Universitetskanslersämbetet (UKÄ) utvärderar kvaliteten på högskoleutbildningar för att du ska vara säker på att din utbildning håller hög kvalitet.

System för granskning av högre utbildningar

En modell för kvalitetssäkring har tagits fram av UKÄ i nära dialog med universiteten och högskolorna och den har använts under åren 2017-2022. En reviderad modell för kvalitetssäkring kommer att börja användas under 2023.

Om det nationella kvalitetssäkringssystemet på UKÄs webbplats.

Utvärdering av utbildningar

I modellen för kvalitetssäkring granskas ett urval av högskoleutbildningar runt om i landet. UKÄ fokuserar på hur utbildningen säkerställer att studenterna får goda förutsättningar att nå sina examensmål. Granskningarna ska också bidra till universitetens och högskolornas egna utvecklingsarbete av kvaliteten på utbildningarna. I "Högskolekollen" som tagits fram av UKÄ kan du se resultatet av de utvärderingar som görs kontinuerligt. 
 

 

Sidan uppdaterades 2023-06-16