Du kan studera utomlands som utbytesstudent från ett universitet eller en högskola i Sverige. Du kan också söka på egen hand till universitet och högskolor i andra länder, som så kallad freemover. Här förklarar vi skillnaden.

Att vara utbytes­student innebär att du studerar utomlands som en del av din svenska utbildning. De flesta svenska universitet och högskolor samarbetar med utländska universitet och högskolor genom olika utbytesprogram. Du som är utbytesstudent får mycket hjälp av din institution med förberedelserna. Du behöver till exempel inte betala terminsavgift för dina studier utomlands.

När du åker som freemover väljer du själv var du vill studera. Du måste ordna alla förberedelser och betala terminsavgiften själv. Du behöver planera och förbereda dig noggrant för att dina studier utomlands ska bli bra. Var beredd på att det kan ta upp till ett år att förbereda dig, söka och bli antagen.

Fördelar med att åka genom utbytesprogram

Du måste studera vid ett universitet eller en högskola i Sverige för att få delta i ett utbytesprogram. Oftast måste du läsa ett visst antal poäng innan du kan bli utbytesstudent. De kurser som du läser utomlands inom utbytesprogrammet räknas som en del av din utbildning och du får svenska högskolepoäng för dem.

Några fördelar med utbytesprogram är att:

  • Din institution hjälper dig med mycket, till exempel ansökan, visum, resa och bostad.
  • Högskolepoängen räknas oftast in i din svenska examen.
  • Du behöver inte betala terminsavgift till universitetet eller högskolan utomlands.
  • Du får oftast extra pengar i form av bidrag eller stipendium utöver studiemedel från CSN.
  • Möjligheten att åka på studentutbyten är öppen för alla studenter. Du behöver inte ha toppbetyg, vilket är en vanlig missuppfattning.

Utbytesprogram för studenter vid högskola och universitet

Hel utbildning utomlands

Du kan läsa en hel utbildning utomlands. Vissa yrken är reglerade och den som vill arbeta inom yrket måste ha auktorisation eller legitimation. Så är det till exempel för den som vill arbeta som advokat eller läkare. Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller innan du utbildar dig till ett reglerat yrke utomlands om du vill kunna arbeta som det i Sverige efteråt.

Reglerade yrken

Del av utbildning utomlands

Du kan även välja att studera en del av en utbildning utomlands och sedan utbilda dig vidare i Sverige. Det är det svenska universitetet eller högskolan där du fortsätter din utbildning som bestämmer om du kan tillgodoräkna dig dina utlandsstudier, det vill säga räkna med dem i din svenska utbildning. Det vanligaste är att de bara tillgodoräknar studier vid universitet och högskolor som är godkända av myndigheterna i det land som du studerat i. Ta i förväg reda på vad som gäller för den utbildning du planerar att söka till.

Hur hittar jag universitet och högskolor i ett annat land?

Ambassaden för det land där du vill studera kan ge information om vilka universitet och högskolor som finns i landet.

Information om universitet och högskolor i andra länder på nätverket ENIC-NARIC:s webbplats

Bra information om att studera i Europa hittar du även på Euroguidance webbplats Study in...

Där hittar du ingångar till de flesta länder i Europa med mer information för dig som utbytesstudent.

Sidan uppdaterades 2024-02-14