Här hittar du yrkesämnen inom waldorfpedagogisk inriktning. Observera att waldorfinriktningen inte är ett yrkesprogram.

Ämnen i inriktningar

Obligatoriskt yrkesämnen på en inriktning.

Specialiserade (erfarenhetsbaserad och teoretiska) kunskaper om konstnärligt arbetet inom minst ett material, till exempel trä, textil, metall, lera eller papper och dess egenskaper samt om de bearbetningsmetoder och användningsområden som är specifika för det aktuella materialet.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om samspelet mellan material, estetik, form, funktion och färg beträffande det aktuella materialet samt om miljö och resursmässiga aspekter på design och materialval.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter enligt fastställda säkerhets- och kvalitetskrav samt lagar och andra bestämmelser inom en formgivnings- och arbetsprocess, med avseende på minst ett material, exempelvis trä, textil, metall, lera eller papper.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om konstnärligt arbete inom minst ett material, till exempel trä, textil, metall, lera eller papper, och dess egenskaper samt om de bearbetningsmetoder och användningsområden som är specifika för det aktuella materialet.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om samspelet mellan material, estetik, form, funktion och färg beträffande det aktuella materialet samt om miljö och resursmässiga aspekter på design och materialval.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om konsthantverkets traditionella och moderna tekniker och metoder samt om den historiska utvecklingen inom hantverksområdet.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom en formgivnings- och arbetsprocess, med avseende på minst ett material, exempelvis trä, textil, metall, lera eller papper.

Sidan uppdaterades 2024-05-16

Nya yrkesämnen 1 juli 2024

Från och med den 1 juli 2025 införs ämnesbetyg i gymnasieskolan (Gy25). Med anledning av detta har UHR tagit fram nya föreskrifter kopplat till yrkeslärarexamen. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2024 och ska användas vid antagning till utbildning som leder till yrkeslärarexamen som börjar efter den 31 december 2024.

Fram till den 1 juli gäller fortfarande den upphävda föreskriften och de äldre yrkesämnena. På Uhr.se hittar du de äldre yrkesämnena listade per program.

Äldre yrkesämnen listade per program på Uhr.se