Universitetskanslersämbetet (UKÄ) utvärderar kvaliteten på högskole­utbildningar för att du ska vara säker på att din utbildning håller hög kvalitet.

System för granskning av högre utbildningar

En modell för kvalitetssäkring togs fram av UKÄ i nära dialog med universiteten och högskolorna och den användes under åren 2017-2022. En reviderad och utvecklad modell för kvalitetssäkring började användas från 2023. Enligt den nya modellen blir utvärderingarna mer träffsäkra och flexibla genom att den i högre grad fokuserar på till exempel utbildningar och områden där det finns störst behov av förbättring och utveckling. 

Om det nationella kvalitets­säkrings­systemet på UKÄs webbplats.

Utvärdering av utbildningar

I modellen för kvalitetssäkring granskas ett urval av högskoleutbildningar runt om i landet. UKÄ fokuserar på hur utbildningen säkerställer att studenterna får goda förutsättningar att nå sina examensmål. Granskningarna ska också bidra till universitetens och hög­skolornas egna utvecklingsarbete av kvaliteten på utbildningarna. I "Högskole­kollen" som tagits fram av UKÄ kan du se resultatet av de utvärderingar som görs kontinuerligt. 
 

 

Sidan uppdaterades 2024-03-13