Flera svenska universitet och högskolor ger moocs (Massive Open Online Courses) som är öppna nätkurser för alla, oavsett tidigare förkunskaper.

Vad innebär mooc-kurser?

  • Att kurserna är öppna för alla!
  • Kurserna kräver inte någon behörighet utan du kan gå dem oavsett  tidigare studier och kunskaper.
  • Att kurserna ges via nätet
  • De startar vid olika tidpunkter
  • De är gratis
  • Det finns kurser som ges både på engelska och på svenska.
  • Du kan inte räkna in en mooc-kurs i din examen eller få högskolepoäng för kursen.

Många gånger är det kursdeltagare från hela världen som deltar och tar del av ny kunskap genom videoföreläsningar och gemensamma diskussioner i dessa kurser.

Syftet med mooc-kurser i Sverige är att ge större möjligheter för fler personer i hela landet att studera vidare eller att byta karriär under livets gång.

Universitet och högskolor i Sverige som ger mooc-kurser

Chalmers

Till Chalmers information och kurser.

Karolinska institutet (KI)

Till KIs information och kurser.

Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Till KTHS information och kurser.

Linnéuniversitetet

Till Linnéuniversitetets information och kurser.

Lunds universitet

Till Lunds universitets information och kurser.

Mooc kurser från utländska universitet

Det finns också många universitet och högskolor utomlands som erbjuder mooc-kurser. Vem som helst kan delta i kurserna, det enda som behövs för att delta är tillgång till en dator med internetuppkoppling.

Sidan uppdaterades 2020-05-11