Hur söker man till Erasmus+

Har du funderat på att studera en del av din utbildning i ett annat land? Genom Erasmus+ kan du åka på utbyte och studera utomlands gratis och dessutom få ett stipendium under tiden. Du kan räkna in högskolepoängen från utlandsstudierna i din svenska examen. Din totala studieperiod förlängs alltså inte för att du åker på utbyte.

Ansök på ditt lärosäte

Du ansöker om en utbytesplats vid det svenska lärosäte där du studerar. Vänd dig till din institution, det internationella kontoret eller till en studievägledare. De kan hjälpa dig med din ansökan och med mer information om villkor och vilka ansökningstider som gäller för just dig.

För att kunna söka stipendium för studier inom Erasmus+ ska du ha läst minst ett år på högskolenivå.

Extra stipendiemedel för studenter med funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning ska inte vara ett hinder för att åka på studieutbyte och du kan få bidrag om du behöver hjälpmedel eller stöd för att kunna studera utomlands med Erasmus+.

Du ansöker om bidraget på ditt lärosäte med hjälp av det internationella kontoret, din studievägledare eller ditt lärosätes samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Här finns mer information om stöd för deltagare med funktionsnedsättning.

Erasmus+ utanför Europa

Erasmus+ programmet erbjuder även möjligheter till utlandsstudier och praktik på alla kontinenter utanför Europa. Ansökan går till på samma sätt som vid utbyte inom Europa. Vänd dig till din institution, det internationella kontoret eller till en studievägledare för mer information.

Du kan också praktisera utomlands

Inom Erasmus+ kan du också få stipendium för att praktisera på ett företag eller en organisation i ett annat land inom eller utanför Europa. Läs mer på sidan om Erasmus+ praktik.

Tilläggsbidrag för studenter med medföljande barn

För att underlätta för studenter som har barn kan du som har barn med under ditt utbyte eller praktik få ett tilläggsbidrag om 200 € per månad utöver det vanliga stipendiebeloppet. Du ansöker om bidraget på ditt lärosäte med hjälp av det internationella kontoret.

Sidan uppdaterades 2019-11-25