IAESTE förmedlar praktikplatser för främst teknologer, naturvetare och arkitekter i över 80 länder.

The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience, IAESTE, är en internationell ideell organisation som förmedlar praktikplatser i över 80 länder för främst teknologer, naturvetare och arkitekter.

Du kan söka stipendium genom IAESTE under vilken del av din utbildning som helst, och i många fall även efter avslutad examen (inom ett år efteråt). Det finns både kortare sommarpraktik och längre praktikperioder som spänner över en termin eller mer. I vissa fall går det att kombinera praktikplatsen med examensjobb om programansvarig på din högskola samtycker.

IAESTE hanterar det administrativa arbetet och hjälper dig att ordna med arbets- och uppehållstillstånd, skatt och försäkringar. Den lokala IAESTE-kommittén i det land du åker till ordnar med boende och fritidsaktiviteter. Som trainee får du en månadslön som ska täcka levnadskostnaderna i det landet du åker till och räcka till lite extra fickpengar. Du betalar själv kostnader för resan, uppehälle, eventuella visum och försäkring.

Så ansöker du

IAESTE Sveriges nationella kontor ligger på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. På deras webbplats hittar du all information om hur du ansöker om en praktikplats: hur ansökningsprocessen ser ut, vilka ansökningsdatum som gäller och vilka dokument du behöver skicka in.

IAESTE Sveriges webbplats

Sidan uppdaterades 2022-03-15