Behöver jag söka uppehållstillstånd? Hur får jag pengar? Behöver jag ta extra försäkringar för att kunna få vård när jag blir sjuk? Det är vanliga frågor om att studera utomlands. Om du reser som utbytesstudent får du mycket hjälp.

Det blir ofta dyrare att studera utomlands än att studera i Sverige. Du ska betala för bostad, resor, utlandsförsäkring, avgifter i samband med ansökan och i vissa fall terminsavgift. Du kan få studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN, för att studera utomlands.

Terminsavgifter

Utländska universitet och högskolor tar ofta ut terminsavgifter. Det är olika hur stora de är. Var noga med att ta reda på vad du får för pengarna. Får du en plats som utbytesstudent genom ett universitet eller en högskola i Sverige betalar du ingen terminsavgift för studierna utomlands.

Du kan få studiemedel från CSN för att studera utomlands. Du har rätt till lika mycket pengar som vid studier i Sverige, oavsett vilket land du åker till. Om du läser en utbildning utomlands på egen hand kan du också låna extra till terminsavgiften. Men du kan inte få studiemedel för en utbildning utomlands om samma utbildning inte ger rätt till studiemedel i Sverige.

CSN:s krav för att du ska få studiemedel

Utbildningen ska:

  • Vara på heltid om du studerar utanför EU.
  • Vara minst 3 veckor lång inom EU och 13 veckor utanför EU.
  • Avslutas med tentamen eller leda till en examen.
  • Vara godkänd av Universitets- och högskolerådet eller CSN, det vill säga ha så kallad godtagbar standard.

Godtagbar standard

Ett av CSN:s krav för att du ska kunna få studiemedel är att utbildningen har så kallad godtagbar standard. Det betyder att den utländska utbildningen måste uppfylla vissa krav.

Godtagbar standard för studier utomlands

Merkostnadslån och möjlighet att låna till terminsavgift

För att det inte ska bli svårare att studera i ett land där det är dyrt att leva finns ett merkostnadslån för utlandsstudier. Du som studerar utomlands kan få vanligt studiemedel och lägga till merkostnadslånet.

Du kan också få låna till terminsavgifter och undervisningsavgifter. Det finns ett högsta belopp för hur mycket du kan låna per vecka och ett maxbelopp för hur mycket du kan låna under hela din studietid.

Ibland vill universitetet eller högskolan där du ska studera utomlands veta att du har pengar till din utbildning där. CSN kan då skriva ut ett intyg som visar att utbildningen brukar ge rätt till studiemedel.

Ansökan av studiemedel, vilka krav som ställs på dig och hur mycket du kan få för din utbildningstakt på CSN.se

Distansstudier

Du kan få studiemedel för distansstudier inom EU och EES. För distansstudier i övriga världen kan du bara få studiemedel om det finns "synnerliga skäl".

Studiemedel för språkstudier

Du kan få studiemedel för språkstudier om de uppfyller vissa villkor.

Villkor för studiemedel för språkkurser på CSN.se

Förberedande språkutbildningar

För att kunna klara av studier i ett annat land kan du behöva läsa en förberedande språkutbildning. Du kan få studiemedel för en förberedande språkutbildning om

Det finns stipendier som kan ge dig pengar för att studera utomlands. En del stipendier kan alla söka, men de flesta har speciella villkor och krav.

Stipendier knutna till en viss region i Sverige

Kommuner och länsstyrelser har listor över stipendier som är knutna till regionen. Den som söker ska oftast vara född, bo, arbeta eller studera i länet eller kommunen. Information om stipendier finns också hos församlingar, föreningar, stiftelser och på skolor.

Stipendier knutna till vissa universitet och högskolor

Fråga universitetet eller högskolan du söker till om de har stipendier för utländska studenter.

Stipendier knutna till ett land eller en region utomlands

Institut och organisationer kan också erbjuda stipendier. De flesta stipendier som erbjuds genom följande organisationer gäller master- och forskarstudier:

Fler sätt att hitta stipendier

Det finns stipendiekonsulter som ger dig förslag på fonder som kan passa dig att söka. Du betalar för tjänsten. Sök på internet för att hitta en stipendiekonsult.

Svensk stipendieförmedling ger ut boken "Fonder & stipendier i Sverige". Den brukar finnas på biblioteket.

Du kan söka bland stipendier i länsstyrelsens databas över stiftelser: Länsstyrelsernas databas över stiftelser

Studerar du utomlands ska du se till att ha en bra försäkring.

Studier eller praktik via utbytesprogram kan omfattas av försäkring

En del universitet och högskolor har tecknat försäkringen Student-UT med Kammarkollegiet. Det är en allmän personskadeförsäkring som skyddar dig som studerar eller gör praktik inom ett utbytesprogram. Kontakta universitetet eller högskolan där du studerar i Sverige för att få veta om de har tecknat Student UT-försäkringen.

Om studentförsäkringar på Kammarkollegiets webbplats

Sjukvård inom EU

Om du studerar i ett EU/EES-land har du rätt till landets sjukvårdsförmåner. Du måste beställa det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet) från Försäkringskassan och ta med dig det när du åker utomlands. Försäkringskassan har information om vilka länder Sverige har sjukvårdsavtal med.

Om studier utomlands på Försäkringskassans webbplats

Privat sjukvårdsförsäkring kan krävas i andra länder

Om du ska studera i ett land utanför EU/EES betalar inte Försäkringskassan för sjukvården utan du måste ha en privat sjukförsäkring. Kontakta ett försäkringsbolag för att få mer information om en utlandsstudieförsäkring. Om svenska försäkringsbolag inte uppfyller de krav som ställs måste du ta en försäkring i landet du studerar i.

Kontrollera din hemförsäkring

Kontrollera om din hemförsäkring gäller för de saker som du tar med dig utomlands. Kontrollera även om reseförsäkring ingår i hemförsäkringen och hur länge du kan vara utomlands innan den slutar att gälla.

Om olyckan är framme

Om du blir sjuk under tiden som du studerar utomlands ska du skicka din sjukanmälan tillsammans med läkarintyg till CSN. Om du har en försäkring kan du få hjälp av SOS International i Köpenhamn.

SOS Internationals webbplats

Rätten till sjukvård i Sverige under studieperiod utomlands

Rätten till sjukvård i Sverige styrs av var du studerar, hur länge och huruvida du är folkbokförd i Sverige eller inte.

Du som studerar utomlands under en längre tid än ett år ska anmäla det till Skatteverket. Det kan påverka kostnaderna för sjukvård i Sverige, om du skulle råka bli sjuk vid en tillfällig hemmavistelse. Läs mer nedan under ”Folkbokföring utomlands” och på Försäkringskassans webbplats om vad som gäller.

Försäkringskassans regler för patienter som inte är folkbokförda i Sverige

Mer information om försäkringar

Kontakta universitetet eller högskolan där du ska studera utomlands för mer information om vilken försäkring du behöver

Uppehållstillstånd och visum inom EU

Om du är svensk medborgare och ska studera i ett annat EU-land i högst tre månader behöver du inte uppehållstillstånd eller visum. Däremot måste du ha ett giltigt pass. Det räcker inte med ett svenskt ID-kort.

I vissa EU-länder måste du även anmäla dig hos de lokala myndigheterna. Ska du studera mer än tre månader i ett EU-land har du rätt till uppehållstillstånd om du

  • är inskriven vid en utbildning som är godkänd för svenska studiemedel
  • har ett täckande sjukförsäkringsskydd och tillräckligt med pengar för att inte landets socialförsäkringssystem ska behöva betala för dig om du blir sjuk.

Ansvarig myndighet i det aktuella landet utfärdar uppehållstillståndet.

Uppehållstillstånd och visum i länder utanför EU

Ska du studera i ett land utanför EU måste du ha ett visum. Kontakta landets ambassad för frågor om kostnad och handläggningstid.

Studier i Storbritannien

Om du vill studera i Storbritannien från den 1 januari 2021 behöver du ansöka om att få ett studentvisum. Det gäller för dig som inte redan studerar/bor i landet. Det gör du via deras ambassad. Det är också ambassaden som kan svara på dina frågor.

Information och hur du ansöker på Storbritanniens regerings webbplats

De flesta utländska universitet och högskolor hjälper internationella studenter att hitta bostad. Kontakta dem för att få reda på hur de kan hjälpa dig med det. En del förmedlar även boende hos värdfamiljer.

Om du planerar att studera utomlands ett år eller mer ska du anmäla att du flyttar till utlandet hos Skatteverket. Detsamma gäller om du först planerat att bo utomlands kortare tid men sedan bestämmer dig för att bo utomlands i ett år eller mer. Ska du flytta till ett annat nordiskt land för att studera kan du bli folkbokförd i det landet. Det beror på vilka bestämmelser som gäller i det aktuella landet.

Skatteverkets information om folkbokföring vid utlandsstudier

Sidan uppdaterades 2024-01-09