Hur går det till att söka?

Studerar du vid ett svenskt universitet eller högskola med syfte att ta ut en examen inom grund- eller forskarutbildning kan du läsa i 3–12 månader vid ett annat europeiskt universitet eller högskola i något av de 33 länder som ingår i Erasmusprogrammet.

Att söka Erasmusstipendium för studier

Du ansöker om stipendium vid det universitet eller högskola där du studerar i Sverige. För att kunna söka stipendium för studier med Erasmus+ måste du ha läst minst ett år på högskolenivå.

För att söka Erasmusstipendium vänder du dig till din institution, till det internationella sekretariatet eller till en studievägledare centralt på ditt lärosäte. De kan hjälpa dig med din ansökan och med mer information om villkor och vilka ansökningstider som gäller för just dig.

Att söka extramedel för funktionsnedsättning

Om du har någon funktionsnedsättning som innebär att du behöver extra hjälpmedel i någon form för att ha möjlighet att åka ut på Erasmusutbyte har du möjlighet att få ett extra bidrag för att täcka kostnaderna för detta. Vänd dig till din studievägledare eller samordnaren för studenter med funktionsnedsättning vid ditt lärosäte för att få mer information och hjälp med din ansökan.

Du kan också söka stipendium för praktik

Inom Erasmus+ kan du också få stipendium för att praktisera på ett företag eller en organisation i ett annat europeiskt land. Läs mer om det på sidan om Erasmus+ praktik.

Erasmus+ praktik

 

Sidan uppdaterades 2017-12-13