Lär dig mer om hur EU fungerar, förbättra dina språkkunskaper och skaffa nya kontaktnät. Ta chansen och gör praktik inom någon av EU:s institutioner.

Varje år får flera tusen nytutexaminerade studenter i Europa och övriga världen möjlighet att praktisera inom någon av EU:s institutioner. Det är en chans att lära sig EU-maskineriet inifrån, förbättra sina språkkunskaper och utveckla värdefulla nätverk. Praktiken är också ofta en merit när du framöver ska söka jobb.

Du får praktiklön under den tid din praktik pågår. Ersättningen varierar något mellan institutionerna, men ligger runt 1000 euro i månaden.

Vad kan man göra?

Det är möjligt att praktisera inom alla EU:s institutioner. Möjligheterna och villkoren, till exempel ifråga om vilken utbildningsbakgrund de vill att du ska ha, skiljer sig åt mellan olika institutioner. Även praktikens längd varierar.

Som praktikant deltar du i det dagliga arbetet vid den institution och enhet du praktiserar vid. Det kan till exempel innebära att medverka vid och organisera möten och workshops, skriva dokument och rapporter, svara på frågor och delta i olika projekt. Men vad du får göra beror i stor utsträckning på din bakgrund och vilken institution du praktiserar vid.

Majoriteten av praktikplatserna finns i Bryssel och Luxemburg. Men det är även möjligt att praktisera vid EU:s representationer och informationskontor i medlemsländerna, och vid unionens delegationer i länder utanför EU och Europa.

Vem kan söka?

För att kunna söka en praktikplats krävs att du har en universitets- eller högskoleexamen (lägst kandidat/bachelor), goda kunskaper i engelska, franska eller tyska, samt mycket goda kunskaper i ytterligare ett av EU:s officiella språk (varav svenska är ett). Du måste ha tagit ut din examen vid ansökningstillfället.

För praktik som översättare krävs att ditt modersmål är ett av EU:s officiella språk och att du kan översätta till ditt modersmål från två andra EU-språk (varav det ena ska vara engelska, franska eller tyska).

För att söka EU-praktik bör du vara öppen och intresserad av EU-frågor, ha en positiv attityd och vilja lära dig mer om institutionerna och hur de arbetar.

Du kan inte söka praktikplats om du under de senaste sex åren gjort någon form av praktik eller tjänstgöring (betald eller obetald) i sex månader inom EU:s institutioner eller andra relaterade myndigheter.

När och hur söker man?

Praktikplatserna har fasta ansökningsomgångar och fasta praktikperioder – du praktiserar under vår respektive höst. Ansökningsdatumen varierar mellan institutionerna. De har alla ett eget ansökningsförfarande, med egna ansökningshandlingar. Information om aktuella praktikplatser och länkar till de olika institutionerna finns till höger, under "Relaterade länkar".

Ansökningsdatum och praktiklängd för betald praktik vid de största institutionerna

  • EU-kommissionen: 31 januari, 1 september (fem månaders praktik)
  • Europaparlamentet: 30 juni, 30 november (fem månaders praktik)
  • Europeiska unionens råd: 31 augusti (fem månaders praktik)
  • EU-domstolen: 1 maj, 1 oktober (fem månaders praktik)
  • Europeiska revisionsrätten: ansökan kan lämnas in under hela året (fem månaders praktik)
  • Ekonomiska och sociala kommittén: 1 april, 1 oktober (fem månaders praktik)
  • Regionkommittén: 31 mars, 30 september (fem månaders praktik)
  • Europeiska ombudsmannen: 30 april, 31 augusti (fem månaders praktik).


För mer information, kontakta:

Maria Larsson, Universitets- och högskolerådet
E-post: maria.larsson(at)uhr.se
Tfn: 010-470 03 11

Sidan uppdaterades 2018-11-14