I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter – judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och samer (urfolk). Universitets- och högskolerådet (UHR) arbetar med det minoritets­politiska målet som en del av Sveriges arbete med att värna de mänskliga rättigheterna.

Målen för minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka de nationella minoriteternas möjligheter till inflytande och stödja de historiska minoritetsspråken så att de känns levande. De fem nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, finska, meänkieli och samiska med erkända varieteter.

Erkända nationella minoriteter med historiska band

De nationella minoriteterna utgör nästan 10 procent av Sveriges befolkning och har funnits i Sverige under mycket lång tid.

Det som förenar dessa fem grupper och som gör att de räknas som nationella minoriteter i Sverige är att varje grupp har;

  • en uttalad samhörighet och en icke dominerande ställning i samhället
  • en religiös, språklig, traditionell och/eller kulturell tillhörighet
  • en vilja och en strävan att behålla sin identitet
  • historiska eller långvariga band med Sverige

Principen för vem som räknas som nationell minoritet bygger på självidentifikation.

Om nationella minoriteter på minoritet.se.

Utbildningar i nationella minoritetsspråk och kultur

Fyra universitet och högskolor har nationellt ansvar för de nationella minoritetsspråken och i uppdrag att erbjuda utbildningar enligt följande:

Utbildningar i finska ges även vid Umeå- och Uppsala universitet. 

Utbildningar i samiska ges även vid Uppsala universitet.

Nationella uppdrag för ämneslärarutbildningar

Stockholms universitet har ett nationellt uppdrag att bygga upp och utveckla ämneslärarutbildning i finska samt examenstillstånd för ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i finska som modersmål.

Umeå universitet ansvarar för att utveckla ämneslärarutbildning i samiska och meänkieli.

Södertörns högskola har ett nationellt uppdrag att bygga upp och utveckla ämneslärarutbildning i romani chib.

Skolverket anordnar uppdragsutbildningar för lärare i samiska. 

Är du intresserad av att få kunskap om och studera minoritetsspråk och kultur?

I Hitta och jämför utbildningar kan du få hjälp att hitta en utbildning du är intresserad av.

Till alla utbildningar i Hitta och jämför utbildningar.

Fler utbildningar i Hitta och jämför utbildningar

Vill du veta mer om UHR:s arbete med nationella minoriteter?

Om nationella minoriteter på uhr.se

Sidan uppdaterades 2023-09-01