ASEM-DUO ger dig som studerar vid ett universitet eller en högskola i Sverige möjlighet till utbytesstudier i Asien. Studenter från de asiatiska länderna kan i sin tur komma till Sverige genom programmet.

Vad kan man göra?

Genom ASEM-DUO kan studenter vid svenska universitet eller högskolor och studenter vid universitet i flera asiatiska länder genomföra utbyten. Programmet söks av den svenska studenten tillsammans med den asiatiska studenten. Det går att få stöd för studier från fyra upp till sex månader.

Utbytena sker inom ramen för det asiatisk-europeiska samarbetet Asem (Asia-Europe Meeting) och bygger på ömsesidighet. Det betyder att länderna som deltar i programmet alltid skickar en student i vardera riktningen.

För vem?

Studenter som är inskrivna vid universitet och högskolor i Sverige kan söka. För att delta i programmet krävs att din svenska högskola har ett samarbetsavtal med det universitet i Asien som du vill studera vid.

Vilka länder kan man studera i?

ASEM-DUO består av flera olika delprogram. Svenska studenter söker i första hand genom programmet ASEM-DUO Sverige, vilket innebär möjlighet att studera i:

Australien, Brunei, Burma/Myanmar, Filippinerna, Indien, Indonesien, Japan, Kambodja, Kina, Laos, Malaysia, Mongoliet, Nya Zeeland, Pakistan, Ryssland, Singapore, Sydkorea, Thailand och Vietnam.

För studier vid universitet i Sydkorea, Thailand och Singapore kan svenska studenter även söka inom programdelarna ASEM-DUO Korea, ASEM-DUO Thailand och ASEM-DUO Singapore.

Storlek på stipendiet

Stipendiet uppgår till max 7000 euro per studentpar.

Ansökan görs i par

Ansökan görs i par, vilket innebär att en student från en svensk högskola söker tillsammans med en student från en asiatisk högskola.

Ansökningsomgångarna brukar ske under våren, runt april-maj.

Mer information om programmet, ansökan, ansökningsblanketter och aktuella datum hittar du på ASEM-DUO:s webbplats.

ASEM-DUO:s webbplats

Beslut och urval

Beslut om vilka som beviljas stipendier publiceras på ASEM-DUO:s webbplats, i regel under juni månad. De beviljade studentparen får även skriftligt besked.

Vi beviljar stöd utifrån följande kriterier i nämnd ordning:

  • Prioritering av högst antal genomförda helårsstudier för ansökande studentpar.
  • Prioritering av jämnt fördelade stipendier mellan svenska högskolor om antalet likvärdiga ansökningar är fler än antal tillgängliga stipendier.
  • Prioritering av jämn fördelning av beviljade stipendier mellan partnerländerna.
  • Prioritering av bred ämnesspridning hos de svenska studenterna.

Om du har frågor, kontakta:

Anneli Lindberg
E-post: anneli.lindberg@uhr.se
Telefon: 010-470 03 79

Sidan uppdaterades 2023-01-23