Höstens prov genomfördes 30 september. Du som skrev provet får besked om du godkänts eller inte i början av december. Inga fler provtillfällen är inplanerade. Så snart UHR får besked om en eventuell fortsättning uppdaterar vi informationen här.

På bänk vid park_artikel.jpg

Försöksperiod 2022-23

I och med att höstens behörighetsprov är genomfört och alla deltagare fått sitt resultat avslutas försöksperioden. Under våren 2024 kommer provet att utvärderas av UHR. Regeringen beslutar därefter om provets framtid. 

Du som skrev provet 30 september

Du som skrev det grundläggande behörighetsprovet kan hämta ditt resultat i anmälningstjänsten. Resultatet publiceras i början av december. Läs mer om hur du kan ladda ner ett intyg med mera: 

Du som skrev provet 30 september

Snabbfakta om behörighetsprovet

  • Provet vänder sig till den som fyllt 24 år och som av olika anledningar saknar grundläggande behörighet och vill studera vid högskolan.
  • Provet mäter bland annat kunskaper i engelska, svenska och matematik, men också kompetenser som vetenskapligt förhållningssätt och problem­lösnings­förmåga. Kompetenser för grundläggande behörighet
  • För att provet ska ge grundläggande behörighet, måste provdeltagaren ha godkänt resultat på provet i sin helhet. 
  • Godkänt resultat ger grundläggande behörighet till högskolestudier. Den som söker en utbildning där även särskild behörighet krävs måste komplettera med kurser i ämnet, alternativt att prövas för undantag då personen kan visa på motsvarande kunskaper. 
  • Provet ger inget meritvärde. Därför är det viktigt att den som söker en utbildning där det råder konkurrens om platserna även gör högskoleprovet.
  • Cirka 1 300 personer har skrivit provet under försöksperioden. 

Frågor och svar om behörighetsprovet

Sidan uppdaterades 2023-11-08