MFS - gör en fältstudie med stipendiemedel

Jordglob Jordglob

Är du i slutet av högskolestudierna och vill fördjupa dina kunskaper om globala utvecklingsfrågor? Ta chansen att delta i MFS och göra en mindre fältstudie i ett utvecklingsland.

Kontakta MFS-ansvarig på ditt lärosäte

Vad är Minor Field Studies

Genom MFS-programmet kan du som är i slutet av din högskoleutbildning samla material till din uppsats eller ditt examensarbete på plats i ett utvecklingsland. Under minst åtta veckor studerar du frågor som har betydelse för den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i det land du åker till. Som MFS-student får du ett stipendium på 27 000 kronor för att täcka en del av kostnaderna under utlandsvistelsen.

Så här går det till

Kartnålsikon

1. Kontakta ditt lärosäte

Hör med MFS-handläggaren på ditt lärosäte om dina möjligheter att söka MFS-stipendium. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Formulärikon

2. Sök stipendium

Med stöd av din akademiska handläggare formulerar du ämnet för din fältstudie och tar reda på vilket land som är aktuellt för dig. Du ansöker direkt hos ditt lärosäte. 

3. Gå förberedelsekurs

När du beviljats ett stipendium ska du gå en 3-dagars förberedelsekurs. Kursen äger rum i Härnösand på Sida Partership Forum.

smiley ikon

4. Trevlig resa!

Dags att börja jobba. Lycka till med din fältstudie!

Allt du behöver veta om MFS

Vad innebär en fältstudie med MFS?

En fältstudie är ett sätt att, under minst 8 veckor, samla material till din uppsats eller ditt examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå. 

Du kan göra en MFS-studie inom alla akademiska områden, från humaniora och samhällsvetenskap till naturvetenskap, teknik och medicin. 

Vilka länder kan jag åka till?

Du kan genomföra en MFS i de låg- och medelinkomstländer som finns med på DAC-listan (OECD:s lista över biståndsberättigade länder) förutsatt att UD inte avråder från resa till det land du valt.

Här hittar du alla länder som är giltiga för MFS

Får jag behålla CSN trots stipendiemedel?

Ja, du behåller CSN som vanligt.

Hur vet jag om jag får åka?

Du får besked från det lärosäte du söker via. 

Vad händer om jag blir sjuk?

Under tiden du är utomlands är du försäkrad av lärosätet som beviljat ditt stipendium.

Om du blir sjuk och behöver avbryta din fältstudie eller om du behöver ändra någonting före avresan eller under vistelsen utomlands ska du kontakta din MFS-handläggare på lärosätet.

Frågor om förberedelsekursen i Härnösand

Går det att byta datum för kurstillfället?

Oftast går det att lösa. Kontakta MFS-handläggaren på ditt lärosäte så kan hen efterfråga möjlighet genom kontakt med kursgården.

Kursen är fulltecknad - hur gör jag då?

Det går oftast att lösa. Kontakta din MFS-handläggare så kan hen efterfråga möjlighet genom kontakt med kursgården. Antalet platser per kurs är justerbart till viss grad och finns för att underlätta kursgårdens planering.

Sista anmälningsdatum för kurstillfället har passerat - hur gör jag då?

Kontakta din MFS-handläggare för hjälp.

Vem är min huvudkontakt?

Din huvudkontakt är alltid MFS-handläggaren på det lärosäte som beviljat ditt stipendium.

Studenter berättar

Var kan du göra en fältstudie?

 

 

  • Costa Rica
  • Sri Lanka
  • Argentina
  • Indonesien
  • Samoa
  • Vanuatu
  • Nepal ...

... är några av länderna du har möjlighet att åka till med ett stipendium för en Minor Field Study.

Här kan du se alla länder du kan åka till.

Mail ikon

Nyfiken på MFS?

Vill du veta mer? Hör av dig till ditt lärosäte med dina frågor eller boka in ett möte. Välj ditt lärosäte i rull-listan. Om ditt lärosäte saknas beror det antagligen på att det inte beviljats stipendiemedel men det går bra att söka genom ett annat lärosäte.

I och med att du skickar ett mejl via formuläret godkänner du att dina kontaktuppgifter skickas vidare till valt lärosäte. 

Så här behandlar UHR personuppgifter
Tack!

Ditt meddelande har skickats.