Har du kommit in men kan av någon anledning inte påbörja utbildningen? Då har du möjlighet att ansöka om att få skjuta upp studierna.

För att få begära anstånd måste du ha särskilda skäl. Det kan till exempel vara sjukdom, vård av barn eller andra särskilda omständigheter.

Högst 18 månader

Du kan skjuta upp dina studier i högst 18 månader om det inte finns särskilda skäl för en längre tid.

Skicka ansökan till högskolan

Skicka din ansökan om anstånd, så fort som möjligt, till det universitet eller den högskola där du ska börja. I ansökan bifogar du intyg som styrker dina skäl. Det är sedan universitetet eller högskolan som beslutar om du får skjuta upp din studiestart.

Börja din utbildning

Kom ihåg att spara ditt anståndsbesked. Där finns all information du behöver för att kunna påbörja utbildningen. När du vill påbörja utbildningen kan du behöva skicka in beskedet till universitetet eller högskolan.

Beslut om anstånd kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH.

Se olika beslut om anstånd på ÖNH:s webbplats

Anstånd och studieuppehåll i UHR:s föreskrifter (PDF)

Sidan uppdaterades 2023-10-08