Erasmus+ ger dig möjlighet att studera, eller praktisera, utomlands. Det är en rolig och spännande utmaning som ger dig nya perspektiv och bredare kunskaper. Samtidigt som du får träffa intressanta människor från Europa och andra delar av världen. Ta chansen att ge dig ut!

Erasmus+ är välkänt och meriterande hos arbetsgivare både i Sverige och utomlands. Genom programmet skapar du minnen för livet tillsammans med nyfunna vänner, samtidigt som du breddar dina kunskaper.

Ta kontakt med din institution, det internationella kontoret eller en studievägledare på ditt lärosäte för att höra om dina möjligheter till utbytesstudier inom eller utom Europa

Kontaktlista med länkar till universitetens/högskolornas information om möjliga utbyten.

Vad innebär Erasmus+?

Som Erasmusstudent läser du på en högskola eller ett universitet i ett annat land i 2-12 månader, på samma villkor som de inhemska studenterna. Studenter som inte har möjlighet att delta i längre fysiska utbyten kan i vissa fall delta i ett blandat utbyte där en kortare fysisk vistelse på mellan 5-30 dagar kombineras med en virtuell del. Tillsammans måste den fysiska och virtuella delen ge minst 3 högskolepoäng (ECTS).

Du behöver inte betala någon terminsavgift och du får dessutom ett stipendium.

Studera både i och utanför Europa

Genom Erasmus+ kan du studera på högskolor/universitet i något utav EU:s medlemsländer samt Island, Liechtenstein, Norge, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet. Även vissa öar och andra områden utanför Europa som ingår i eller har koppling till EU godkänns för studier (till exempel Réunion, Martinique, Azorerna, Grönland, Franska Polynesien, Aruba med flera).

Det finns även möjligheter att studera utanför de länder som ingår i Erasmus+samarbetet. Ta kontakt med din högskola eller universitet för att få reda på exakt vilka länder som kan vara aktuella.

Ett huvudkrav är att du är student på en högskola eller ett universitet i Sverige och att det finns ett avtal mellan ditt hemlärosäte och det utländska universitet som är aktuellt för dig.

Erasmus+ och Storbritannien

Den 31 januari 2020 lämnade Storbritannien EU med ett avtal som innebär att Storbritannien deltar i Erasmus+ programmet till åtminstone den 31 maj 2022. Det innebär att studenter under vissa förutsättningar kan åka till Storbritannien med Erasmus+. Ta kontakt med din högskola eller ditt universitet för att få reda på vad som är aktuellt för dig.

Aktuellt om Brexit på Universitets- och högskolerådets webbplats Utbyten.se

Kurser och tillgodoräknande

Studierna bedrivs på liknande villkor som för de inhemska studenterna och du får tillgodoräkna dig kurserna som en del av din svenska utbildning, under förutsättning att du har klarat av dina studier. Undervisningen bedrivs ofta på landets språk, vilket ger dig möjlighet att lära dig ett nytt språk eller fördjupa dina kunskaper i ett språk du talar. Universitet i många länder erbjuder även kurser på engelska.

Du får stipendium

Som Erasmusstudent får du ett stipendium från ditt universitet eller högskola. Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen, men det är inte heltäckande. Stipendiebeloppet för dig som student bestäms av din högskola eller universitet. Storleken på stipendiet för utbyten mellan 2 – 12 månader varierar mellan 400 och 510 euro i månaden.

Om du får Erasmusstipendium påverkas inte ditt studiemedel från CSN.

Erasmus+ är främst ett fysiskt utbytesprogram vilket innebär att du som deltagare med stor sannolikhet kommer att resa. Eftersom just resor utgör en stor del av koldioxidutsläppen i världen, kan du i vissa fall få ett extra stipendium (50 euro) om du väljer ett miljövänligt resesätt. Dessutom kan du få extra resdagar (med stipendium) eftersom miljövänliga resesätt tar ibland lite längre tid.

För ett blandat utbyte får du 70 euro per dag upp till den 14:e dagen och 50 euro för den 15:e dagen. Du kan även få ett särskilt resebidrag för resan till och från studieorten. Resebidragets storlek varierar beroende på vilket land du ska åka till.

Om du åker till ett land utanför Europa får du även för närvarande cirka 700 euro per månad och ett resebidrag.

Språktest

Innan du åker på ett utbyte kommer du att få genomföra ett test i det språk som du kommer att använda under din tid utomlands. Kontakta ditt lärosäte för mer information.

Du kan också söka praktik

Om du vill få arbetslivserfarenhet utomlands kan du genom Erasmus+ praktisera på ett företag eller organisation i något av de länder som ingår i Erasmus+. Precis som för studier gäller att praktiken ska ha relevans för din utbildning. Oftast måste du själv hitta en praktikplats som sedan ska godkännas av ditt universitet eller högskola.  

Erasmus+ praktik

Vem ansvarar för Erasmus+?

I Sverige är det Universitets- och högskolerådet, UHR, som ansvarar för Erasmus+, tillsammans med de universitet och högskolor som deltar i programmet. Programmet finansieras av Europeiska unionen.

 

Sidan uppdaterades 2021-11-04