Det finns högskoleprov anpassade för dig med dyslexi.

Utökad provtid

Du som har dyslexi gör samma prov som alla andra men har längre tid på dig att göra provet. Du behöver heller inte göra det så kallade utprövningspasset. Utprövningspasset består av nya uppgifter som ska testas inför kommande prov.

Du som skriver det anpassade provet skriver inget utprövningspass, utan fyra provpass som är 80 minuter långa. Hela provdagen är 8 timmar och 50 minuter lång, men effektiv provtid är 5 timmar och 20 minuter. Antal provuppgifter är 160.

Tid Moment
08.30–08.45 Legitimationskontroll mot deltagarförteckning och placering. 
Inpasseringskontroller kan förekomma. 
08.45–09.20 Introduktion
09.20–10.40 Provpass 1
10.40–10.50 Legitimationskontroll
10.50–11.05 Rast
Utpasseringskontroll kan förekomma.
11.05–11.10 Introduktion, provpass 2
11.10–12.30 Provpass 2
12.30–12.40 Legitimationskontroll
12.40–13.35 Lunch
Utpasseringskontroll kan förekomma.
13.35–13.40 Introduktion, provpass 3
13.40–15.00 Provpass 3
15.00–15.10 Legitimationskontroll
15.10–15.25 Rast
Utpasseringskontroll kan förekomma.
15.25–15.30 Introduktion, provpass 4
15.30–16.50 Provpass 4
16.50–17.00 Legitimationskontroll
17.00–17.20 Information till provdeltagare.
Utpasseringskontroll kan förekomma.

Du behöver ett intyg 

Du kan få ett intyg på din dyslexi på två olika sätt, antingen genom att göra en utredning hos en legitimerad logoped eller hos en intygsgivare som Universitets- och högskolerådet har godkänt. Intyget ska styrka ditt behov av förlängd skrivtid.

Intyg från legitimerad logoped

Provdeltagare med diagnosen specifik lässvårighet (F81.0) eller diagnosen blandad inlärnings­störning (F81.3), har rätt till förlängd skrivtid. Lässvårigheterna ska styrkas med ett utlåtande eller intyg baserat på en fullständig utredning av prov­deltagarens totala språkliga kompetens, från årskurs 5 eller senare. Utlåtandet eller intyget ska vara utfärdat av en legitimerad logoped.

Intyg från godkänd intygsgivare

Du måste ha ett särskilt intyg på att du har dyslexi och att du har behov av en längre provtid. Intyget ska vara utfärdat enligt Universitets- och högskolerådets mall och vara på svenska. Utländska intyg godkänns inte.

Hitta intygsgivare

Undersök om det finns intygsgivare i din hemkommun. Annars kan du kolla med närliggande kommuner.

Lista över alla intygsgivare för dyslexi

Ladda upp intyg senast sista anmälningsdag

Senast sista anmälningsdag måste du ladda upp ditt intyg på det konto du skapade när du anmälde dig.

Kontrollera i god tid att ditt intyg är fullständigt och signerat. Du kan inte komplettera ditt ärende efter att anmälan har stängt.

Ditt intyg ska vara i pdf-format. De dokument du skannar in ska vara signerade av intygsgivaren. 

Skanna alla sidor i dokumentet och se till att sidorna hamnar i en och samma fil, en så kallad multi page-pdf. Intyget får inte vara större än 10 MB.

När du anmäler dyslexi får du information om det redan finns ett intyg registrerat på dig. Då behöver du inte ladda upp ditt intyg på nytt.

Senast sista anmälningsdag måste du ladda upp ditt intyg på det konto du skapade när du anmälde dig. Intyg som laddas upp efter sista anmälningsdag godkänns inte.

Det är många som vill skriva högskoleprovet och för att det ska finnas tillräckligt många lokaler, prov och personal som kan arbeta på provdagen startar förberedelserna inför provdagen så snart anmälan stängt.

Så här anmäler du dig

Du anmäler dig till högskoleprovet via webbanmälan. I anmälan behöver du markera att du vill skriva det anpassade provet.

Anmälan till högskoleprovet

Anordnare och provorter

Anvisningar till högskoleprovet

Eftersom du som skriver det anpassade högskoleprovet har längre tid finns det särskilda anvisningar för det.

Anvisningar för kvantitativ del för anpassade prov (pdf)

Anvisningar för verbal del för anpassade prov (pdf)

 

Sidan uppdaterades 2024-01-15