Hur söker man till Erasmus+? Här kan du läsa mer.

Har du funderat på att genomföra en del av din utbildning i ett annat land? Genom Erasmus+ kan du åka på utbyte och studera utomlands gratis och dessutom få ett stipendium under tiden. Du kan räkna in högskolepoängen från utlandsstudierna i din svenska examen. Din totala studieperiod förlängs alltså inte för att du åker på utbyte.

Du kan också få Erasmus+ stipendium för att praktisera på ett företag eller en organisation i ett annat land inom eller utanför Europa: Erasmus+ praktik

Ansök på ditt universitet

Du ansöker om en utbytesplats vid det svenska universitet eller den högskola där du studerar. Vänd dig till din institution, det internationella kontoret eller till en studievägledare. De kan hjälpa dig med att planera vilken termin och kurser som fungerar att läsa utomlands, din ansökan, vilka ansökningstider som gäller för just dig och med mer information om villkor.

Ansökningskrav

För att kunna söka stipendium för studier inom Erasmus+ ska du

  • vara inskriven vid ett svenskt universitet eller en svensk högskola
  • ha för avsikt att ta ut en examen.

Extra stipendiemedel för studenter med funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning ska inte vara ett hinder för att åka på studieutbyte och du kan få bidrag om du behöver hjälpmedel eller stöd för att kunna studera utomlands med Erasmus+.

Du ansöker om bidraget på din högskola med hjälp av det internationella kontoret, din studievägledare eller samordnaren för studenter med funktionsnedsättning.

Information till utbytessamordnaren och samordnaren för pedagogiskt stöd på din högskola:

Stöd för deltagare med funktionsnedsättning på Utbyten.se

Tilläggsbidrag för studenter med medföljande barn

För att underlätta för studenter som har barn kan du få ett tilläggsbidrag om 200-250 euro per månad utöver det vanliga stipendiebeloppet. Du ansöker om bidraget på din högskola med hjälp av det internationella kontoret.

Erasmus+ utanför Europa

Genom Erasmus+ finns även möjligheter till utlandsstudier på alla kontinenter utanför Europa. Ansökan går till på samma sätt som vid utbyte inom Europa. Vänd dig till din institution, det internationella kontoret eller till en studievägledare för mer information.

Sidan uppdaterades 2024-02-13