Studentkårerna är fristående föreningar som arbetar för studenternas intressen.

Studentkårernas främsta uppgift är att arbeta för studenternas intressen. Det kan till exempel handla om:

  • Studentinflytande
  • Jämställdhet
  • Utbildningskvalitet
  • Studentbostäder

Studentkårerna är fristående från universiteten och högskolorna och har en egen organisation och ekonomi.

Frivilligt eller obligatoriskt?

Det är frivilligt att vara med i studentkåren om du studerar vid ett statligt universitet eller högskola. Om du däremot läser vid en stiftelsehögskola kan det vara obligatoriskt att vara medlem i kåren. 

Varje studentkår tar ut en medlemsavgift. Storleken på medlemsavgiften varierar mellan kårerna.

 

Sidan uppdaterades 2023-12-21

SFS - en sammanslutning av studentkårer

De flesta av landets studentkårer är medlemmar i Sveriges förenade studentkårer (SFS). SFS företräder studentkårernas intressen gentemot riksdag, regering, politiska partier, Universitetskanslersämbetet, Centrala studiestödsnämnden (CSN) och Universitets- och högskolerådet.

SFS bevakar och sprider även information om utbildnings-, forsknings-, och studiesociala frågor som rör studenternas situation.

SFS webbplats