Jos haluat opiskella korkeakoulussa tai yliopistossa, löydät tarvittavaa tietoa Studera.nu-porttaalista.

Korkeakoulutason koulutus — tee tietoinen valinta

Korkeasti koulutetut työllistyvät muita paremmin. Valitse koulutus mielenkiintojesi ja taipumustesi pohjalta — tällöin opiskelu on hauskempaa.

Mikä koulutus on paras?

Aina on hyvä opiskella, mutta ota selville niin paljon kuin mahdollista sivulta "Vertaile koulutuksia" ennen kuin valitset, mitä haluat opiskella.
Tuolla sivulla voit vertailla koulutuksia ja korkeakouluja sekä luoda kuvan eri alojen työmarkkinatilanteesta. Sieltä näet myös Yliopistonkanslerinviraston (Universitetskanslersämbetet) arvion koulutuksen laadusta.

Opinto-ohjaaja auttaa sinua

Selvitä yhdessä opinto-ohjaajan kanssa, mitä haluat ja mitä mahdollisuuksia sinulla on. Löydät opinto-ohjaajia lukiosta, komvux-aikuiskoulutuksesta sekä yliopistoista ja korkeakouluista.

Vertaile koulutuksia

Kelpoisuus ja ilmoittautuminen lyhyesti

Opiskelupaikat jaetaan useiden kriteerien perusteella:

  • hakijoiden lukumäärä
  • hakijoiden vertailupistemäärä (meritvärde)
  • opiskelupaikkojen lukumäärä

Korkeakoulujen koulutusten kelpoisuusvaatimukset vaihtelevat. Sinulla tulee olla suoritettuna ne luokion kurssit, joita haluamasi koulutus edellyttää. Kelpoisuuden voi hankkia myös kansankorkeakoulussa. Saatat täyttää kelpoisuusvaatimukset silloinkin, kun sinulla ei ole virallisia meriittejä — jos olet hankkinut vastaavat taidot muulla tavoin. Tästä käytetään nimitystä todelliset taidot (reell kompetens).

Hakijoiden lukumäärän ylittäessä opiskelupaikkojen lukumäärän opiskelupaikat jaetaan kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden kesken. Hakijat asetetaan hakujärjestykseen vertailupistemäärän perusteella. Vertailupistemäärä lasketaan jokaiselle hakemallesi koulutukselle. Tietyt lukion kurssit antavat lisäpisteitä. Löydät lisätietoa kelpoisuudesta, valinnasta ja vertailupistemäärästä osoitteesta Antagning.se.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa Antagning.se. Sinut voidaan hyväksyä suorittamaan korkeintaan 45 korkeakoulupistettä lukukaudessa (lukukausi käsittää yleensä 30 korkeakoulupistettä). Laita koulutusvaihtoehtosi tärkeysjärjestykseen, eniten haluamasi koulutus ylimmäisenä.

Korkeakoulukoe — sinulla ei ole mitään menetettävää

Korkeakoulukoe (högskoleprovet) antaa sinulle lisämahdollisuuden päästä opiskelemaan. Useimmissa koulutuksissa osa opiskelupaikoista täytetään korkeakoulukokeen tulosten perusteella. Kelpoisuusvaatimukset täyttävät sekä korkeakoulukokeen tehneet hakijat sijoitetaan automaattisesti korkeakoulukokeen valintaryhmään. Mikäli sinulla on lisäksi lukion, kansankorkeakoulun tai komvuxin todistus, sinut sijoitetaan myös todistusvalintaryhmään.

Kokeeseen saavat osallistua kaikkia iästä, kansalaisuudesta ja koulutuksesta riippumatta. Sinun tarvitsee vain ilmoittautua sekä maksaa ilmoittautumismaksu (450 kruunua).

Viimeinen ilmoittautumispäivä

Viimeinen ilmoittautumispäivä kevätkokeeseen on aina 15. helmikuuta ja syyskokeeseen 15. syyskuuta. Koepäivämäärä vaihtelee.

Lisätietoa korkeakoulukokeesta

Opiskele ulkomailla — yhä useammat tekevät niin


Ulkomailla voi opiskella monin tavoin, vaihto-oppilaana tai itsenäisesti.

Vaihto-opiskelu

Jos sinut on hyväksytty ruotsalaiseen yliopistoon, voit olla mukana vaihto-ohjelmassa (esimerkiksi Nordplus tai Erasmus) opiskellaksesi muualla Euroopassa. Saat apua opintojen järjestämiseen korkeakoulultasi, ja ulkomaanopintosi lasketaan mukaan ruotsalaiseen tutkintoosi.

Itsenäisesti

Voit itse etsiä koulutusmahdollisuuksia ja hakeutua koulutukseen ulkomaille. Tarvitset useimmiten hyväksytyn lukion päästötodistuksen ja hyväksytyn kielikokeen. Kysy lisätietoa vaatimuksista ottamalla yhteyttä haluamaasi yliopistoon.

Lisätietoa ulkomaanopinnoista

Etäopiskelu — korkeakoulu kotona

Sinun ei enää tarvitse valita perheen ja koulutuksen, osa-aikatyön ja koulutuksen tai ulkomailla oleskelun ja koulutuksen välillä. Itsekuria ja innostusta omaava voi usein valita molemmat! Ruotsissa noin joka kolmas opiskelija on etäopiskelija.

Tietokone ja internet

Tarvitset tietokoneen ja hyvän yhteyden tietokoneellesi. Saatat tarvita mahdollisuuden käyttää erikoisohjelmia, nettikameraa, mikrofonia ja kuulokkeita nettikokouksien varalta. Korkeakoulusi kertoo, mitä tarvitset.

Oppimiskeskukset

Joissain etäkoulutuksissa ei ole minkäänlaista läsnäolovelvollisuutta. Jos et halua istua kotona opiskelemassa, voit esimerkiksi opiskella asuinpaikkakunnallasi  sijaitsevasta oppimiskeskuksesta käsin. Oppimiskeskuksissa on henkilökuntaa, tietokoneita sekä tarpeellisia varusteita. Voit myös suorittaa tentit siellä. Osa korkeakouluista järjestää kokonaisia koulutuksia oppimiskeskuksissa. Korkeakoulut antavat lisätietoa tästä.

Lue lisää etäopiskelusta

Kansallinen vähemmistökieli — onko sitä korkeakoulussa?

Jokaisesesta kansallisesta vähemmistökielestä vastaa yksi korkeakoulu. Koulutustarjonta ei ole suurta. Hallintoalueiden määrä kasvaa ja niiden sisällä saamelaisilla, ruotsinsuomalaisilla ja tornionlaaksolaisilla on suurempi oikeus saada oppia ja käyttää omaa kieltään. Tämä lisää sellaisten lastentarhan- ja luokanopettajien kysyntää, jotka voivat opettaa kansallisten vähemmistöjen kielillä ja kieliä. Samoin hoiva-alan ja vanhustenhoidon piirissä tarvitaan näitä kieliä taitavaa koulutettua henkilökuntaa.

Tukholman yliopistolla on kansallinen vastuu suomenkielestä, mutta suomenkielen tai Suomen kulttuurin koulutuksia voi olla myös muissa yliopistoissa ja korkeakouluissa. Tukholman yliopisto on myös aloittamassa suomenkielistä opettajakoulutusta suomeksi.

Lue lisää Tukholman yliopiston verkkosivuilta

Linkit

Näistä linkeistä löydät hyödyllistä tietoa opinnoista ja ammateista. Sivustot ovat ruotsinkielellä.

Ilmoittaudut korkeakouluopintoihin osoitteessa Antagning.se.

Antagning.se

CSN tiedottaa opintotuesta (avustus ja laina)

CSN

Yliopisto- ja korkeakouluneuvosto (Universitets- och högskolerådet) vastaa sivustoista Antagning.se, Studera.nu sekä Utbyten.se. Neuvosto vastaa myös ulkomaisten koulutusten arvioinnista.

Yliopisto- ja korkeakouluneuvosto

Yliopistonkanslerinvirasto arvioi koulutuksia sekä valvoo opiskelijoiden oikeusturvaa.

Yliopistonkanslerinvirasto

YH-viranomainen tiedottaa ammattikorkeakouluopinnoista

YH-viranomainen

Löydä sinua kiinnostava ala työnvälityksen Hitta yrken-palvelusta

Hitta yrken

Page last updated 2024-04-26