การศึกษาระดับอุดมศึกษาในสวีเดน

มีหลายคนที่คิดจะศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย นับตั้งแต่นักเรียนที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องการเรียนต่อ ไปจนถึงผู้ใหญ่ที่ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ โดยการเรียนหลักสูตรทางไกลบางหลักสูตร การศึกษาระดับอุดมศึกษาจะส่งผลในด้านบวกต่อการพัฒนาส่วนบุคคล ทั้งยังทำให้บุคคลเป็นที่ต้องการของตลาดงานมากขึ้นอีกด้วย นักศึกษาจะมีทักษะระหว่างวัฒนธรรมและทักษะทางภาษาเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในโลกที่มีความเป็นสากลมากขึ้นในทุกวันนี้

ในโบรชัวร์นี้ คุณจะพบกับข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในสวีเดน คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่าง ๆ รายวิชาและโปรแกรมต่าง ๆ ขั้นตอนการสมัคร ความช่วยเหลือด้านการเงินในระหว่างการศึกษา ข้อมูลจริงเกี่ยวกับที่พักและการจ้างงานหลังการศึกษา

การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยสำหรับทุกคน

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในสวีเดนเปิดกว้างสำหรับทุกคนที่ต้องการศึกษาต่อ จำนวนประชากรที่ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตมีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น บางคนก็ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทันทีหลังจากที่เรียนจบชั้นมัธยมปลายแล้ว ในขณะที่บางคนเลือกที่จะทำงานก่อนหรือไม่ก็เดินทางไปต่างประเทศก่อนเริ่มเรียนในมหาวิทยาลัย นักศึกษาส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 ถึง 25 ปี แต่ก็มีหลายคนที่อายุมากกว่านี้

มหาวิทยาลัยในสวีเดนได้กลายมาเป็นสถานที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้น นักศึกษาต่างชาติหลายคนมายังสวีเดนผ่านโครงการแลกเปลี่ยนต่าง ๆ บรรยากาศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และได้มีความพยายามเป็นอย่างมากในการเพิ่มความหลากหลายนี้

ข้อเท็จจริงและตัวเลขของการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสวีเดน

จำนวนนักศึกษาที่เรียนอยู่ในสวีเดนในแต่ละปี: 357,000 คน
จำนวนโปรแกรมที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและโท: มากกว่า 4,000 โปรแกรม
จำนวนโปรแกรมที่สอนเป็นภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรีและโท: มากกว่า 700 โปรแกรม
ร้อยละของประชาสวีเดนอายุ 30-34 ปีที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างน้อยสองปี: 47.5
จำนวนทุนทรัพย์สูงสุดสำหรับนักศึกษาที่มีให้นักศึกษาเต็มเวลาต่อปี (ทุนรวมทั้งเงินกู้ยืม): 90,240 SEK
ร้อยละของผู้สมัครเป็นครั้งแรกที่เป็นผู้หญิงในปี 2012: 58
จำนวนนักศึกษาใหม่ที่มีภูมิหลังมาจากต่างประเทศในปี 2011-2012: 13,100 คน
จำนวนนักศึกษาที่เรียนทางไกล: 68,000 คน
จำนวนนักศึกษาปริญญาเอกในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงปี 2012: 19,000 คน
จำนวนนักศึกษาที่เรียนในต่างประเทศในปี 2011-2012: 27,700 คน
อัตราว่างงานของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาเพียงระดับมัธยม: 7.3 %
อัตราว่างงานของนักศึกษาที่ได้เรียนในระดับอุดมศึกษา: 4.8 %

Page last updated 2017-09-29