Behörighetskraven för yrkeslärarutbildningen kallas för kunskapskriterier. Här kan du se vad som krävs för att undervisa på de olika yrkesprogrammen på gymnasiet.

För yrkeslärarutbildningen utgörs de särskilda behörighetskraven inte av kurser i gymnasieskolan utan av kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper. För att bedömningarna av de sökandes yrkeskunskaper i ett undervisningsämne ska bli likvärdiga uttrycks dessa krav i form av kunskapskriterier.

Ämnet specialidrott får bara ges på riksidrottsgymnasier (RIG) och på nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU).
Läs mer om specialidrott via Uhr.se

Till Universitets- och högskolerådets föreskrifter 2017:3 via Uhr.se

Vid frågor kontakta

Frida Lundberg 
Tfn: 010-470 06 37
E-post enligt fornamn.efternamn@uhr.se

Sidan uppdaterades 2019-02-14