در سوئد مسیر ادامه تحصیل برای همه باز است بدون توجه به سن ، نژاد ، موقعیت اجتماعی ، معلولیت یا جنسیت.

تعداد تحصیل کنندگان در کالج ها و دانشگاه ها در سوئد زیاد می باشد. بعضی ها بلافاصله پس از پایان دبیرستان شروع به تحصیل می کنند. برخی دیگر برای مدتی کار می کنند و  سپس جهت دریافت دانش جدید شروع به  تحصیل می کنند. در سوئد مسیر ادامه تحصیل برای همه باز است بدون توجه به سن ، نژاد ، موقعیت اجتماعی ، معلولیت یا جنسیت. به همین دلیل هم هست که تنوع زیادی در بین دانشجویان در دانشگاه ها و مدارس عالی  سوئد وجود دارد و برای همین است که خیلی از دانشجویان خارجی ، دانشگاه های سوئد را برای ادامه تحصیلات خود انتخاب میکنند.

کالج، دانشگاه و رشته تحصیلی را انتخاب کنید<

حدود 50 کالج و دانشگاه از شمال تا جنوب در سراسر سوئد وجود دارد. اکثر آنها سازمان های دولتی هستند و تعداد کمی از آنها بنیادهای خصوصی. همه  آنها می توانند به دانشجویانی که دوره تحصیلی خود را گذرانده اند، مدرک  فارغ التحصیلی بدهند. کیفیت و سطح آموزش دانشگاه ها و دانشکده ها توسط هیئت آموزش عالی (UKÄ) کنترل می شود.

در سوئد هم دانشگاه و هم مؤسسات آموزش عالی وجود دارد. تفاوت بین دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی این است که یک دانشگاه همیشه می تواند امکانات برای تحقیقات ارائه دهد. مؤسسات آموزش عالی می توانند برای ارائه امکانات در زمینه های تحقیقاتی خاصی اجازه کسب کنند.

آنچه که برای تحصیل انتخاب می کنید، مؤسسات آموزش عالی یا دانشگاه، بستگی به الویتهای شما دارد. از جمله نکات مهمی که باید به آن توجه بکنید رشته های موجود ، اندازه دانشگاه، محل و فاکتورهای دیگری است که برای شما مهم است. برخی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دارای جهت و تخصص خاصی در آموزش هستند مانند هنر و یا فن آوری. اما اکثر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دارای دوره های مختلف زیادی میباشند.

اگر جهت تحصیل مشکلی برای انتخاب رشته تحصیلی و یا حرفه ای دارید، می توانید از اطلاعات در Studera.nu الهام بگیرید. اگر چه، این اطلاعات فقط به زبان سوئدی موجود میباشد. شما همچنین می توانید اطلاعات مربوط به حرفه و انتخاب شغل را در اداره کاریابی  پیدا کنید. این اطلاعات به زبان های مختلف موجود میباشد.

به Studera.nu

به اداره کاریابی Arbetsförmedlingen

 

آیا باید تبعه سوئد باشم؟

برای تحصیل در دانشگاه شما الزاماً نباید تبعه و یا ساکن سوئد باشید.

اما برای اجتناب از پرداخت هزینه ثبت نام و شهریه، باید:

 

• تبعه یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کشورهای عضو بازار مشترک اقتصادی اروپا و یا سوئیس باشید. و یا

• اقامت دائم یا اجازه اقامت موقت (نه به دلیل تحصیل) در سوئد داشته باشید.

 برای کسب اطلاعات بیشتر و استثنا های موجود، به  Antagning.se مراجعه کنید.

 

گزینه های دیگر برای تحصیل

البته گزینه های دیگری  غیراز تحصیلات دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی برای ادامه تحصیل بعد از دبیرستان وجود دارد. کالج ها یا مؤسسات آموزش عالی حرفه ای آموزش تئوری و عملی را با همکاری نزدیک با کارفرمایان در مناطق مختلف ترکیب می کنند. اطّلاعات بیشتر در www.yrkeshogskolan.se یافت می شود. شما همچنین می توانید دوره ها و رشته هایی در دبیرستان های بزرگسالان بخوانید. در سوئد حدود 175 آموزشگاه بزرگسالان وجود دارد که آموزش در رشته های مختلفی را در ارائه می دهند..

این دبیرستاتها همچنین می توانند شما را برای تحصیلات عالی در دانشگاه آماده کنند. جهت کسب اطلاعات بیشتربه www.folkhogskola.nu   مراجعه کنید.

Page last updated 2023-10-10