I antagningsbeskedet får du ett beslut om din behörighet, alltså om du har rätt förkunskaper eller inte för utbildningen du har sökt. Du har rätt att överklaga beslutet om du anser att det är felaktigt.

Beslut du kan överklaga

Du kan bland annat överklaga beslut om att du inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till en utbildning och beslut om att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i vissa fall. 

Vilka beslut du kan överklaga, Högskoleförordningen, 12 kap

Så överklagar du ett beslut

Om du vill överklaga ett beslut kan du göra det genom formuläret för överklagande som finns på Mina sidor på Antagning.se. 

Du kan också skicka in din överklagan via post. Överklagandet ska ha kommit in till Antagningen inom tre veckor efter att du har tagit del av ditt antagningsbesked.

Antagningen skickar ditt brev om överklagande vidare till det universitet eller den högskola ärendet gäller. De granskar ditt överklagande för att se om det finns skäl för dem att ändra sitt beslut. Därefter skickas överklagandet vidare till Överklagandenämnden för högskolan. Det beslut som de fattar går inte att överklaga.

Att överklaga antagningsbeslut, Antagning.se

Sidan uppdaterades 2023-12-21

Överklagandenämnden för högskolan

Överklagandenämnden för högskolan är en myndighet som prövar överklaganden av vissa beslut som har fattats av bland annat universitet och högskolor.

Överklagandenämnden för högskolan