Har du funderat på att studera en del av din utbildning i ett annat land? Genom Erasmus+ kan du åka på utbyte och studera utomlands gratis och dessutom få ett stipendium under tiden. Du kan räkna in högskolepoängen från utlandsstudierna i din svenska examen. Din totala studieperiod förlängs alltså inte för att du åker på utbyte.

Du kan också få Erasmus+stipendium för att praktisera på ett företag eller en organisation i ett annat land inom eller utanför Europa: Erasmus+ praktik

Ansök på ditt lärosäte

Du ansöker om en utbytesplats vid det svenska universitetet eller högskolan där du studerar. Vänd dig till din institution, det internationella kontoret eller till en studievägledare. De kan hjälpa dig med att planera vilken termin och kurser som fungera att läsa utomlands, din ansökan, vilka ansökningstider som gäller för just dig och med mer information om villkor.

Ansökningskrav

För att kunna söka stipendium för studier inom Erasmus+ ska du

  • vara inskriven vid en svensk högskola eller ett svenskt universitet
  • ha för avsikt att ta ut en examen.

Extra stipendiemedel för studenter med funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning ska inte vara ett hinder för att åka på studieutbyte och du kan få bidrag om du behöver hjälpmedel eller stöd för att kunna studera utomlands med Erasmus+.

Du ansöker om bidraget på ditt lärosäte med hjälp av det internationella kontoret, din studievägledare eller ditt lärosätes samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Information till utbytessamordnaren och samordnaren för pedagogiskt stöd vid ditt lärosäte:

Stöd för deltagare med funktionsnedsättning på Utbyten.se

Erasmus+ utanför Europa

Genom Erasmus+ finns även möjligheter till utlandsstudier på alla kontinenter utanför Europa. Ansökan går till på samma sätt som vid utbyte inom Europa. Vänd dig till din institution, det internationella kontoret eller till en studievägledare för mer information.

Tilläggsbidrag för studenter med medföljande barn

För att underlätta för studenter som har barn kan du få ett tilläggsbidrag om 200-250 euro per månad utöver det vanliga stipendiebeloppet. Du ansöker om bidraget på ditt lärosäte med hjälp av det internationella kontoret.

 

Sidan uppdaterades 2021-08-30