För yrkeslärarutbildningen utgörs de särskilda behörighetskraven inte av kurser i gymnasieskolan utan av kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper. För att bedömningarna av de sökandes yrkeskunskaper i ett undervisningsämne ska bli likvärdiga uttrycks dessa krav i form av kunskapskriterier.

Ämnet specialidrott får bara ges på riksidrottsgymnasier (RIG) och på nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU).
Läs mer om specialidrott via Uhr.se

Till Universitets- och högskolerådets föreskrifter 2017:3 via Uhr.se

Vid frågor kontakta

Frida Lundberg 
Tfn: 010-470 06 37
E-post enligt fornamn.efternamn@uhr.se

Sidan uppdaterades 2019-02-14