Waxbarashada jaamacaddahaaga waxay ka koobnaan doontaa qeybo casharbixin oo koorsooyin loogu yeero. Wadankan Sweden, waxaad dooran kartaa in aad qaadato koorsooyin gooni ah oo adiga iskaa isugu gaysnayso shahaado, ama waxaad dooran kartaa barnaamij waxbarasho oo jaamacadda ay horeyba u go'aamisay koorsooyinka ay ka koobnaan doonto. Barnaamijyada waxbarashada oo dhan shahaado ayay kuu horseedayaan, halkaasoo lagaa doonayo in aad doorato koorsooyinka gaar ah oo sax kuu ah si aad isugu gayso oo shahaado aad u hesho.

Goorta laguu oggolaado in barnaamij aad ka qaadato, waa hubaal in boos lagaaga qabto dhammaan koorsooyinka barnaamijkas la socda. Haddii aad qaadanaysid koorsooyinka ay ku jiraan koorsooyinka kala dhowr ah, waa in aad dalbataa oo laguu koorso kasta laguu oggolaadaa inta waxbarashadaada aad ku jirto. Sidaas darteed, haddii koorsooyin aad isku darayso adiga oo shahaado tiigsanaya oo aadanna ka qeyb ahayn barnaamijka, ma jirro wax hubaal oo ah in boos laguu celin doono koorso kasta.

Waxaad isku qori kartaa waqti buuxa [full-time] ama waqti nus ah.  Haddii aadan karin ama aadan jeclayn in aad u guurto magaalo ama degmo kale oo aad raadsato jaamacad ama kulliyad jaamacad, waxaad dooran kartaa waxbarashada masaafadda. Tani waxay micnaheedu tahay waxaad dhiggan kartaa adiga oo guriga jooga ama jooga meel magaaladaada dhexdeed ah. Xarrumaha waxbarashada waxaa dhigta arday oo lataliyayaal xirfad shaqo ayaa jooga oo talo iyo taageeraba ku siin kara. Koorsooyinka qaar oo masaafo laga barto waxay kaaga baahan yihiin in aad iska soo xaadiraso kullamo dhowr oo jaamacadda lagu qabanayo, halka kuwa kalena aysan qaban. Waxaad raadsan kartaa koorsooyinka meel ka baxsan lagu barto oo aan doonayn in kullan la soo xaadiro ama aan la soo xaadarin ka eeg boggooda oo ah Antagning.se iyo Universityadmissions.se, ama koorsooyin dhowr ah isku barbardhig oo ka eeg studera.nu adiga oo isticmaalaya "Jämförutbildning". Adeeggan af Swedish kaliya ayaa lagu bixiyaa.

Saxida iyo buundooyin koorsooyinka

Dhammaan koorsooyinka iyo barnaamijyada tacliinta sare ayaa waxay bixiyaan buundooyin waxbarasho. Hal-samister oo waqti buuxa oo waxbarasho ah 30 buundooyin oo sannad dugsiyeed buuxa waxaad ku helaysaa 60 buundo. Barnaamijyada ayaa inta badan ah kuwo seddex sanno ah (180 buundooyin) ee heerka shahaadada bajaloorka iyo hal ama laba sanno (60 ama 120 buundooyin) ee heerka shahaadada mastereedka.

Si loo qiimeeyo howsha iyo hurumarka ardayga, macalinka koorsada dhiga ayaa wuxuu bixiyaa imtixaannaad. Imtixaannada waxay isugu jiraan kuwo waqti la isu qabto iyo kuwo qoraal ah, kuwo guriga lagu soo dhammaystiro, ama mid af ah. Sidoo kale ardayda waxaa looga baahan yahay in ay soo dhammaystiraan oo ay soo gudbiyaan laylisyada shaqsi iyo kuwa kooxa ee loo diray. Laabs, shaqooyinka koox iyo warqaddaha waxbarasho ayaa sidoo kale ah shuruudaha ay koorsooyinka dhowr ah la iska doonayo.

Buundooyinka ardayda waxaa lagu saleeyaa natiijada howshooda. Waxaad xaq u leedahay in imtixaannada aad dib u qaadato, laakin 5 jeer kama badnaan karto. Mar marka qaarkood, ardayda rafcaan ayay ka qaadan karaan buundada la siiyay ee imtixaan ay qaateen. Macluumaad badan oo ku saabsan imtixaannada iyo buundooyinka waxaad ka heli kartaa studera.nu.

Noocyada shahaado

Goorta aad dhammaystirto waxbarashadaada, waxaad waydiisan kartaa in shahaado lagaa siiyo jaamacadda ama kulliyadda jaamacadda ee halka aad wax ka baratay. Waxaa jira seddex nooc oo shahaado ah ee la bixiyo: guud, maadooyinka aadaabta iyo xirfadleyaal.

Waxaa jira laba nooc oo ah shahaadooyin guud ee heerka waxbarashada hore ee Jaamacadda: Shahaado jaamacad oo (2 sanno) ah iyo Shahaadada Bajaloorka oo (3 sanno) ah. Waxaa intaa dheer, waxaa jira laba nooc oo qallinjebin ah shahaadada heerka (qeybta labaad): Shahaado Mastar (1 sanno) iyo Shahaado Mastar oo (2 sanno) ah.

Barnaamijyada bixiya shuruuddaha xirfaddo qaar ee uhorseeda in la bixiyo shahaado xirfadle. Tusaalooyinka barnaamijyada oo kale waa sida kalkaalisannimada, ingineering iyo cilmi-nafsiga.

Page last updated 2015-09-30