Skulle du vilja prova på att jobba utomlands? Vill du skaffa dig arbetslivserfarenhet som är relevant för din utbildning? Då är Erasmus+ praktik något för dig.

Vad innebär Erasmus+ praktik?

Erasmus+ praktik är ett utbytesprogram som ger dig möjlighet att praktisera på ett företag eller i en organisation i ett annat land inom eller utanför Europa. Du får ett stipendium för att praktisera en period mellan två och tolv månader. Du kan också söka Erasmus+ praktikstipendium om du planerar att göra ditt examensarbete på ett företag i ett annat europeiskt land.

Vad krävs för att söka?

För att kunna söka Erasmus+ praktikstipendium ska du

  • vara inskriven vid ett universitet eller en högskola i Sverige
  • studera med avsikt att ta ut en examen inom grund- eller forskarutbildning
  • ha ordnat en praktikplats som godkänts av din institution (den ska vara relevant för din utbildning) i något av de 33 länder som ingår i Erasmus+.

Hur söker man?

Du ansöker om stipendium vid det universitet eller den högskola där du studerar i Sverige. Vänd dig till din institution, till det internationella sekretariatet eller till en studievägledare centralt på ditt lärosäte. De kan hjälpa dig med din ansökan och med mer information om villkor och vilka ansökningsdatum som gäller för just dig.

Själva praktikplatsen ordnar du i regel själv genom att kontakta de företag eller organisationer där du vill praktisera. Du kan också söka praktikplatser på webbplatsen erasmusintern.org, som drivs av organisationen Erasmus Student Network.

Är du lärarstudent kan du också söka praktikplatser på skolor i andra länder genom Webbplatsen School Education Gateway.

Praktikplatsen ska alltid godkännas av din institution.

Du kan söka flera utbyten inom Erasmus+

Du kan söka och beviljas Erasmusutbyte flera gånger. Du kan dock maximalt delta i totalt 12 månaders utbyte (studier och/eller praktik) per utbildningsnivå, det vill säga 12 månader för kandidatnivå, 12 månader för masternivå och 12 månader för doktorandnivå.

Det finns också möjlighet att genomföra praktiken efter att du avslutat dina studier, om det sker inom ett år efter avslut och du inte tagit ut din examen innan du ansöker om praktik.

Stipendiebelopp

Summan på stipendiet för Erasmus praktik varierar beroende på bland annat land och utbytets längd, men du får mellan 465 och 615 euro per månad. Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen, men det är inte heltäckande.

Om du har studiemedel från CSN minskar inte ditt studiemedel om du får Erasmusstipendium.

Extra stipendiemedel för studenter med funktionsnedsättning

Studenter med funktionsnedsättning kan få extra stipendiemedel för till exempel kostnader för specialtransport, anteckningshjälp, assistans, specialmaterial med mera.

Du ansöker om bidraget på ditt lärosäte med hjälp av det internationella kontoret, din studievägledare eller ditt lärosätes samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Stöd för deltagare med funktionsnedsättning på Utbyten.se.

Tilläggsbidrag för studenter med medföljande barn

För att underlätta för studenter som har barn kan du som har barn med under ditt utbyte eller din praktik få ett tilläggsbidrag om 200 euro per månad utöver det vanliga stipendiebeloppet. Du ansöker om bidraget på ditt lärosäte med hjälp av det internationella kontoret.
Sidan uppdaterades 2021-03-02