Du som saknar grundläggande och eller särskild behörighet kan komplettera med kurser och utbildningar för att få formella meriter som gör dig behörig. Ett annat sätt att bli behörig är genom så kallad reell kompetens. 

särskild_behörighet.jpg

Komplettera

Om du saknar behörighet kan du komplettera den på olika sätt för att få den behörighet du behöver.

Kurser på komvux eller folkhögskola

Du kan läsa kurser på komvux eller gå en folkhögskole­utbildning som ger behörighet. Vänd dig till komvux i den kommun där du är folkbokförd eller till Folkhögskola.nu för mer information.

Folkhögskola.nu

Komplettera genom att läsa ett basår

Du kan också läsa ett basår där du kompletterar med vissa ämnen som motsvarar gymnasienivå. Basår finns både inom vuxenutbildning, på folkhögskola och högskola.

Basår på högskola

Få din reella kompetens bedömd

Du som saknar formella meriter, till exempel gymnasiebetyg, kan få din reella kompetens bedömd.

Reell kompetens är kunskaper och erfarenheter som du skaffat genom att till exempel jobba, delta i föreningsliv eller gå en personalutbildning.

En bedömning av din reella kompetens kan ge dig grundläggande och särskild behörighet.

Så ansöker du om att få reell kompetens bedömd

Grundläggande behörighetsprov

Under en försöksperiod 2022–2023 kunde du som saknar grundläggande behörighet göra ett prov för att styrka din samlade kompetens.

Under våren 2024 kommer provet att utvärderas av UHR. Regeringen beslutar därefter om provets framtid.

Grundläggande behörighetsprovet

Sidan uppdaterades 2024-02-12