Som distansstudent kan du studera när eller var du vill, det innebär frihet men kräver samtidigt disciplin.

Det finns antagligen lika många skäl till att studera på distans som det finns distansstudenter. De vanligaste skälen till att de som läser en distansutbildning valde just det är följande:

  • Att de har familj och barn.
  • Att de vill kombinera arbete och studier.
  • Att de har arbetat några år och vill komplettera eller avsluta sin utbildning.
  • Att de vill läsa en extra kurs utanför sin campusutbildning.

Hitta distansutbildningar i Hitta och jämför utbildningar

Stor frihet och stort ansvar

Distansstudier är mer flexibla och obundna än andra studier. Det innebär en stor frihet att ha möjlighet att studera när och hur du vill men samtidigt kan friheten vara krävande. Tänk på att heltidsstudier innebär att du bör studera ungefär 40 timmar per vecka.

Med eller utan träffar

Det finns olika varianter av distansutbildning, du kan läsa helt på distans eller delvis på distans. Vissa kurser är helt nät- eller webbaserade. Då behöver du inte resa till universitetet, högskolan eller ett lärcentrum, varken för introduktions- eller tentamenstillfällena. Andra kurser har obligatoriska träffar eller virtuella möten över internet. Ta reda på vad som gäller för din utbildning innan du söker.

Lärcentrum

Ett lärcentrum är öppet för alla som studerar på distans. Där finns tillgång till vägledning, lokaler, datorer med internetuppkoppling, videokonferens, webbkameror, skrivare samt möjlighet att kopiera.

Ofta kan du skriva dina salstentor på ett lärcentrum. Lärcentrum kan i de flesta fall ge dig tillgång till lokaler och utrustning utanför kontorstid.

Hitta ditt närmaste lärcentrum på webbplatsen Nitus.se

Frivilliga träffar

På en del distansutbildningar och kurser anordnas frivilliga träffar. Du behöver inte delta i dessa träffar utan  informationen som ges ska även finnas tillgänglig på annat sätt för dig som väljer att stanna hemma.

Obligatoriska träffar

En del distansutbildningar eller kurser har obligatoriska träffar. Universitetet eller högskolan bestämmer hur många obligatoriska möten kursen ska ha. Kolla upp det innan du anmäler dig. Vid obligatoriska möten får du själv bekosta eventuella resor.

Dator och internet

När du läser en distansutbildning behöver du i de flesta fall en dator och tillgång till internet. För en del kurser kräver universitetet eller högskolan att du har tillgång till vissa i förväg bestämda program. I andra fall får du de program du behöver av universitetet eller högskolan.

Webbkamera

I en del kurser sker kontakten mellan lärare och studenter via webbkamera. Med hjälp av webbkameran kan du se och höra alla dina kurskamrater och lärare.

Lärplattform

Universiteten och högskolorna använder sig av olika lärplattformar. En lärplattform är som ett klassrum i datorn. Där finns till exempel arbetsuppgifter, klasslistor, diskussionsforum och grupparbeten. Alla lärplattformar är lite olika uppbyggda men innehåller samma byggstenar.

Studera på distans från utlandet

Alla kurser som inte kräver obligatorisk närvaro på en bestämd plats kan du läsa även om du bor i ett annat land. Det enda som krävs är att du har en dator med internetuppkoppling. Du har också rätt till studiemedel på samma sätt som vid studier i Sverige.

Om du studerar från utlandet kan det vara bra att kolla upp om utbildningen innehåller andra obligatoriska moment, till exempel webbmöten. Den typen av tidsbestämda möten kan infalla mitt i natten om du befinner dig i en helt annan världsdel. Ta också reda på vad som är ett godkänt ställe att vara på om tentamen ska göras på plats, det kan till exempel vara ett svenskt konsulat eller en svensk ambassad.

Anmälan och information om utbildningarna

Du anmäler dig till distansutbildning på samma sätt som till vanlig campusutbildning, via Antagning.se. Du måste klicka på "Fler sökalternativ" och då kan du bocka för "Visa bara distansutbildningar". Det går också att välja distansutbildningar utan sammankomst. Information om utbildningarna finns på universitetens och högskolornas webbplatser.

Till Antagning.se

Sidan uppdaterades 2017-11-15