Skulle du vilja prova på att jobba utomlands? Vill du skaffa dig arbetslivserfarenhet som är relevant för din utbildning? Då är Erasmus+ praktik något för dig.

Vad innebär Erasmus+ praktik?

Erasmus+ praktik ger dig möjlighet att praktisera på ett företag eller i en organisation i ett annat land. Du får ett stipendium för att praktisera en period på mellan 2–12 månader. Du kan också söka Erasmus+ praktikstipendium om du planerar att göra ditt examensarbete i ett annat land. Om du inte har möjlighet att delta i en längre praktik, kan du i vissa fall delta i ett blandat utbyte. Där kan du kombinera en kortare fysisk vistelse på mellan 5–30 dagar med en virtuell del.

Var kan jag göra min praktik?

Genom Erasmus+ kan du göra praktik eller ditt examensarbete i något utav EU:s medlemsländer samt Island, Liechtenstein, Norge, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet. Även vissa öar och andra områden utanför Europa som ingår i eller har koppling till EU godkänns för studier (till exempel Réunion, Martinique, Azorerna, Grönland, Franska Polynesien, Aruba med flera).

Det finns även möjligheter att göra praktik utanför de länder som ingår i Erasmus+ samarbetet. Ta kontakt med din högskola eller universitet för att få reda på exakt vilka länder som kan vara aktuella.

Krav för Erasmus+praktik

För att kunna söka Erasmus+ praktikstipendium ska du

  • vara inskriven vid ett universitet eller en högskola i Sverige
  • studera med avsikt att ta ut en examen inom grund-, avancerad eller forskarnivå
  • ha ordnat en praktikplats som godkänts av din högskola eller ditt universitet (praktiken ska vara relevant för din utbildning).

Du ansöker på din högskola eller ditt universitet

Du ansöker om stipendium vid det universitet eller den högskola där du studerar i Sverige. Vänd dig till din institution, till det internationella kontoret eller till en studievägledare centralt på ditt lärosäte. De kan hjälpa dig med din ansökan och med mer information om villkor och vilka ansökningsdatum som gäller för just dig.

Själva praktikplatsen ordnar du i regel själv genom att kontakta de företag eller organisationer där du vill praktisera. Du kan också söka praktikplatser på webbplatsen ErasmusIntern.org, som drivs av organisationen Erasmus Student Network.

Är du lärarstudent kan du söka praktikplatser på skolor i andra länder genom Webbplatsen School Education Gateway.

Du kan söka flera utbyten inom Erasmus+

Du kan söka och beviljas Erasmusutbyte flera gånger. Du kan dock maximalt delta i totalt 12 månaders utbyte (studier och/eller praktik) per utbildningsnivå, det vill säga 12 månader för kandidatnivå, 12 månader för mastersnivå och 12 månader för doktorandnivå.

Det finns också möjlighet att genomföra praktiken efter att du avslutat dina studier, om det sker inom ett år efter avslut och du inte tagit ut din examen innan du ansöker om praktik.

Språktest

Innan du åker på praktik kommer du att få genomföra ett test i det språk som du kommer att använda under din praktikperiod utomlands. Om du efter testet känner att du kan behöva förbättra dina språkkunskaper så finns det möjligheter att få hjälp med det. Kontakta din högskola eller ditt universitet för mer information.

Du får ett stipendium

Summan på stipendiet för Erasmus+ praktik varierar beroende på bland annat land och utbytets längd, men du får mellan 550 och 660 euro per månad. Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen, men det är inte heltäckande.

Om du har studiemedel från CSN så påverkas det inte av att du får Erasmusstipendium.

Erasmus+ är främst ett fysiskt mobilitetsprogram vilket innebär att du som deltagare med stor sannolikhet kommer att resa. Eftersom just resor utgör en stor del av koldioxidutsläppen i världen, kan du i vissa fall få ett extra stipendium (50 euro) om du väljer ett miljövänligt resesätt. Dessutom kan du i vissa fall få extra resdagar (med stipendium) eftersom miljövänliga resesätt tar ibland lite längre tid.

Kontakta din högskola eller ditt universitet för mer information.

I vissa fall kan du åka på ett blandat utbyte, vilket innebär att du studerar en del i värdlandet och en annan del virtuellt/online. För en blandad praktik kan du få 70 euro per dag upp till den 14:e dagen och 50 euro per dag från den 15:e till och med den 30:e dagen. Du kan även få ett särskilt resebidrag för resan till och från studieorten. Resebidragets storlek varierar beroende på vilket land du ska åka till.

Om du åker till ett land utanför Europa får du även ett högre stipendium som för närvarande ligger på 700 euro per månad och ett resebidrag.

Tilläggsbidrag för studenter med funktionsnedsättning

Studenter med funktionsnedsättning kan få extra stipendiemedel för till exempel kostnader för specialtransport, anteckningshjälp, assistans, specialmaterial med mera.

Du ansöker om bidraget på ditt lärosäte med hjälp av det internationella kontoret, din studievägledare eller ditt lärosätes samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Tilläggsbidrag för studenter med barn

För att underlätta för studenter som har barn kan du under din praktik få ett tilläggsbidrag om 200–250 euro per månad utöver det vanliga stipendiebeloppet. Du ansöker om bidraget på ditt lärosäte med hjälp av det internationella kontoret.

Sidan uppdaterades 2021-08-30