Att plugga på högskolan skiljer sig en del från studierna på gymnasiet. På alla högskolor och universitet kan du få tips och hjälp för att komma in i det nya och plugga smartare.

Hur ska man hinna läsa all kurslitteratur, hur fixar man uppsatsen? På högskolan har du stort eget ansvar för dina studier. För många kan det kännas ovant, och då finns hjälp att få. I kurser, föreläsningar och enskilda samtal kan du få hjälp att exempelvis plugga effektivare, utveckla ditt skrivande och öva på att tala inför publik.

För att hitta vad olika högskolor och universitet erbjuder för form av stöd kan du söka efter studentstöd, studieteknik, studieverkstad eller liknande ord på deras webbplatser.

Kurser i studieteknik

Ofta finns kurser i studieteknik för nya studenter. Det kan till exempel vara i form av föreläsningar eller interaktiva kurser på internet.

Studieteknik handlar om att:

  • Planera studierna för att få en lagom arbetsbörda.
  • Hitta bra sätt att läsa kurslitteratur.
  • Lyssna på föreläsningar.
  • Göra anteckningar och öva upp minnestekniker.

Studenthälsa.se ger tips och råd om hållbara studier. Här kan du bland annat läsa mer om hur du pluggar smart och om konsten att grupparbeta.

Studenthälsa.se

Skrivverkstäder och räknestugor

På en del håll finns också så kallade skrivverkstäder där du kan utveckla ditt skrivande. När det blir dags att skriva uppsats kan skrivverkstaden vara ett bra stöd.

Vissa universitet och högskolor har också så kallade räknestugor där du kan öva matematik.

Fråga läraren

Kurslitteraturen kan vara mastig, svår att förstå och ibland på engelska. Efter en lektion eller föreläsning kan du alltid fråga föreläsaren eller läraren om det är något du inte förstår. Det kan handla om ett ord eller avsnitt i böckerna. Lärarna är vana vid att få frågor från sina studenter.

Arbeta tillsammans

Många studenter väljer att studera tillsammans med andra kursare. Då kan ni hjälpas åt.

Du kan också kolla med studentkåren om det finns något mentor- eller faddersystem där erfarna studenter som läser samma utbildning som du själv fungerar som stödperson.

Böcker om studieteknik

Det finns böcker och annan information om studieteknik som du kan hitta på bibliotek, studentcentrum eller motsvarande. Tips från lärare, studievägledare och andra studenter är värdefulla.

 

Sidan uppdaterades 2024-01-15