Att fuska är ett regelbrott och den vanligaste formen av fusk är plagiering.

Det är inte alltid självklart vad som är fusk. Det kan vara värt att ta reda på innan det är dags att skriva större uppsatser eller göra någon annan form av inlämning. Fusk innebär att någon med otillåtna medel, eller på annat sätt, vilseleder vid prov eller när en studieprestation ska bedömas. Frågan är ibland var gränsen går mellan plagiat och undermålig källhänvisning.

Avstängning vanligast

Enligt högskoleförordningen får högskolor ta till åtgärder i form av avstängning eller varning mot de studenter som försökt att fuska. Avstängning är vanligast. Beslut om avstängning fattas av en disciplinnämnd som finns vid varje universitet och högskola. Avstängningen gäller alltid för en viss tid - max sex månader - och innebär bland annat att en student inte får delta i undervisning eller examinationer. Studenten måste också betala tillbaka sina studiemedel för perioden, eftersom avstängning räknas som avbrott i studierna.

Vad är plagiat?

Plagiat är en sorts fusk som innebär att du använder andras arbeten och får dem att framstå som dina egna. Det kan handla om texter, diagram, tabeller eller datorprogram till exempel. Även en liten del av ett textavsnitt från en bok eller från nätet räknas som plagiat.

Var noga med att ange källan

Var därför alltid noga med att ange källan till allt du inte har skrivit eller skapat själv. Om du har använt andras arbeten utan att uppge källan kan du dessutom tvingas betala ersättning till den som äger arbetet. Det är förstås inte heller tillåtet att köpa uppsatser på nätet, eller av någon annan, och sedan lämna in dem i eget namn. Varje år görs en uppföljning om disciplinärenden av Universitetskanslersämbetet.

Juristerna på Universitetskanslersämbetet har en frågelåda för juridiska frågor som rör högskolan.

Frågor och svar om studenträtt på Universitetskanslersämbetet

 

Sidan uppdaterades 2023-12-21