MFS - gör en fältstudie med stipendiemedel

Minor Field Studies

Är du i slutet av högskolestudierna och vill fördjupa dina kunskaper om globala utvecklingsfrågor? Ta chansen att delta i MFS och göra en mindre fältstudie i ett låg- eller medelinkomstland.

Vad är Minor Field Studies

Genom MFS-programmet kan du som är i slutet av din högskoleutbildning samla material till din uppsats eller ditt examensarbete på plats i ett låg- eller medelinkomstland. Under minst åtta veckor studerar du frågor som har betydelse för den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i det land du åker till. Som MFS-student får du ett stipendium på 27 000 kronor för att täcka en del av kostnaderna under utlandsvistelsen.

Så här går det till

1. Kontakta din högskola/ditt universitet

Hör med MFS-handläggaren på din högskola eller ditt universitet om dina möjligheter att söka MFS-stipendium. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

2. Sök stipendium

Med stöd av din akademiska handläggare formulerar du ämnet för din fältstudie och tar reda på vilket land som är aktuellt för dig. Du ansöker direkt hos din högskola eller ditt universitet. 

3. Förberedelser

Om du blir beviljad ett stipendium har du möjlighet att få hjälp och stöd av din högskola eller ditt universitet i dina förberedelser inför fältstudien.

4. Trevlig resa!

Dags att börja jobba. Lycka till med din fältstudie!

Allt du behöver veta om MFS

En fältstudie är ett sätt att, under minst 8 veckor, samla material till din uppsats eller ditt examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå. 

Du kan göra en MFS-studie inom alla akademiska områden, från humaniora och samhällsvetenskap till naturvetenskap, teknik och medicin. 

Du får ansökningsformulär hos den högskola eller universitet du söker genom. Skulle du välja att söka genom ett annan högskola eller universitet än ditt egen går det bra. 

Tänk på att högskolorna och universiteten har olika ansökningsomgångar. Information om aktuella omgångar finns på deras respektive webbplats.

Du kan genomföra en MFS i de låg- och medelinkomstländer som finns med på DAC-listan (OECD:s lista över biståndsberättigade länder) förutsatt att UD inte avråder från resa till det land du valt.

Här hittar du alla länder som är giltiga för MFS

Ja, du behåller CSN som vanligt.

Du får besked från den högskola eller det universitet du söker via. 

Under tiden du är utomlands är du försäkrad av din högskola/ditt universitet som beviljat ditt stipendium.

Om du blir sjuk och behöver avbryta din fältstudie eller om du behöver ändra någonting före avresan eller under vistelsen utomlands ska du kontakta din MFS-handläggare på din högskola/ditt universitet.

Din huvudkontakt är alltid MFS-handläggaren på den högskola eller det universitet som beviljat ditt stipendium.

Du kan söka MFS-stipendium genom vilken högskola eller universitet du vill. Du tar själv kontakt för att undersöka möjligheterna.

Studenter berättar

Var kan du göra en fältstudie?

9625

Tack!

Ditt meddelande har skickats.