Här kan du läsa mer om tillgänglighet på Studera.nu.

Universitets- och högskolerådet står bakom webbplatsen Studera.nu. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Denna sida beskriver hur Studera.nu uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister så att vi kan åtgärda dem.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av Studera.nu?

Om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning i webbplatsens tillgänglighetsredogörelse, kan du kontakta oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsers tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillgänglighetsredogörelse

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Ingresser, rubriker, meny och/eller sidfot på ett antal sidor på andra språk är inte korrekt märkta med rätt språk och kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel.

  • Språkavvikelser i ingress och rubriker på sidor på svenska är inte korrekt märkta med rätt språk och kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Ingresser, rubriker, meny och/eller sidfot på ett antal sidor på andra språk är inte korrekt märkta med rätt språk och kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel.
  • Språkavvikelser i ingress och rubriker på sidor på svenska är inte korrekt märkta med rätt språk och kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel.

Vår ambition är att ha åtgärdat de flesta tillgänglighetsproblem senast den 18 december 2020. Vissa mer genomgripande ändringar beräknas dock genomföras först under 2021.

Oskäligt betungande anpassning

Universitets- och högskolerådet åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Informationen om utbildningar i funktionen "Hitta och jämför utbildningar" hämtas dagligen in från extern källa. UHR har inte kontroll över hur informationen registreras och den har därför inte tillgängliggjorts. Bland annat blir ord på andra språk i informationen om utbildningar inte korrekt märkta med rätt språk vilket kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel. 

  • Bilder av figurer, kartor, diagram och tabeller i kvantitativa delar av högskoleprov som anordnats efter 23 september 2018 har inte tillgängliggjorts genom bildbeskrivning. I anslutning till dessa prover informerar vi om möjligheten att beställa övningsprover i punktskrift eller i Daisyformat.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar syntolkning och i vissa fall även undertexter.
  • PDF:er som publicerats före den 23 september 2018 är inte tillgängliggjorda.
  • Det finns dokument som är utskriftsvänliga anpassningar av befintlig information på webbsidor och som är komplement till dessa.
  • YouTube-spelaren som används för videoklipp är en tredjepartslösning utanför UHR:s kontroll.

Hur vi testat webbplatsen

En tredje part har gjort en oberoende granskning av Studera.nu och interna tester har gjorts.

Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades den 8 oktober 2020.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (Digg.se)

Sidan uppdaterades 2020-10-13