MFS - gör en fältstudie med stipendiemedel

Minor Field Studies

Är du i slutet av högskolestudierna och vill fördjupa dina kunskaper om globala utvecklingsfrågor? Ta chansen att delta i MFS och göra en mindre fältstudie i ett låg- eller medelinkomstland.

Kontakta MFS-ansvarig på ditt lärosäte

Vad är Minor Field Studies

Genom MFS-programmet kan du som är i slutet av din högskoleutbildning samla material till din uppsats eller ditt examensarbete på plats i ett låg- eller medelinkomstland. Under minst åtta veckor studerar du frågor som har betydelse för den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i det land du åker till. Som MFS-student får du ett stipendium på 27 000 kronor för att täcka en del av kostnaderna under utlandsvistelsen.

Så här går det till

1. Kontakta ditt lärosäte

Hör med MFS-handläggaren på ditt lärosäte om dina möjligheter att söka MFS-stipendium. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

2. Sök stipendium

Med stöd av din akademiska handläggare formulerar du ämnet för din fältstudie och tar reda på vilket land som är aktuellt för dig. Du ansöker direkt hos ditt lärosäte. 

3. Förberedelser

Om du blir beviljad ett stipendium har du möjlighet att få hjälp och stöd av ditt lärosäte i dina förberedelser inför fältstudien.

4. Trevlig resa!

Dags att börja jobba. Lycka till med din fältstudie!

Allt du behöver veta om MFS

En fältstudie är ett sätt att, under minst 8 veckor, samla material till din uppsats eller ditt examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå. 

Du kan göra en MFS-studie inom alla akademiska områden, från humaniora och samhällsvetenskap till naturvetenskap, teknik och medicin. 

Du får ansökningsformulär hos det lärosäte du söker genom. Skulle du välja att söka genom ett annat lärosäte än ditt eget går det bra. 

Tänk på att olika lärosäten har olika ansökningsomgångar. Information om aktuella ansökningsomgångar finns på respektive lärosätes hemsida.

Du kan genomföra en MFS i de låg- och medelinkomstländer som finns med på DAC-listan (OECD:s lista över biståndsberättigade länder) förutsatt att UD inte avråder från resa till det land du valt.

Här hittar du alla länder som är giltiga för MFS

Ja, du behåller CSN som vanligt.

Du får besked från det lärosäte du söker via. 

Under tiden du är utomlands är du försäkrad av lärosätet som beviljat ditt stipendium.

Om du blir sjuk och behöver avbryta din fältstudie eller om du behöver ändra någonting före avresan eller under vistelsen utomlands ska du kontakta din MFS-handläggare på lärosätet.

Din huvudkontakt är alltid MFS-handläggaren på det lärosäte som beviljat ditt stipendium.

Du kan söka MFS-stipendium genom vilket lärosäte du vill. Då kontaktar du själv det lärosätet för att undersöka möjligheterna.

Studenter berättar

Var kan du göra en fältstudie?

Nyfiken på MFS?

Vill du veta mer? Hör av dig till ditt lärosäte med dina frågor eller boka in ett möte. Välj ditt lärosäte i rull-listan. Om ditt lärosäte saknas beror det antagligen på att det inte beviljats stipendiemedel men det går bra att söka genom ett annat lärosäte.

I och med att du skickar ett mejl via formuläret godkänner du att dina kontaktuppgifter skickas vidare till valt lärosäte. 

Så här behandlar UHR personuppgifter

9625

Tack!

Ditt meddelande har skickats.