การงานเมื่อจบการศึกษา

วิธีการที่ดีในการหาข่าวสารเกี่ยวกับงานและการเลือกอาชีพคือที่สำนักงานแรงงาน(Arbetsförmedlingen) จะมีข้อมูลมากมายสำหรับผู้ที่เสาะหางานในเว็บของเขา  www.arbetsformedlingen.se

ถ้าคุณสำเร็จการศึกษาจากประเทศอื่น แทนที่จะเป็นสวีเดน คุณสามารถจะขอให้ทำการประเมินและเปรียบเทียบ กับระบบการศึกษาของสวีเดนได้ แล้วคุณก็สามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อที่สวีเดนได้ถ้าคุณต้องการ หรือใช้แสดงต่อนายจ้างเมื่อคุณสมัครงาน ข้อมูลเพิ่มเติมมีที่ www.uhr.se

Page last updated 2021-02-24