Skulle du vilja prova på att jobba utomlands? Vill du skaffa dig arbetslivserfarenhet som är relevant för din utbildning? Då är Erasmus+ praktik något för dig.

Vad innebär Erasmus+ praktik?

Erasmus+ praktik är ett utbytesprogram som ger dig möjlighet att praktisera på ett företag eller i en organisation i ett annat land inom eller utanför Europa. Du får ett stipendium för att praktisera en period mellan två och tolv månader. Du kan också söka Erasmus+ praktikstipendium om du planerar att göra ditt examensarbete på ett företag i ett annat europeiskt land.

Vad krävs för att söka?

För att kunna söka Erasmus+ praktikstipendium ska du

  • vara inskriven vid ett universitet eller en högskola i Sverige
  • studera med avsikt att ta ut en examen inom grund- eller forskarutbildning
  • ha ordnat en praktikplats som godkänts av din institution (den ska vara relevant för din utbildning) i något av de 33 länder som ingår i Erasmus+.

Hur söker man?

Du ansöker om stipendium vid det universitet eller den högskola där du studerar i Sverige. Vänd dig till din institution, till det internationella sekretariatet eller till en studievägledare centralt på ditt lärosäte. De kan hjälpa dig med din ansökan och med mer information om villkor och vilka ansökningsdatum som gäller för just dig.

Själva praktikplatsen ordnar du i regel själv genom att kontakta de företag eller organisationer där du vill praktisera. Du kan också söka praktikplatser på webbplatsen erasmusintern.org, som drivs av organisationen Erasmus Student Network.

Praktikplatsen ska alltid godkännas av din institution.

Är du lärarstudent kan du också söka praktikplatser på skolor i andra nordiska länder, genom en särskild söktjänst, se länk nedan.

Aktuella annonser för praktikplatser inom Erasmus+ på erasmusintern.org

Praktikplatser för lärarstudenter i Norden

Du kan söka flera utbyten inom Erasmus+

Från och med sommaren 2014 går det att söka och beviljas Erasmusutbyte flera gånger. Du kan dock maximalt delta i totalt 12 månaders utbyte (studier och/eller praktik) per utbildningsnivå. Det vill säga 12 månader för kandidatnivå, 12 månader för masternivå och 12 månader för doktorandnivå.

Det finns också möjlighet att genomföra praktiken efter att du tar din examen, om det sker inom ett år efter avslutade studier.

Stipendiebelopp

Summan på stipendiet för Erasmus praktik varierar beroende på bland annat land och utbytets längd, men du får mellan 465 och 615 euro per månad. Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen, men det är inte heltäckande.

Ditt eventuella CSN studiemedel minskar inte på grund av att du får Erasmusstipendium.

Extra medel för studenter med funktionsnedsättning

Inom Erasmus+ gör man mycket för att underlätta för personer med funktionshinder att delta i utbytet. Du kan till exempel få hjälp med specialtransport, vårdare, assistans, specialmaterial med mera.

Vänd dig till din studievägledare eller samordnaren för studenter med funktionsnedsättning vid ditt lärosäte för att få mer information och hjälp med din ansökan.

Här finns mer vägledning och ansökningsblanketten "Ansökan om bidrag för studenter och lärare med funktionsnedsättning".

Sidan uppdaterades 2018-03-26