Om du har en funktionsnedsättning kan du få särskilt stöd under studier utomlands.

Prata med en samordnare i god tid

Vid alla universitet och de flesta högskolor i Sverige finns det samordnare för studenter med olika funktionsnedsättningar. Tillsammans med en samordnare kan du diskutera om du kan få särskilt stöd under studierna utomlands.

Vissa utbytesprogram ger särskilt stöd

Utbytesprogrammen Erasmus+ och Nordplus erbjuder ekonomiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning. Om du behöver extra hjälpmedel i någon form för att kunna åka iväg på utbytet har du möjlighet att få ett extra bidrag för kostnaderna för detta.

Prata med studievägledaren eller samordnaren för stöd till studenter med funktionsnedsättning vid universitetet eller högskolan där du studerar för att få mer information och hjälp med din ansökan.

Sidan uppdaterades 2023-10-09