2019 fyllde Minor Field Studies 50 år. Det firade vi med att uppmärksamma några av de studenter som varit iväg på lärorika projekt lite extra.

Vad ger en ”minor field study” egentligen?

Minor Field Studies är ett program som ger möjlighet att erbjuda studenter vid svenska högskolor och universitet stipendium för att i ett låg- eller medelinkomstland samla material till en uppsats eller ett examensarbete. Men vad ger det studenterna? Här berättar några tidigare MFS-studenter om sina upplevelser på plats!

MFS ledde till det jobb jag har idag!

Namn: Björn Möller
MFS i: Sydafrika 2009
Område: Offentlig förvaltning

Jag läste en masterutbildning som fokuserade mycket på svenska förhållanden och ville få in ett bredare perspektiv för att i framtiden kunna jobba med internationella frågor. Med stöd från MFS åkte jag till Buffalo City i Sydafrika och studerade kunskapsöverföring i samarbetsprojekt mellan svenska och sydafrikanska kommuner.

Efter min examen blev jag erbjuden arbete på Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD) där jag fortfarande jobbar. Jag tror min fältstudie spelade stor roll för att jag fick jobbet.

″Dumt att inte använda möjligheten när den finns″

Idag jobbar jag med ICLD:s forskningsprogram och resultatuppföljning och jag har flera gånger kunnat använda min uppsats i jobbet. Jättekul! Under min fältstudie byggde jag också upp ett nätverk i Sydafrika. Det var en speciell känsla att redan på första jobbresan med ICLD träffa på borgmästaren i en sydafrikansk kommun som jag lärt känna några månader tidigare. ”I know you” skrek hon och gav mig en stor kram inför mina nya kollegor.

Det är en otrolig förmån att kunna söka stipendium genom MFS och rent ut sagt dumt att inte använda möjligheten när den finns.

MFS gav mig perspektiv, ödmjukhet och respekt

Namn: Kaweh Hagi Negad
MFS i: Bolivia 2007
Område: Statsvetenskap

Efter fem år av teoretiska studier innebar MFS en möjlighet för mig att omsätta teori i fält på den bolivianska landsbygden. Det var min första resa till Sydamerika.

Jag spenderade tiden med jordbrukare och fick insyn i deras dagliga liv. Det gav mig perspektiv och en stor portion ödmjukhet och respekt. Ganska snart efter min MFS och min magisterexamen började jag arbeta i ett projekt i ett område i Colombia, präglat av svåra konflikter och med en utsatt befolkning. Tack vare att jag hade exponerats för liknande förhållanden under min MFS anpassade jag mig snabbt.

Idag arbetar jag på UNHCR i Irak

Några år efter Sydsudans självständighet blev jag stationerad som chef för ett flyktingläger i gränsområdet till Sudan och idag arbetar jag med flyktingar på UNHCR i Irak. Mina huvudsakliga uppgifter kretsar kring att värna grundläggande rättigheter för människor på flykt. Jag arbetar med särskilt fokus på kvinnor och barn, de mest utsatta grupperna i konflikter.

Minnen för livet!

Namn: Catrine Åkerblom
MFS i: Brasilien 2009
Område: Internationella relationer

Jag läste modern historia i Mexico city 2008 som så kallad ”free mover” och redan när jag började på det engelskspråkiga masterprogrammet i Malmö efter att jag kommit hem, visste jag att jag ville iväg igen.

Jag gjorde min MFS på en organisation i brasilianska Amazonas som arbetar med hållbar utveckling på lokal nivå genom att stötta hållbara projekt inom exempelvis ekoturism och konsthantverk för innevånare i byar längs Amazonflodens bifloder. Det var en fantastisk möjlighet att få fördjupad kunskap om det viktiga arbete som görs på lokal nivå i ett område av så global betydelse.

Efter min MFS fick jag praktikplats på Sveriges ambassad i Brasilia och sedan åkte jag hem för att arbeta med projekt inom Malmö stad med fokus på kultur och integration. Idag jobbar jag med program för internationellt utbyte på Universitets- och högskolerådet och ansvarar bland annat för samarbetet med latinamerikanska högskolor.

Min MFS har gett mig minnen för livet och jag rekommenderar alla som har möjlighet att ta chansen! 

 Livserfarenhet och fina minnen

Namn: Rebecka Herdevall
MFS i: Costa Rica 2007
Område: Mänskliga rättigheter

Jag valde att söka ett MFS-stipendium för att det verkade vara en rolig och spännande möjlighet. Att det blev just Costa Rica var lite av en slump. Mest berodde det på att jag hade en kompis som hade åkt dit terminen innan och att jag ville öva på min spanska.

Under fältstudierna intervjuade jag parlamentsledamöter och representanter för kvinnoorganisationer och NGO:s och träffade tjejer som fallit offer för barnsexhandeln. Allt på spanska. Resultatet blev en kandidatuppsats med titeln ”Children for Sale – Local NGO:s and the Law against Commercial Sexual Exploitation of Children and Adolescents in Costa Rica”.

Mina åtta veckor i landet var roliga och spännande, precis som jag tänkt mig, men också utmanande. Innan jag åkte hoppade min costaricanska handledare av projektet, så jag åkte dit utan handledare och fick ta alla kontakter själv. Jag bodde hos en väldigt trevlig costaricansk familj tillsammans med en student från Holland och en amerikan och vi passade på att resa runt tillsammans på helgerna. Efter de åtta veckorna stannade jag kvar i Latinamerika och reste till Honduras och Nicaragua innan jag åkte hem.

Min MFS har framförallt gett mig livserfarenhet och fina minnen, men också en erfarenhet i mitt CV. Det har nu gått elva år och jag minns fortfarande mina veckor i Costa Rica som fantastiska. Det är ett väldigt vackert land med trevliga människor och jag hoppas få återvända dit en dag.

Ett nytt arbetssätt fick följa med hem

Namn: Sofia Scholler
MFS i: Etiopien 2004
Område: Miljövetenskap

Jag bestämde mig för en MFS för att jag var nyfiken på att se ett land som skiljer sig mycket från Sverige, ett fattigare land. Jag var väldigt intresserad av utvecklingsfrågor och ville absolut till Afrika. Min fältstudie handlade om khat-odling och hur det påverkade bönders levnadsförhållanden och samhället i stort. Khat är en uppiggande drog som odlas i östra Afrika. det är gröna blad som man tuggar.

Det var fantastiskt och lärorikt, ett äventyr! Bäst var alla spännande upplevelser och vänligheten och gästfriheten som mötte oss. Värst var att se extrem fattigdom på nära håll. Jag lärde mig otroligt mycket, bland annat om de extrema orättvisorna i världen. Och om Etiopien så klart. Och att människor kan utstråla lycka och harmoni trots en väldigt låg materiell standard.

Det jag framförallt tagit med mig är ödmjukhet inför livet och tacksamhet för vårt materiella välstånd. Jag fick perspektiv på vårt sätt att leva med mycket planering och konsumtion. Jag har också tagit med mig ett arbetssätt som kallas ”participatory methods”. Det är metoder för deltagande och delaktighet i olika processer, främst kring naturresurser och planeringsfrågor och något jag haft stor nytta av även i mitt jobb Sverige. Idag arbetar jag som projekt- och processledare inom miljöområdet på Länsstyrelsen på Gotland.

MFS gav många nya perspektiv

Namn: Charlotte Walhed
MFS i: Vietnam 2003
Område: Markvetenskap

För mig låg en MFS väl i linje med mina studier och kändes som ett spännande och roligt sätt att avsluta utbildningen på. Det fanns också en tydlig trend vid SLU att göra en MFS, bland annat för att få chans att arbeta för Sida. Jag ingick i en större studie som tittade på hur landsbygden påverkas av att städerna breder ut sig.

Min tid i Vietnam blev en omvälvande och helt fantastisk, unik upplevelse som jag har burit med mig sedan dess. Den gav mig så många nya perspektiv som gjorde mig till en bättre person på riktigt. Det kan låta som en floskel, men så var det. Jag fick prova på att leva i en annan kultur och se hur studier kan se ut i ett annat land. Jag lärde mig att vara tacksam för det jag har och ta vara på det. Jag lärde mig också att även om det inte blir som man tänkt sig är det ett resultat som man kan resonera kring och anpassa sig till. Det är en erfarenhet jag haft mycket nytta av.

 Det är också mitt tips till blivande MFS:are. Lås dig inte vid din ursprungliga plan utan var inställd på att allt kan förändras. Ha en plan B, C och D. Och viktigast av allt – ha ett öppet sinne och var nyfiken!

Kort om MFS:s historia

MFS startade 1968 under namnet Minor Research Task (MRT). Mellan åren 1968 och 1985 delades 135 stipendier ut inom MRT. 1985 gjordes programmet om till Minor Field Studies. För närvarande finns det budget för cirka 800 stipendier som beviljas av omkring 30 universitets- och högskoleinstitutioner.

Genom åren har tiotusentals studenter rest iväg och kommit tillbaka med fantastiska erfarenheter och material de aldrig hade kunnat skaffa sig hemma i Sverige. Materialet används som underlag för en C- alt. D-uppsats eller examensarbete på motsvarande nivå.

Sidan uppdaterades 2022-08-02

#minorfieldstudies

Femtio år.

Så länge har studenter haft möjlighet att göra en mindre fältstudie med stöd från programmet Minor Field Studies (MFS).

Tiotusentals har tagit chansen – var och en av dem bär på en historia. De historierna vill vi nu samla under #minorfieldstudies.

Har du gjort en MFS? Vill du dela med dig av dina upplevelser? Skriv några rader om hur du hade det under din fältstudie och publicera dem i sociala medier under #minorfieldstudies.

  • Vilket är ditt starkaste minne?
  • Vad hade du velat veta innan du åkte?
  • Hur har du haft nytta av din MFS?

Din historia kan inspirera andra! Hjälp oss att sprida #minorfieldstudies