Du kan bli behörig till en utbildning trots att du inte har gymnasiebetyg eller andra formella meriter. Högskolan eller universitetet kan bedöma eller validera din så kallade reella kompetens och fatta beslut om att du är behörig till en specifik utbildning.

Möjligheten att ansöka om bedömning eller validering av reell kompetens är till för dig som helt eller delvis saknar formella meriter för att vara behörig till högskolan, men som har de kunskaper och erfarenheter som krävs för att klara utbildningen.

Vad är reell kompetens?

Reell kompetens är den kompetens du tillgodogjort dig på annat sätt än genom det formella skolsystemet i Sverige eller utomlands. Det kan till exempel vara genom arbetslivserfarenhet, internutbildningar som anställd, odokumenterade studier, studiecirklar eller språkkunskaper som byggts upp utomlands.

Reell kompetens ger inte meritvärde

Till många utbildningar är det fler sökande än platser. Då görs ett urval och då är det viktigt att ha ett meritvärde att konkurrera med. Även om du blir behörig till högskolestudier via din reella kompetens får du inget meritvärde. Ett meritvärde får du exempelvis när du skriver högskoleprovet.

Så kan du uppnå reell kompetens

Här är några exempel på hur du kan uppnå reell kompetens. Fler sätt finns.

Arbete

Du har varit anställd eller haft eget företag.

Ideellt arbete

Du har varit aktiv inom föreningsliv eller politik.

Andra erfarenheter

Du har vårdat en anhörig eller gjort militärtjänst.

Grundläggande behörighetsprov

Under en försöksperiod 2022-2023 genomfördes två grundläggande behörighetsprov. Ett godkänt provresultat kan användas för att styrka grundläggande behörighet.

Under våren 2024 kommer provet att utvärderas av UHR. Regeringen beslutar därefter om provets framtid.

Grundläggande behörighetsprov

Högskoleprovet

Bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande kan vara ett sätt för dig att korta din utbildningstid om du redan kan anses uppnått en del av de utbildningsmål som anges för utbildningen.

För tillgodoräknande kan du enbart använda yrkeserfarenhet, tidigare akademiska meriter eller meriter från annan formell utbildning för att styrka din reella kompetens. Inget förhandsbesked kan krävas av högskolan, men i vissa fall kan du få ett preliminärt utlåtande. Du kan få mer information av vägledare på det universitet eller den högskola du söker till. Beslutet om tillgodoräknande gäller enbart den högskola eller det universitet du studerar vid.

Att ansöka om reell kompetens

När du ansöker om att få din reella kompetens bedöms du i förhållande till kraven på behörighet som gäller för den utbildning du anmäler dig till.

Du gör både din anmälan till utbildningen och ansökan om bedömning av reell kompetens på Antagning.se.

Vad du ska bifoga i din ansökan kan se olika ut på landets högskolor och universitet. Därför är det är viktigt att du tar reda på hur du ansöker till just den högskola eller universitet du vill studera vid. Din ansökan om reell kompetens kan gälla både grundläggande och särskild behörighet.

Oavsett till vilken högskola/universitet eller utbildning du vill ansöka om bedömning av reell kompetens behöver du:

  • anmäla dig till utbildningen på Antagning.se. Vanligtvis är anmälningsperioden den 15 mars - 15 april för höstterminen och 15 september - 15 oktober för vårterminen. Men det finns utbildningar som har andra anmälningsperioder. Kontrollera vad som gäller för den utbildning du vill anmäla dig till.
  • samla de underlag i form av intyg, betyg och andra dokument som kan styrka den kompetens du menar att du har.
  • formulera en ansökan enligt instruktionerna på Antagning.se
  • bevaka din angivna e-postadress för meddelande om eventuell komplettering av din ansökan

Du minskar risken att behöva komplettera eller få avslag genom att vara noggrann i din ansökan från början.

Viktiga datum på Antagning.se

Vem bedömer reell kompetens?

Den högskola du vill studera vid bedömer din reella kompetens efter att du anmält dig till en utbildning. Du behöver skicka in en beskrivning av dina kunskaper och erfarenheter och dokumentation som styrker dem. Det du beskriver värderas i förhållande till behörighetskraven för utbildningen.

Du kan få vägledning och hjälp med din ansökan

Kontakta gärna studievägledningen på universitetet eller högskolan du anmäler dig till. De är till för att stötta dig.

Kontaktuppgifter till landets universitet och högskolor

Sidan uppdaterades 2024-02-12

Validering

Om du vill studera eller söka jobb men saknar nödvändiga intyg på din kompetens, så kan du få detta genom en bedömning av din reella kompetens. En metod är validering som innebär att du bevisar dina faktiska kunskaper genom olika prov. Efter en bedömning kan du få ett intyg som hjälper dig vidare.

Mer om validering på UHR.se