Hur söker man till Erasmus+? Här kan du läsa mer.

Har du funderat på att studera en del av din utbildning i ett annat land? Genom Erasmus+ kan du åka på utbyte och studera utomlands gratis och dessutom få ett stipendium under tiden. Du kan räkna in högskolepoängen från utlandsstudierna i din svenska examen. Din totala studieperiod förlängs alltså inte för att du åker på utbyte.

Ansök på ditt lärosäte

Du ansöker om en utbytesplats vid det svenska lärosäte där du studerar. Vänd dig till din institution, det internationella kontoret eller till en studievägledare. De kan hjälpa dig med din ansökan och med mer information om villkor och vilka ansökningstider som gäller för just dig.

För att kunna söka stipendium för studier inom Erasmus+ ska du ha läst minst ett år på högskolenivå.

Extra stipendiemedel för studenter med funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning ska inte vara ett hinder för att åka på studieutbyte och du kan få bidrag om du behöver hjälpmedel eller stöd för att kunna studera utomlands med Erasmus+.

Du ansöker om bidraget på ditt lärosäte med hjälp av det internationella kontoret, din studievägledare eller ditt lärosätes samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Information om stödet till utbytessamordnaren och samordnaren för pedagogiskt stöd vid ditt lärosäte:

Stöd för deltagare med funktionsnedsättning på Utbyten.se

Erasmus+ utanför Europa

Genom Erasmus+ finns även möjligheter till utlandsstudier på alla kontinenter utanför Europa. Ansökan går till på samma sätt som vid utbyte inom Europa. Vänd dig till din institution, det internationella kontoret eller till en studievägledare för mer information.

Du kan också praktisera utomlands

Du kan också få Erasmus+stipendium för att praktisera på ett företag eller en organisation i ett annat land inom eller utanför Europa.  

Erasmus+ praktik.

Tilläggsbidrag för studenter med medföljande barn

För att underlätta för studenter som har barn kan du som har barn med under ditt utbyte eller din praktik få ett tilläggsbidrag om 200 euro per månad utöver det vanliga stipendiebeloppet. Du ansöker om bidraget på ditt lärosäte med hjälp av det internationella kontoret.

Sidan uppdaterades 2021-03-02