Här är svar på några av de vanligaste frågorna om Erasmus+ praktik inom och utanför Europa. För mer detaljerad information, vänd dig till din högskola eller ditt universitet.

Var kan jag göra praktik?

Du kan göra praktik vid ett företag eller en organisation inom eller utanför Europa med undantag för EU:s institutioner och vissa organisationer som är tätt knutna till EU.

Du ordnar själv din praktikplats och kan bland annat hitta utlysta praktikplatser på Erasmus interns webbsida för Erasmuspraktik. Kontrollera med det internationella kontoret på ditt lärosäte vilka länder du kan praktisera i inom Erasmus+.

Kan jag få högskolepoäng för praktik inom Erasmus+?

Du kan i vissa fall få praktiken tillgodoräknad i poäng vid ditt svenska lärosäte. Om det inte är möjligt i ditt fall har du rätt att få praktiken nämnd i din examensbilaga (ditt diploma supplement).

För mer information, vänd dig till programansvarig eller studievägledare vid ditt lärosäte.

Hur stort är stipendiet för praktik inom Erasmus+?

Summan varierar beroende på vart du åker och hur länge du är borta. I nuläget ligger stipendiet för praktik inom Europa på ungefär 500-600 euro per månad.

För praktik i länder utanför Europa ligger stipendiet för praktik på ungefär 700 euro per månad. Du får dessutom ett resebidrag på 20-1 500 euro, beroende på hur långt bort du åker.

Reduceras mitt studiemedel när jag får Erasmus+ stipendium?

Nej.

Kan jag få extra stöd om jag har en funktionsnedsättning?

Ja. Om du har en funktionsnedsättning som gör att du behöver stöd för att möjliggöra eller underlätta din praktik kan du ansöka om ekonomiskt bidrag.

Du kan till exempel få extra stöd till specialtransport, vårdare, assistans under föreläsningar, specialmaterial, anpassat boende och annat.

Vänd dig till samordnaren för studenter med funktionsnedsättning eller det internationella kontoret på ditt lärosäte för mer information.

Information om stödet till utbytessamordnaren och samordnaren för pedagogiskt stöd vid ditt lärosäte:

Stöd för deltagare med funktionsnedsättning på Utbyten.se.

Kan jag söka andra stipendier samtidigt?

Ja, men du får inte ta emot mer än ett stipendium från EU eller Universitets- och högskolerådet för en och samma praktikperiod.

Svenska institutet och flera andra organisationer erbjuder stipendier och du kan hitta stipendiehandböcker på vissa bibliotek.

När är sista datum för att ansöka om praktik inom Erasmus+?

Det kan variera mellan olika lärosäten.

Vänd dig till Erasmusansvarig eller det internationella kontoret på ditt lärosäte för information om vilka datum som gäller på ditt lärosäte.

Kan jag delta i Erasmus+ flera gånger?

Ja, inom vissa gränser.

Det går att delta i utbyten inom Erasmus+ i maximalt 12 månader per utbildningsnivå. Det innebär att samma student kan delta i utbyte för studier och/eller praktik i totalt 12 månader under en kandidatutbildning, 12 månader under en magister- eller masterutbildning och 12 månader under en forskarutbildning.

Får jag hjälp om jag behöver söka visum?

Du som åker på utbyte inom Erasmus+ ska vända dig till Erasmusansvarig eller det internationella kontoret på ditt lärosäte om du behöver information, råd och hjälp med en eventuell visumansökan.

Uppehållstillstånd och visum

Kan vem som helst göra praktik inom Erasmus+?

Du måste inte vara svensk medborgare för att delta i Erasmus+, men du måste vara inskriven vid ett universitet eller en högskola i Sverige.

Erasmus+ är inte ett elitprogram, tanken är att vem som helst ska kunna åka på utbyte. Chanserna att få åka på ett praktikutbyte är goda.

Var söker jag till Erasmus+?

Det är du själv som ordnar din praktikplats. Du ansöker om praktikstipendium inom Erasmus+ hos Erasmusansvarig eller det internationella kontoret på ditt lärosäte.

Sidan uppdaterades 2021-03-02