För att delta i utbytesstudier behöver du inte alltid resa långt. Genom utbytesprogrammet Nordplus kan du studera i Norden och i Baltikum.

De flesta universitet och högskolor har nära samarbeten och särskilda utbyten inom Norden och Baltikum. Dra nytta av den långa samarbetstraditionen mellan de nordiska länderna. Nordplus är ett program som ger dig möjlighet att söka stipendium och resebidrag för att studera i ett annat nordiskt eller baltiskt land.

Vad innebär Nordplus?

Som student på grundnivå (kandidat och master) kan du studera 1-12 månader vid en nordisk eller baltisk högskola, inklusive de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland. Om du blir antagen till att delta i ett Nordplusutbyte får du ett stipendium för att täcka delar av dina merkostnader.

I vissa fall kan du också beviljas stipendium för ett kortare utbyte som kallas expressmobilitet. Minimitiden är då en vecka (fem arbetsdagar).

Det vanligaste är att din institution är ansluten till ett nätverk inom Nordplus, ofta inom ett visst ämnesområde. Inom ett nätverk finns möjlighet för dig som student att åka på utbyte till något av de nordiska universitet eller högskolor som ingår i samarbetet.

Vad krävs för att söka?

För att kunna söka Nordplus ska du:

  • vara inskriven vid ett universitet eller en högskola som har ett pågående utbyte inom Nordplus
  • läsa på grundutbildningsnivå med syfte att ta en examen, kandidat eller master.

För mer detaljerade krav kring ansökan, kontakta din institution.

Stipendiebelopp

Stipendiebeloppet för dig som student bestäms av din institution. Det kan dock maximalt vara 200 euro per månad, plus ett särskilt resebidrag för resan till och från studieorten. Resebidragets storlek varierar beroende på vilket land du ska åka till.

Extra medel för studenter med funktionsnedsättning

Du som på grund av funktionsnedsättning behöver särskilt stöd för att kunna delta i utbytet kan få extra medel för att täcka kostnaderna för det.

Vänd dig till din studievägledare eller samordnaren för funktionshindrade vid din högskola för att få mer information och hjälp

Deltar min institution i Nordplus?

Kontakta din institution för att ta reda på om de har något pågående samarbete med studentutbyte inom Nordplus. Du kan också tala med en studievägledare eller internationella sekretariatet/avdelningen centralt, om ni har någon sådan på ditt universitet eller din högskola.

Sidan uppdaterades 2022-11-03