada University, Indonesien
Akademin för textil, teknik och ekonomi FURB- University of Blumenau, Brasilien
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT Makerere University, Uganda
   
Högskolan Dalarna  
Akademin för utbildning, hälsa och samhälle Gambia College, Gambia
   
Högskolan i Gävle  
Akademin för teknik och miljö Beijing Institute of Technology, Zhuhai, Kina
   
Högskolan i Halmstad  
Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap University of Education Winneba, Ghana
Akademin för informationsteknologi Federal University of Rio Grande do Sul, Brasilien
   
Högskolan i Jönköping  
Hälsohögskolan University of Ghana, Ghana
Jönköping International Business School Universidad de los Andes School of Management, Colombia
Tekniska högskolan Kasetsart University, Thailand
Tekniska högskolan

Ho Chi Minh City International University, Vietnam

Tekniska högskolan

Santa Catarina State University, Brasilien 

   
Högskolan i Kristianstad  
Fakulteten för hälsovetenskap General Sir John Kotelawala Defence
University
, Sri Lanka
Fakulteten för hälsovetenskap Republic of Zambia Republic of Health, Zambia
Sektionen för hälsa och samhälle Stellenbosch University, Sydafrika
   
Högskolan i Skövde  
Institutionen för biovetenskap Patil University, Indien
   
Högskolan väst  
Institutionen för ekonomi och IT University of the Western Cape, Sydafrika
Institutionen för individ och samhälle Bharathidasan University, Indien
   
Karlstads universitet  
Institutionen för sociala och psykologiska studier University of Namibia, Namibia
Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap Banaras Hindu University, Indien
Institutionen för matematik och datavetenskap Lahore College for Women University, Pakistan
Institutionen för hälsovetenskaper

Cape Peninsula University of Technology, Sydafrika

   
Karolinska institutet  
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskaper och samhälle Kenya Medical Training College, Kenya
Läkarprogrammet University of Malawi, Malawi
Läkarprogrammet Universidad del Azuay, Ecuador
Tandläkarprogrammet Makerere University, Uganda
   
Konstfack  
Institutionen för bild- och slöjdpedagogik Vitebsk State University named after P.M. Masherov, Belarus
   
Kungliga Tekniska högskolan  
Institutionen för elektroteknik och datavetenskap Indian Institute of Technology Madras, Indien
   
Linköpings universitet  
Institutionen för kultur och samhälle University of the Witwatersrand, Sydafrika
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling University of Nairobi, Kenya
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling  University of Abomey-Calavi, Benin
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling  Yerevan State University, Armenien
Institutionen för hälsa, medicin och vård Kathmandu Medical Teaching Hospital, Nepal
Institutionen för hälsa, medicin och vård Moi University, Kenya
Medicinska fakulteten  Moi University, Kenya
   
Linnéuniversitetet  
Department of Marketing Ghana Institute of Management and Public Administration, Ghana
Fakulteten för konst och humaniora

Moroccan university institute for training in journalism and communication professions, Marocko

Fakulteten för konst och humaniora Ethiopian university for training in journalism and communication professions, Etiopien
Institutionen för byggd miljö och energiteknik TERI School of Advanced Studies, Indien
Institutionen för datavetenskap och medieteknik Gavar State University, Armenien
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Kenyatta University, Kenya
Institutionen för idrottsvetenskap University of the Western Cape, Sydafrika
Institutionen för kulturvetenskaper Ashoka University, Indien
Institutionen för maskinteknik King Mongkut's University of Technology Thonburi, Thailand
Institutionen för pedagogik University of Dar es Salaam, Tanzania
Institutionen för samhällsstudier/fred
och utveckling
Javeriana University, Colombia
Institutionen för samhällsstudier/fred och utveckling University of Dar es Salaam, Tanzania
Institutionen för socialt arbete Thang Long University, Vietnam
Institutionen för statsvetenskap North West University, Sydafrika
Institutionen för utbildningsvetenskap Kenyatta university, Kenya
School of Business and Economics Bharati Vidyapeeth University, Indien
   
Luleå tekniska universitet  
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle  University of KwaZulu-Natal, Sydafrika
   
Lunds universitet  
Boende och bostadsutveckling Andes University, Colombia
Energivetenskaper The Royal University of Bhutan, Bhutan
   
Malmö universitet  
Institutionen för kultur, språk och medier National University of San Martín, Argentina
NMS Samtse College of Education, Bhutan
   
Mälardalens universitet  
Innovation, design och teknik (IDT) Ashesi University, Ghana
Musik- och operahögskolan vid Mälardalens universitet Vietnam National Academy of Music (VNAM), Vietnam
   
Röda Korsets Högskola  
Hälsovetenskapliga institutionen, sjuksköterske- och barnmorskeutbildning Kilimanjaro Christian Medical University College, Tanzania
   
Stockholms universitet  
Juridiska institutionen University of Cape Town, Sydafrika
   
Sveriges lantbruksuniversitet  
Ekologi University of Embu, Kenya
Energi och teknik Addis Ababa University, Etiopien
Institutionen för landskapsarkitektur,  planering och förvaltning
University of Buenos Aires, Argentina
Institutionen för vilt, fisk och miljö Khovd State University, Mongoliet
Stad och land University of Jaffna, Sri Lanka
   
Uppsala universitet  
Institution för kulturantropologi och etnologi

Vietnam National University of Social Sciences and Humanities, Vietnam

Institutionen för kvinnors och barns hälsa University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka
Institutionen för kvinnors och barns hälsa Muhimbili University of Health and Allied Sciences, Tanzania
Institutionen för kvinnors och barns hälsa Makerere University, Uganda
Litteraturvetenskapliga institutionen University of Cape Coast, Ghana
   
Örebro universitet  
Institutionen för läkarutbildning och medicinska vetenskaper Pwani University, Kenya
Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Wollega University, Etiopien
Institutionen för hälsovetenskaper Higher Institute of Health Science, Mocambique
Institutionen för hälsovetenskaper University of Zambia, Zambia
Institutionen för naturvetenskap och teknik University Eduardo Mondlane,Mocambique
Musikhögskolan Federal University of Paraiba, Brasilien

Stipendiebelopp

För dig om ansökt under 2022 eller tidigare: Du får ett stipendium på minst 40 000 kronor för 10 veckors utbyte. För längre utbyten, upp till 40 veckor, tillkommer ett extra bidrag per vecka. Hör med din institution om vilka möjligheter som finns och vilka stipendienivåer som gäller. Stipendiet är inte avsett att täcka alla utgifter under tiden utomlands utan kan behöva kompletteras med exempelvis studiemedel från CSN.

Sidan uppdaterades 2023-11-08