Här är svar på några av de vanligaste frågorna om Erasmus+ praktik. För mer detaljerad information, vänd dig till din högskola eller ditt universitet.

Vem ska jag vända mig till för att söka Erasmusstipendium för praktik?

Du vänder dig till studievägledaren eller den internationaliseringsansvarige vid din institution eller centralt vid det universitet eller den högskola du studerar vid.

Hur mycket pengar kan jag få genom Erasmusprogrammet?

Summan varierar beroende på bland annat land och utbytets längd, men den ligger mellan 200 och 500 euro per månad.

Reduceras mitt studiemedel när jag får Erasmusstipendium?

Nej.

När är sista datum för ansökan om stipendier för Erasmuspraktik?

Vänd dig till din studievägledare eller den Erasmusansvarige vid din institution eller centralt vid ditt universitet eller högskola för mer information.

Kan jag praktisera på ett lärosäte?

Ja, om det verkligen är praktik det handlar om, och inte studier. I vissa fall är det möjligt att göra praktik på till exempel ett universitetsbibliotek.

Kan jag delta i Erasmusutbyten flera gånger?

Ja, från och med sommaren 2014 går det bra att delta flera gånger i varje aktivitet. Det går maximalt att delta i totalt 12 månaders utbyte (studier och/eller praktik) per utbildningsnivå (12 månader för kandidatnivå, 12 månader för masternivå och 12 månader för doktorandnivå).

Kan jag få extra stöd som funktionsnedsatt vid Erasmuspraktik?

Ja. Det görs mycket inom Erasmus för att underlätta för att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i utbytet. Du kan till exempel få hjälp med specialtransport, vårdare, assistans, specialmaterial etcetera. Ditt lärosäte kan ge dig mer information om hur du ska göra.

Hjälper Universitets- och högskolerådet till med visumansökan?

Nej. Till EU/EES-länder behövs inget visum under dina första tre månader på plats. Däremot måste du söka uppehållstillstånd/visum på plats om du tänker stanna längre än tre månader. Detta är oftast giltigt i upp till ett år. Hur det går till att ansöka om ett sådant skiljer sig åt från land till land, och det beror även på om landet är med i Schengensamarbetet eller inte. Till Turkiet måste du söka visum innan avresa. Vänd dig till den Erasmusansvarige vid ditt lärosäte för råd eller läs mer på www.study-in-europe.org

Kan vem som helst åka utomlands med Erasmus?

Det finns inga krav på medborgarskap för att delta i Erasmus, men du måste vara inskriven vid ett universitet eller högskola i Sverige. Du måste även ha läst minst ett år på högskolenivå innan ditt utbyte (gäller studier inom Erasmus). Fråga studievägledaren på din institution om vilka möjligheter just du har.

Kan jag få högskolepoäng för Erasmuspraktik?

Det är i vissa fall möjligt att få praktiken tillgodoräknad i poäng. Om detta inte är möjligt i ditt fall, har du rätt att få praktiken nämnd i ditt Diploma Supplement. För mer information vänd dig till studievägledaren vid din institution eller till internationella sekretariatet centralt vid ditt lärosäte.

Sidan uppdaterades 2017-12-13