Här kan du läsa mer om tillgänglighet på Studera.nu.

Universitets- och högskolerådet står bakom webbplatsen Studera.nu. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Denna sida beskriver hur Studera.nu uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister så att vi kan åtgärda dem.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av Studera.nu?

Om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning i webbplatsens tillgänglighetsredogörelse, kan du kontakta oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsers tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillgänglighetsredogörelse

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

Allmänt

 • Ingresser, rubriker, meny och/eller sidfot på ett antal sidor på andra språk än svenska är inte korrekt märkta med rätt språk och kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel.
 • Det förekommer enstaka ord i ingresser och rubriker på sidor på svenska som är inte korrekt märkta med rätt språk och som kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel.
 • Inbäddade videoklipp har inte alltid en beskrivning.


Tabeller

 • Layout i form av tabell förekommer i kontaktuppgifter till universitet och högskolor under karttjänsten Adresser till universitet och högskolor samt i presentation av utbildningstillfälle i Hitta och jämför utbildningar.

Rubriknivåer

 • Rubrik i ruta Information i Lärarutbildningsguiden har fel rubriknivå.
 • Rubrik på landningssidor hoppar över en rubriknivå (H2).
 • Webbplatsens navigationsmeny är kodad som Headings istället för Nav.

Alt-text på bilder

 • Det saknas alt-texter i vissa block på kampanjsidor för Erasmus+, Linneaus-Palme och Minor Field Studies samt i Lärarutbildningsguiden.

Länkar

 • Länkar som leder till extern webbplats öppnas inte konsekvent i nytt fönster.

Anmärkningar om hur vi tillgängliggjort tidigare högskoleprov

I anslutning till gamla högskoleprov informerar vi om möjligheten för den som har en synskada att beställa övningsprov i punktskrift eller i Daisyformat.

 • PDF-er med högskoleprov som anordnats efter 23 september 2018 har tillgängliggjorts i form av webbsidor. På dessa sidor har bilder av figurer, kartor, diagram och tabeller i de kvantitativa delarna inte tillgängliggjorts genom bildbeskrivning.
 • Matematiska formler på webbsidorna läses för närvarande inte alltid upp korrekt av uppläsande hjälpmedel.

Uppmärkning/missing fieldset

 • Missing fieldset i första svarsalternativet på Testa högskoleprovet.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

Allmänt

 • Ingresser, rubriker, meny och/eller sidfot på ett antal sidor på andra språk än svenska är inte korrekt märkta med rätt språk och kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel.
 • Det förekommer enstaka ord i ingresser och rubriker på sidor på svenska som är inte korrekt märkta med rätt språk och som kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel.
 • Inbäddade videoklipp har inte alltid en beskrivning.

Tabeller

 • Layout i form av tabell förekommer i kontaktuppgifter till universitet och högskolor under karttjänsten Adresser till universitet och högskolor samt i presentation av utbildningstillfälle i Hitta och jämför utbildningar.
 • Det förekommer tabeller som kan kräva skrollning i sidled eller som inte visas optimalt i små skärmar.
 • Rubriktext i tabellhuvud har låg kontrast mot bakgrundsfärgen.

Rubriknivåer

 • Rubrik i ruta Information i Lärarutbildningsguiden har fel rubriknivå.
 • Rubrik på landningssidor hoppar över en rubriknivå (H2).
 • Webbplatsens navigationsmeny är kodad som Headings istället för Nav.

Alt-text på bilder

Det saknas alt-texter i vissa block på kampanjsidor för Erasmus+, Linneaus-Palme och Minor Field Studies samt i Lärarutbildningsguiden.

Länkar

 • Länkar som leder till extern webbplats öppnas inte konsekvent i nytt fönster.

Kontraster

 • Markeringen kryss (X) samt streck (-) i Antagningsstatistik i Hitta och jämför utbildningar har låg kontrast.
 • Det förekommer texter och/eller ikoner som inte har godkänd kontrast över bilder samt på tabb-block i Lärarutbildningsguiden.
 • Det förekommer länkar i Lärarutbildningsguiden vars kontrast är godkänd enligt WCAG AA men inte WCAG AAA.

Vår ambition är att ha åtgärdat de flesta tillgänglighetsproblem till halvårsskiftet 2021. Vissa mer genomgripande ändringar beräknas dock genomföras först runt årsskiftet 2021/2022.

Oskäligt betungande anpassning

Universitets- och högskolerådet åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Informationen om utbildningar i funktionen "Hitta och jämför utbildningar" hämtas dagligen in från extern källa. UHR har inte kontroll över hur informationen registreras och tillgänglighetsgranskar den inte. Bland annat blir ord på andra språk i informationen om utbildningar inte korrekt märkta med rätt språk, vilket kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar syntolkning och i vissa fall även undertexter.
 • PDF:er som publicerats före den 23 september 2018 är inte tillgängliggjorda.
 • YouTube-spelaren som används för videoklipp är en tredjepartslösning utanför UHR:s kontroll.
 • Enkätverktyget Hotjar är en tredjepartslösning utanför UHR:s kontroll. Vi för en dialog med leverantören om tillgänglighet.

Hur vi testat webbplatsen

En tredje part har gjort en oberoende granskning av Studera.nu och interna tester har gjorts.

Senaste bedömningen gjordes den 23 februari 2020.

Redogörelsen uppdaterades den 28 februari 2021.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (Digg.se)

Sidan uppdaterades 2021-02-28