Flera svenska universitet och högskolor ger moocs (Massive Open Online Courses) som är öppna nätkurser för alla, oavsett tidigare förkunskaper.

Vad innebär mooc-kurser?

  • Att kurserna är öppna för alla!
  • Kurserna kräver inte någon behörighet utan du kan gå dem oavsett  tidigare studier och kunskaper.
  • Att kurserna ges via nätet
  • De startar vid olika tidpunkter
  • De är gratis
  • Det finns kurser som ges både på engelska och på svenska.
  • Du kan inte räkna in en mooc-kurs i din examen eller få högskolepoäng för kursen.

Många gånger är det kursdeltagare från hela världen som deltar och tar del av ny kunskap genom videoföreläsningar och gemensamma diskussioner i dessa kurser.

Syftet med mooc-kurser i Sverige är att ge större möjligheter för fler personer i hela landet att studera vidare eller att byta karriär under livets gång.

Ett urval av universitet och högskolor i Sverige som ger mooc-kurser

Chalmers tekniska högskola

Chalmers tekniska högskolas kurser

Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarnas katalog för öppna kurser

Kungliga Tekniska högskolan (KTH)

KTH:s kurser

Linköpings universitet

Linköpings universitets kurser

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetets kurser

Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitets kurser

Lunds universitet

Lunds universitets kurser

Mälardalens universitet

Mälardalens universitets kurser

Mooc-kurser för klimatomställning

Ett regeringsuppdrag för att skapa öppen nätbaserad utbildning för klimatomställning. Paketet har tagits fram i ett samarbete mellan nio universitet och högskolor.

Öppet för klimatet

Mooc-kurser från utländska universitet

Det finns också många universitet och högskolor utomlands som erbjuder mooc-kurser. Vem som helst kan delta i kurserna, det enda som behövs för att delta är tillgång till en dator med internetuppkoppling.

Sidan uppdaterades 2023-02-03