Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna om utbytesstudier genom Erasmus+ inom och utanför Europa. För mer detaljerad information, vänd dig till ditt universitet eller din högskola.

Du kan göra studieutbyte både inom och utanför Europa och inom en rad olika ämnesområden. Vilka ämnesområden och länder varierar beroende på din högskola eller ditt universitet. För mer information om vilket land du kan åka till, vänd dig till det internationella kontoret eller en studievägledare vid din högskola eller ditt universitet.

Ja, du kan tillgodoräkna alla godkända poäng från ditt utbyte vid din svenska högskola. För mer information, vänd dig till det internationella kontoret eller en studievägledare vid din högskola eller ditt universitet.

Nej. Eftersom du kan tillgodoräkna dig dina godkända poäng från utbytet blir din totala studieperiod inte längre. Planera med programansvarig eller studierektor på din högskola vilka kurser du ska ta på utbytet så att de passar in i din examen.

Nej, det är gratis att åka på utbyte. Du får dessutom ett stipendium inom Erasmus+.

Alla som blir beviljade en utbytesplats inom Erasmus+ får ett stipendium. Summan varierar beroende på vilket land du ska studera i och hur länge du är på utbyte.

Stipendierna för studieutbyten inom Europa ligger för närvarande på mellan 400 och 510 euro per månad. I vissa fall kan du åka på ett blandat utbyte, vilket innebär att du studerar en del på plats i värdlandet och en annan del virtuellt/online. För ett blandat utbyte får du 70 euro per dag upp till den 14:e dagen och 50 euro för den 15:e till och med den 30:e dagen. Du kan även få ett särskilt resebidrag för resan till och från studieorten. Resebidragets storlek varierar beroende på vilket land du ska åka till.

För studieutbyte utanför Europa är stipendierna för närvarande på 700 euro och du får dessutom ett resebidrag beroende på vilket land du ska åka till.

Nej.

Ja. Om du har en funktionsnedsättning som gör att du behöver stöd för att möjliggöra eller underlätta ditt utbyte kan du ansöka om ekonomiskt bidrag. Du kan till exempel få extra stöd till specialtransport, vårdare, assistans under föreläsningar, specialmaterial, anpassat boende och annat.

Vänd dig till samordnaren för studenter med funktionsnedsättning eller det internationella kontoret på din högskola för mer information. Samordnaren för studenter med funktionsnedsättning kan också involvera sin motsvarighet på din utbyteshögskola inför planeringen av ditt utbyte.

Information till utbytessamordnaren och samordnaren för pedagogiskt stöd vid din högskola:

Stöd för deltagare med funktionsnedsättning. Om inkludering och mångfald på uhr.se.

Om du är student och har barn kan du få ett extra bidrag oavsett om du gör praktik eller studerar utomlands. Bidraget ligger för närvarande på 200-250 euro per månad utöver det vanliga stipendiet. Vänd dig till ditt universitet eller högskola för mer information om hur du söker.

Nej, du kan endast studera på utbyte inom Erasmus+ under en del av din utbildning. Du ska kunna tillgodoräkna poängen från dina utbytesstudier till din svenska examen.

Ja, men du får inte ta emot mer än ett stipendium från EU eller Universitets- och högskolerådet för en och samma studieperiod.

Svenska institutet och flera andra organisationer erbjuder stipendier och du kan hitta stipendiehandböcker på vissa bibliotek.

Du måste inte vara svensk medborgare för att delta i Erasmus+, men du måste vara inskriven vid ett universitet eller en högskola i Sverige.

Erasmus+ är inte ett elitprogram, tanken är att vem som helst som har studerat i minst ett år ska kunna åka på utbyte. Chanserna att få åka på utbyte är goda, särskilt om du är flexibel när det gäller vilket land du åker till.

Du ansöker om utbytesplats genom Erasmusansvarig eller det internationella kontoret på din högskola. De kan finnas antingen vid din institution eller centralt på högskolan. Det är bara genom din högskola som du kan söka till Erasmus+.

De flesta svenska högskolor betalar ut större delen av stipendiet i en klumpsumma när utbytet börjar och en mindre del när utbytet har avslutats. Vissa högskolor betalar ut hela stipendiet från början. Prata med det internationella kontoret på ditt universitet eller din högskola för att få veta vad som gäller för ditt utbyte.

Det kan variera, vänd dig till Erasmusansvarig eller det internationella kontoret på din högskola för information om vilka datum som gäller på din högskola.

Ja, inom vissa gränser.

Det går att delta i utbyten inom Erasmus+ i maximalt 12 månader per utbildningsnivå. Det innebär att samma student kan delta i utbyte för studier och/eller praktik i totalt 12 månader under en kandidatutbildning, 12 månader under en magister- eller masterutbildning och 12 månader under en forskarutbildning.

Sidan uppdaterades 2023-11-09