Om du ska skriva högskoleprovet finns det flera sätt som du kan förbereda dig på. Du kan öva på gamla prov, repetera matematik och läsa mycket.

Högskoleprovet mäter kunskaper och färdigheter och ska så rättvist som möjligt visa vilka förutsättningar du har att klara universitets- och högskolestudier.

Eftersom innehållet i provet är så brett kan du inte läsa på som inför ett vanligt prov. För att få en hög poäng måste du vara allsidig. Ändå kan du förbereda dig.

Du behöver inte köpa material

Det finns företag och webbplatser som säljer både övningsprov och böcker om högskoleprovet. Vill du vara säker på att inte betala för sådant som Universitets- och högskolerådet erbjuder gratis, använd dig av de övningsprov och tips som finns här på Studera.nu. Om du ändå köper material och blir oenig med företaget så ska du vända dig till din kommuns konsument­vägledare.

Öva på gamla prov

Ett sätt att förbereda sig är att gå igenom och öva på gamla högskoleprov för att se hur de är uppbyggda. Ett sätt kan vara att skriva provet som om det vore en riktig provdag. Läs anvisningarna och kolla hur svarshäftet ser ut. Hösten 2019 togs kontrollpappret bort och det är bara svarshäftet som behöver fyllas i.

Öva på tidigare prov inför högskoleprovet

Anvisningar och svarshäfte, även som pdf

Anvisningar kvantitativ del

Anvisningar kvantitativ del (pdf)

Anvisningar verbal del

Anvisningar verbal del (pdf)

Svarshäfte

Svarshäftet består av ett blad där provskrivaren fyller i provdatum samt namn, personnummer och tidigare utbildningsnivå.

Varje delprov har ett blad där provskrivaren fyller i sina svar. För varje delprov finns rutor för svarsalternativ A-E för de 40 frågorna i delprovet.

Provskrivare med grav synskada tilldelas en egen provledare som för in svaren i svarshäftet under provet. 

Svarshäfte (pdf)

Högskoleprovet för dig med synskada

Bli bättre på det som provet mäter

För att få ett bättre resultat på högskoleprovet och förbättra dina chanser att komma in på din drömutbildning finns det egentligen bara en väg att gå. Du måste bli bättre på det som högskoleprovet mäter. Erfarenheter från jobb eller fritidsintresse kan öka din förmåga på något eller några av provets olika delar.

Läs mycket

Du kan höja ditt resultat genom att läsa mer fack- och skönlitteratur, dagstidningar och tidskrifter, både på svenska och engelska.

Viktigt att öva på matematik

Plocka fram dina gamla matematik­böcker från högstadiet och gymnasiet. Den teoretiska svårighetsgraden för de matematiska uppgifterna ligger på gymnasiets Matematik A i det gamla systemet eller Matematik 1b i GY 2011.

Webbplatsen matteboken.se har både övningar och filmer för dig som vill repetera eller lära dig mer matematik.

www.matteboken.se

Träna på diagram och tabeller

Det kan vara bra att träna på att avläsa diagram och tabeller. En genomskinlig linjal underlättar att följa skalor och rader.

Utbildning ger bättre resultat

Genom att utbilda dig inom till exempel komvux eller folkhögskola får du också ett högre resultat på högskoleprovet. Det är inget konstigt med det — högskoleprovet mäter din studiefärdighet, något som du tränar och förbättrar när du utbildar dig.

Kontrollera att du har en giltig legitimation

Du får inte skriva provet om du inte kan legitimera dig. Din legitimation kontrolleras flera gånger under provdagen. Därför måste du ha giltig legitimation med dig.

Följande identitetshandlingar är godkända:

  • Svenskt EU-pass (provisoriska pass är inte godkända)  
  • Svenskt nationellt id-kort
  • Svenskt körkort
  • Svenskt sis-märkt id-kort eller id-kort utfärdat av statlig myndighet, från exempelvis Skatteverket. (LMA-kort och uppehållstillståndskort är inte godkända)

Utländska medborgare utan svenskt personnummer kan legitimera sig med pass om det är tydligt och inplastat samt har text på engelska, franska eller spanska.

För medborgare i Finland, Norge, Danmark och Island utan svenskt personnummer kan, i det fall provet genomförs i något av de angivna länderna, även landets körkort med aktuell giltighetstid användas som legitimation.

Sidan uppdaterades 2024-01-13

Filmens innehåll som text

  • Öva på gamla prov, de finns gratis på Studera.nu/hogskoleprovet
  • Läs anvisningarna och kolla hur svarshäftet ser ut.
  • Repetera matematik från högstadiet och gymnasiet.
  • Träna på att läsa tabeller och diagram.
  • Läs mycket: böcker och tidningar, både på svenska och engelska.
  • Lycka till!

Filmen publicerades 13 januari 2020.