För att bli antagen till ett yrkeslärarprogram krävs grundläggande behörighet och särskild behörighet i form av specialiserad yrkeskunskap inom ett eller flera yrkesämnen. I menyn hittar du utbildningar på gymnasial nivå där yrkesämnen ingår.

Den specialiserade yrkeskunskapen, som du skaffat genom din yrkeserfarenhet, utgörs av så kallade kunskapskriterier. De kriterierna bygger på Skolverkets ämnesplaner för gymnasieskolans yrkesprogram. 

Det finns ett kunskapskriterium för varje yrkesämne. För att bli antagen krävs att kunskaperna och förmågorna som framgår av kunskapskriterierna är aktuella, det vill säga de är gångbara på dagens arbetsmarknad.

Nya yrkesämnen i juli 2024

Från och med den 1 juli 2025 införs ämnesbetyg i gymnasieskolan (Gy25). Med anledning av detta har UHR tagit fram nya föreskrifter kopplat till yrkeslärarexamen. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2024 och ska användas vid antagning till utbildning som leder till yrkeslärarexamen som börjar efter den 31 december 2024. Fram till den 30 juni gäller fortfarande den upphävda föreskriften och de äldre yrkesämnena. På UHR.se hittar du de äldre yrkesämnena listade per program.

Tillträde till yrkeslärarutbildningen – särskilda behörighetskrav på UHR:s webbplats

Sidan uppdaterades 2024-05-16