Det har blivit allt populärare att studera på distans och den tekniska utvecklingen har också gjort det enklare. Distansutbildningar ger en ökad frihet eftersom du inte är bunden till en specifik plats.

Men även om det innebär mer frihet att kunna styra över när och var du vill studera så kräver distansstudier disciplin och stort ansvar. Tänk på att heltidsstudier innebär att du bör studera ungefär 40 timmar per vecka.

Hitta distansutbildningar i Hitta och jämför utbildningar

Med eller utan träffar

Det finns olika varianter av distansutbildning, du kan läsa helt på distans eller delvis på distans. Vissa kurser är helt webbaserade och då behöver du inte resa till universitetet, högskolan eller ett lärcentrum, varken för introduktions- eller tentamenstillfällena. Andra utbildningar har obligatoriska träffar eller virtuella möten över nätet. Det är viktigt att du tar reda på upplägget på den distansutbildning du vill söka till innan du gör din anmälan.

Lärcentrum

Ett lärcentrum är öppet för alla som studerar på distans. Där finns tillgång till vägledning, lokaler, datorer med internetuppkoppling, videokonferens, webbkameror, skrivare samt möjlighet att kopiera.

Ofta kan du skriva dina salstentor på ett lärcentrum. Lärcentrum kan i de flesta fall ge dig tillgång till lokaler och utrustning utanför kontorstid.

Hitta ditt närmaste lärcentrum på webbplatsen Nitus.se

Obligatoriska träffar

En del distansutbildningar har obligatoriska träffar. Universitetet eller högskolan bestämmer hur många obligatoriska möten utbildningen ska ha. Kolla upp det innan du anmäler dig. Vid obligatoriska möten får du själv bekosta eventuella resor.

Frivilliga träffar

På en del distansutbildningar anordnas frivilliga träffar. Du behöver inte delta i dessa träffar utan informationen som ges ska även finnas tillgänglig på annat sätt för dig som väljer att stanna hemma.

Dator och internet

När du läser en distansutbildning behöver du i de flesta fall en dator och tillgång till internet. För en del kurser kräver universitetet eller högskolan att du har tillgång till vissa i förväg bestämda program. I andra fall får du de program du behöver av universitetet eller högskolan.

Webbkamera

I en del kurser sker kontakten mellan lärare och studenter via webbkamera. Med hjälp av webbkameran kan du se och höra alla dina kurskamrater och lärare.

Lärplattform

Universiteten och högskolorna använder sig av olika lärplattformar. En lärplattform är som ett klassrum i datorn. Där finns till exempel arbetsuppgifter, klasslistor, diskussionsforum och grupparbeten. Alla lärplattformar är lite olika uppbyggda men innehåller samma byggstenar.

Studera på distans från utlandet

Alla utbildningar som inte kräver obligatorisk närvaro på en bestämd plats kan du läsa även om du bor i ett annat land. Det enda som krävs är att du har en dator med internetuppkoppling. Du har också rätt till studiemedel på samma sätt som vid studier i Sverige.

Om du studerar från utlandet kan det vara bra att kolla upp om utbildningen innehåller andra obligatoriska moment, till exempel webbmöten. Den typen av tidsbestämda möten kan infalla mitt i natten om du befinner dig i en helt annan världsdel. Ta också reda på vad som är ett godkänt ställe att vara på om tentamen ska göras på plats, det kan till exempel vara ett svenskt konsulat eller en svensk ambassad.

Anmälan och information om utbildningarna

Du anmäler dig till distansutbildning på samma sätt som till vanlig campusutbildning, via Antagning.se. Du måste klicka på "Fler sökalternativ" och då kan du bocka för "Visa bara distansutbildningar". Det går också att välja distansutbildningar utan sammankomst. Information om utbildningarna finns på universitetens och högskolornas webbplatser.

Till Antagning.se

Sidan uppdaterades 2019-05-29