Här är svar på några av de vanligaste frågorna om Erasmus+ praktik inom och utanför Europa. För mer detaljerad information, vänd dig till din högskola eller ditt universitet.

Var kan jag göra praktik?

Du kan göra praktik vid ett företag eller en organisation antingen inom eller utanför Europa med undantag för EU:s institutioner och vissa organisationer som är tätt knutna till EU.

Du ordnar själv din praktikplats och kan bland annat hitta utlysta praktikplatser på Erasmus interns sida för erasmuspraktik. Kontrollera med det internationella kontoret på ditt lärosäte vilka länder du kan praktisera i inom Erasmus+.

Kan jag få högskolepoäng för praktik inom Erasmus+?

Du kan i vissa fall få praktiken tillgodoräknad i poäng vid ditt svenska lärosäte. Om detta inte är möjligt i ditt fall har du rätt att få praktiken nämnd i din examensbilaga (ditt diploma supplement).

För mer information, vänd dig till programansvarig eller en studievägledare vid ditt lärosäte.

Hur stort är stipendiet för praktik inom Erasmus+?

Summan varierar beroende på vart du åker och hur länge du är borta. I nuläget ligger stipendiet för praktik inom Europa på ungefär 500-600 euro per månad.

För praktik i länder utanför Europa ligger stipendiet för praktik på ungefär 700 euro per månad. Du får dessutom ett resebidrag på 20-1 500 euro, beroende på hur långt bort du åker.

Reduceras mitt studiemedel när jag får Erasmusstipendium?

Nej.

Kan jag få extra stöd om jag har funktionshinder?

Ja. Om du har funktionshinder som gör att du behöver stöd för att möjliggöra eller underlätta din praktik kan du ansöka om ekonomiskt bidrag.

Du kan till exempel få stöd till specialtransport, vårdare, assistans under föreläsningar, specialmaterial, anpassat boende och annat.

Vänd dig till samordnaren för funktionshinder eller det internationella kontoret på ditt lärosäte för mer information.

Här kan du läsa mer om extra stöd vid funktionshinder.

Kan jag söka andra stipendier samtidigt?

Ja, men du får inte ta emot fler än ett stipendium från EU eller Universitets- och högskolerådet för en och samma studieperiod.

Svenska institutet och flera andra organisationer erbjuder stipendier och du kan hitta stipendiehandböcker på vissa bibliotek.

När är sista datum för ansökan om praktik inom Erasmus+?

Det kan variera mellan olika lärosäten.

Vänd dig till erasmusansvarig eller det internationella kontoret på ditt lärosäte för information om vilka datum som gäller på ditt lärosäte.

Kan jag delta i Erasmus+ flera gånger?

Ja, inom vissa gränser.

Det går att delta i utbyten inom Erasmus+ i maximalt 12 månader per utbildningsnivå. Det innebär att samma student skulle kunna vara på utbyte för studier och/eller praktik i 12 månader under en kandidatutbildning och i 12 månader under en magister- eller masterutbildning samt i 12 månader för under en doktorandutbildning.

Får jag hjälp om jag behöver söka visum?

Du som åker på utbyte inom Erasmus+ ska vända dig till erasmusansvarig eller det internationella kontoret på ditt lärosäte om du behöver information, råd och hjälp med en eventuell visumansökan.

Information om uppehållstillstånd och visum

Kan vem som helst göra praktik inom Erasmus+?

Du måste inte vara svensk för att delta i Erasmus+, men du måste vara inskriven vid ett universitet eller en högskola i Sverige.

Erasmus+ är inte ett elitprogram, tanken är att vem som helst ska kunna åka på utbyte. Chanserna att få åka på utbyte är goda.

Var söker jag till Erasmus+?

Det är du själv som ordnar praktikplatsen och du ansöker om praktik inom Erasmus+ hos erasmusansvarig eller det internationella kontoret på ditt lärosäte.

Sidan uppdaterades 2018-03-27