Här är svar på några av de vanligaste frågorna om Erasmus+ praktik inom och utanför Europa. För mer detaljerad information, vänd dig till din högskola eller ditt universitet.

Var kan jag göra praktik?

Du kan göra Erasmus+ praktik vid ett företag eller en organisation inom eller utanför Europa med undantag för EU:s institutioner och vissa organisationer som är tätt knutna till EU.  

Är du intresserad av att göra praktik inom EU:s institutioner finns det flera möjligheter för dig: praktik inom EU:s institutioner

Du ordnar själv din praktikplats och kan bland annat hitta utlysta praktikplatser på Erasmus interns webbsida för Erasmuspraktik. Kontrollera med det internationella kontoret på din högskola vilka länder du kan praktisera i inom Erasmus+.

Kan jag få högskolepoäng för praktik inom Erasmus+?

Du kan i vissa fall få praktiken tillgodoräknad i poäng vid din högskola. Om det inte är möjligt i ditt fall har du rätt att få praktiken nämnd i din examensbilaga (ditt Diploma Supplement).

För mer information, vänd dig till programansvarig eller studievägledare på din högskola.

Hur stort är stipendiet för praktik inom Erasmus+?

Summan varierar beroende på vart du åker och hur länge du är borta. I nuläget ligger stipendiet för praktik inom Europa på ungefär 550-650 euro per månad. För en blandad praktik får du 70 euro per dag upp till den 14:e dagen och 50 euro för den 15:e till och med den 30:e dagen. Du kan även få ett särskilt resebidrag för resan till och från studieorten. Resebidragets storlek varierar beroende på vilket land du ska åka till.

För praktik i länder utanför Europa ligger stipendiet för praktik på ungefär 700 euro per månad. Du får dessutom ett resebidrag, beroende på hur långt bort du åker.

Reduceras mitt studiemedel när jag får Erasmus+stipendium?

Nej.

Kan jag få extra stöd om jag har en funktionsnedsättning?

Ja. Om du har en funktionsnedsättning som gör att du behöver stöd för att möjliggöra eller underlätta din praktik kan du ansöka om ekonomiskt bidrag. Du kan till exempel få extra stöd till specialtransport, vårdare, assistans under föreläsningar, specialmaterial, anpassat boende och annat. Vänd dig till samordnaren för studenter med funktionsnedsättning eller det internationella kontoret på din högskola för mer information.

Information till utbytessamordnaren och samordnaren för pedagogiskt stöd på din högskola:

Stöd för deltagare med funktionsnedsättning på Utbyten.se.

Vad gäller för mig som studerar och har barn?

Om du är student och har barn kan du få ett extra bidrag om du gör praktik. Bidraget ligger för närvarande på 250 euro per månad utöver det vanliga stipendiet. Vänd dig till din högskola för mer information om hur du söker.

Kan jag söka andra stipendier samtidigt?

Ja, men du får inte ta emot mer än ett stipendium från EU eller Universitets- och högskolerådet för en och samma praktikperiod.

Svenska institutet och flera andra organisationer erbjuder stipendier och du kan hitta stipendiehandböcker på vissa bibliotek.

Kan jag få annan ersättning samtidigt som jag tar emot stipendium?

Ja. Vissa praktikvärdar erbjuder ibland lön eller betalar till exempel transport till och från arbetet. Det går bra att kombinera det med Erasmus+stipendiet

När är sista datum för att ansöka om praktik inom Erasmus+?

Det kan variera mellan olika högskolor.

Vänd dig till Erasmus+-ansvarig eller det internationella kontoret på din högskola för information om vilka datum som gäller.

Kan jag delta i Erasmus+ flera gånger?

Ja, inom vissa gränser.

Det går att delta i utbyten inom Erasmus+ i maximalt 12 månader per utbildningsnivå. Det innebär att samma student kan delta i utbyte för studier och/eller praktik i totalt 12 månader under en kandidatutbildning, 12 månader under en magister- eller masterutbildning och 12 månader under en forskarutbildning.

Jag tar snart ut min examen, kan jag ändå göra praktik?

Ja. Även nyutexaminerade studenter kan göra praktik, om du har ansökt innan du tagit ut din examen och praktiken genomförs inom högst ett år efter att du tagit ut den.

Praktiktiden räknas in i de 12 månader som du maximalt kan vara borta per utbildningsnivå. Det innebär att om du har ansökt om och tagit ut en examen på till exempel mastersnivå räknas praktiktiden in på den nivån.

Kan vem som helst göra praktik inom Erasmus+?

Du måste inte vara svensk medborgare för att delta i Erasmus+, men du måste vara inskriven vid ett universitet eller en högskola i Sverige.

Erasmus+ är inte ett elitprogram, tanken är att vem som helst ska kunna åka på utbyte. Chanserna att få åka på ett praktikutbyte är goda.

Var söker jag till Erasmus+?

Det är du själv som ordnar din praktikplats. Du ansöker om praktikstipendium inom Erasmus+ hos Erasmusansvarig eller det internationella kontoret på din högskola.

Sidan uppdaterades 2023-08-22