Flera svenska universitet och högskolor ger moocs (Massive Open Online Courses) som är öppna nätkurser för alla, oavsett tidigare förkunskaper.

Vad innebär mooc-kurser?

  • De är öppna för alla!
  • De kräver inte någon behörighet utan du kan gå dem oavsett  tidigare studier och kunskaper.
  • De ges via nätet.
  • De startar vid olika tidpunkter.
  • De är gratis.
  • De kan ges på engelska och på svenska.
  • De ger inte högskolepoäng och kan inte räknas in i en examen.

Syftet med mooc-kurser i Sverige är att ge större möjligheter för fler personer i hela landet att studera vidare eller att byta karriär under livets gång.

Deltagarna tar del av ny kunskap genom videoföreläsningar och gemensamma diskussioner. Många gånger är det kursdeltagare från hela världen som deltar.

Ett urval av universitet och högskolor i Sverige som ger mooc-kurser

Chalmers tekniska högskola

Chalmers tekniska högskolas kurser

Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarnas katalog för öppna kurser

Kungliga Tekniska högskolan (KTH)

KTH:s kurser

Linköpings universitet

Linköpings universitets kurser

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetets kurser

Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitets kurser

Lunds universitet

Lunds universitets kurser

Mälardalens universitet

Mälardalens universitets kurser

Mooc-kurser för klimatomställning

Ett regeringsuppdrag för att skapa öppen nätbaserad utbildning för klimatomställning. Paketet har tagits fram i ett samarbete mellan nio universitet och högskolor.

Öppet för klimatet

Mooc-kurser från utländska universitet

Det finns många universitet och högskolor utomlands som erbjuder mooc-kurser. Vem som helst kan delta i kurserna, det enda som behövs för att delta är tillgång till en dator med internetuppkoppling.

Sidan uppdaterades 2023-11-08