Att vara utbytesstudent innebär att du studerar utomlands som en del av din svenska utbildning. Du slipper terminsavgifter och ofta ingår också ett stipendium.

Vi har träffat Hilda, Villemo och Sofia som alla studerat utomlands genom olika program. De berättar om vad utlandsvistelsen betytt för dem både på ett personligt och på ett professionellt plan. Ta del av deras berättelser!

Möjligt för alla

Möjligheten att åka på utbyte är öppen för alla studenter. Det är ingen exklusiv klubb bara för dem med toppbetyg, vilket är en vanlig missuppfattning. De flesta svenska universitet och högskolor samarbetar med utländska universitet genom olika utbytesprogram. För dig som student innebär ett utbytesprogram möjligheten att studera utomlands under en bestämd period, som en del av din svenska utbildning.

Fördelar med att vara utbytesstudent

För att få delta i ett utbytesprogram måste du vara antagen vid ett svensk universitet eller högskola. Studier inom ett utbytesprogram räknas som en del av din svenska utbildning och du får svenska högskolepoäng. Som regel måste du läsa ett visst antal poäng vid din högskola i Sverige innan du kan åka utomlands.

Några fördelar med utbytesprogram är att:

  • Din institution hjälper dig med praktiska detaljer.
  • Högskolepoängen räknas in i din svenska examen.
  • Du behöver inte betala terminsavgift till det utländska universitetet.
  • Du får oftast extra pengar i form av bidrag eller stipendium, utöver CSN.

Vanliga utbytesprogram

Det finns flera internationella utbytesprogram för studenter. Erasmus+ och Nordplus är exempel på program som de flesta svenska universitet och högskolor deltar i. Erasmus+, som är det största programmet, erbjuder studier i Europa medan Nordplus ger möjlighet till studier i Norden och Baltikum.

Universitets- och högskolerådet har det övergripande ansvaret för de här utbytesprogrammen i Sverige, men som student ansöker du via din högskola. Det är också dit du ska vända dig för att få veta mer om vilka möjligheter du har att delta och till vilka länder och universitet i världen just du kan åka.

Erasmus+ 

Nordplus 

Lokala utbytesprogram

De flesta universitet och högskolor har även egna avtal för studentutbyten med universitet i olika delar av världen. Flera högskolor erbjuder också kurser eller delar av kurser utomlands.

Du kan vända dig till institutionen eller en internationell samordnare på högskolan för att få veta vilka utbyten som finns. Den ämnesansvariga eller studie- och yrkesvägledaren vid institutionen kan ge dig information om hur studierna kan tillgodoräknas.

Kontakta din högskola eller universitet redan idag

Är du intresserad av att studera utomlands under din utbildning? Det är en fördel att vara ute i god tid. Fråga gärna ditt universitet eller din högskola i början av din utbildning. Eller kanske redan innan du påbörjar eller söker till en utbildning. Ta reda på vilka möjligheter som finns inom just ditt program eller ämnesområde. Då blir det enklare för dig att planera in utbytesterminen så att den passar dig och ditt studieprogram.

Page last updated 2023-12-05