Här kan du läsa mer om tillgänglighet på Studera.nu.

Universitets- och högskolerådet står bakom webbplatsen Studera.nu. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Denna sida beskriver hur Studera.nu uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighetsredogörelse

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av Studera.nu?

Om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning i webbplatsens tillgänglighetsredogörelse, kan du kontakta oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsers tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

Allmänt

 • Det förekommer enstaka ord i menyer, ingresser och rubriker som inte är korrekt märkta med rätt språk och kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel.
 • Inbäddade videoklipp har inte alltid en beskrivning.
 • Textförstoring fungerar inte tillfredsställande på vissa sidor.

Dokument

 • Pdf-filer med högskoleprov är inte fullt tillgängliggjorda och läses inte upp korrekt av uppläsande hjälpmedel.

Videospelare

 • Videospelaren saknar stöd för sammanhängande uppläsning av undertexter.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

Allmänt

 • Det förekommer enstaka ord i menyer, ingresser och rubriker som inte är korrekt märkta med rätt språk och kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel.
 • Inbäddade videoklipp har inte alltid en beskrivning.
 • Textförstoring fungerar inte tillfredsställande på vissa sidor.

Tabeller

 • Det förekommer tabeller som kan kräva skrollning i två ledder eller som inte visas optimalt i små skärmar.

Dokument

 • Pdf-filer med högskoleprov är inte fullt tillgängliggjorda och läses inte upp korrekt av uppläsande hjälpmedel.

Kontraster

 • Det förekommer fokusmarkeringar som inte har godkänd kontrast mot bakgrunden.

Videospelare

 • Videospelaren saknar stöd för sammanhängande uppläsning av undertexter.

Oskäligt betungande anpassning

Universitets- och högskolerådet åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Informationen om utbildningar i funktionen "Hitta och jämför utbildningar" hämtas dagligen in från extern källa. UHR har inte kontroll över hur informationen registreras och tillgänglighetsgranskar den inte. Bland annat blir ord på andra språk i informationen om utbildningar inte korrekt märkta med rätt språk, vilket kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel.
 • Textalternativ som förmedlar samma information som bilden vid figurer, tabeller och diagram i PDF:er kvantitativa delprov från högskoleprov. Dessa bilder ges textalternativ som enbart översiktligt förmedlar informationen i bilden. 

  Provskrivare med styrkt grav synskada skriver ett anpassat högskoleprov där delprovet DTK inte ingår i det kvantitativa provpasset. Även uppgifter med bilder i delproven XYZ, NOG och KVA som behöver tolkas utgår från det anpassade provet. 

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar syntolkning och i vissa fall även undertexter.
 • PDF:er som publicerats före den 23 september 2018 är inte tillgängliggjorda.
 • YouTube-spelaren som används för videoklipp är en tredjepartslösning utanför UHR:s kontroll.
 • Enkätverktyget Hotjar är en tredjepartslösning utanför UHR:s kontroll. Vi för en dialog med leverantören om tillgänglighet.

Hur vi testat webbplatsen

En tredje part har gjort en oberoende granskning av Studera.nu och interna tester har gjorts.

Senaste bedömningen gjordes den 15 december 2023.

Redogörelsen uppdaterades den 15 december 2023.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (Digg.se)

Sidan uppdaterades 2023-12-15