Om du behöver göra ett tillfälligt uppehåll i dina studier kan du ansöka om ett studieuppehåll med platsgaranti. Här hittar du mer information om vad det innebär och hur du går tillväga.

Om du läser på ett program kan du begära att få ta ett studieuppehåll med platsgaranti. Det innebär att du behåller din plats och har möjlighet att återuppta dina studier vid ett senare tillfälle.

Studieuppehåll med platsgaranti

Ansök om studieuppehåll med platsgaranti hos universitetet eller högskolan där du studerar. I ansökan ska du ange vilka särskilda skäl som gör att du inte kan fortsätta studierna. Det kan vara sociala eller medicinska skäl, till exempel vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag.

Om högskolan beviljar dig studieuppehåll med platsgaranti gäller det alltid för en bestämd tid. Spara beskedet - där framgår vad som gäller för dig, när du senast kan återuppta dina studier och hur du ska göra för att återuppta dem.

Kontakta ditt universitet eller din högskola

Kontakta ditt universitet eller din högskola för mer information om studieuppehåll.

Om din högskola eller ditt universitet beslutar att inte ge dig studieuppehåll kan du överklaga till Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH.

Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH

Om anstånd och studieuppehåll i UHR:s föreskrifter (PDF)

Högskoleförordningens bestämmelser 7 kap. 33 §

Sidan uppdaterades 2023-12-21