När är nästa provtillfälle?

Det andra och sista provtillfället inom försöksperioden genomfördes 30 september 2023. I dagsläget är inga fler provtillfällen är inplanerade. Regeringen beslutar om en eventuell fortsättning. 

Vad testas man på? 

Provet mäter:

  • Kompetenser som motsvarar gymnasieskolans kurser i svenska och engelska från ett hög­skole­förberedande program och matematik från ett yrkesprogram 
  • andra kompetenser, till exempel problemlösningsförmåga och vetenskapligt förhållningssätt. Med det menas bland annat att du måste kunna ange relevanta källor för fakta du presenterar. 

Fler kompetenser för grundläggande behörighet

Hur rättades provet? 

Provet var uppdelat i olika avsnitt, men bedömdes som ett enda prov. Det fanns ingen procentuell gräns för godkänt resultat, utan det gjordes en helhetsbedömning av samtliga delar. Det var alltså inte möjligt att få godkänt resultat för enskilda delar som prövade din kompetens i exempelvis matematik eller engelska. 

Flervalsuppgifterna i provet rättades maskinellt, medan skrivuppgifterna bedömdes av minst två personer, oberoende av varandra. 

Kan jag få godkänt på vissa delar av provet? 

Nej, den som gör det grundläggande behörighetsprovet får ett resultat på provet som helhet och inte på enskilda delar. 

Ger behörighetsprovet också behörighet i gymnasiekurserna Engelska 6, Matematik 1 och Svenska 3? 

Nej, ett godkänt provresultat ger inte behörighet i Engelska 6, Matematik 1 eller i Svenska 3. någon annan enskild kurs. Ett godkänt resultat motsvarar endast grundläggande behörighet till högskolestudier. 

Motsvarar godkänt resultat något betygsvärde?

Ett godkänt resultat på be­hörig­hets­provet ger inte något betyg eller merit­värde att konkurrera med till utbildningar med fler sökande än platser. Den som vill söka en sådan utbildning behöver göra hög­skole­provet. 

Vad skiljer det här provet från högskoleprovet?

Den stora skillnaden ligger i att det ena provet ger grundläggande behörighet till högskolestudier medan hög­skole­provet ger ett meritvärde. 

  Grund­läggande behörighets­provet Högskole­provet
Ålders­gräns 24 år 18 år
Ger grund­­läggande behörighet Ja Nej
Ger särskild behörighet Nej Nej
Ger meritvärde Nej Ja
Prov­skrivare kan skriva flera ggr Ja, ytterligare en gång vid ej godkänt resultat (under försöks­perioden) Ja
Sidan uppdaterades 2024-02-13