Anmälan till höstens prov är nu stängd. Alla platser är fullbokade. Inga fler provtillfällen är inbokade utöver 30 september 2023.

På bänk vid park_artikel.jpg

Gick du inte i mål med dina gymnasiestudier, men siktar på högskolan?

Du som aldrig började gymnasiet eller som började och hoppade av och har arbetat eller skaffat dig kunskaper och färdigheter på annat sätt, kan skriva det grund­läggande behörighets­provet för högskolestudier. Med ett godkänt provresultat visar du på din faktiska kompetens och att du har förut­sättning­ar att läsa på högskolan. 

Även du som gått gymnasiet, men saknar grundläggande behörighet kan skriva provet:

Några gymnasieutbildningar som inte ger behörighet

Vad provet testar

Provet mäter bland annat kunskaper i engelska, svenska och matematik, men också kompetenser som vetenskapligt förhållningssätt och problem­lösnings­förmåga. Alltså kompetenser som du skaffat dig genom arbete och praktik, annan typ av utbildning eller egen verksamhet. 

Kompetenser för grundläggande behörighet

Hela provet måste vara godkänt

För att provet ska ge grundläggande behörighet, måste du ha godkänt resultat på provet i sin helhet. Du kan alltså inte bli godkänd enbart på vissa delar.

Du som skriver behörighetsprovet hösten 2023 och får godkänt på alla delar kan söka till kurser och program på högskolan med start vårterminen 2024 och framåt. 

Grundläggande behörighet, räcker det?

Mer än 3 000 kurser och ett hundratal utbildningsprogram på högskolan har  grundläggande behörighet som enda krav. 

Särskild behörighet krävs för vissa utbildningar

De flesta utbildningar har förutom krav på grundläggande behörighet även krav för särskild behörig­het. Kraven är kopplade till utbildningens innehåll: till sjuksköterskeprogrammet krävs exempelvis matematik, naturkunskap och samhällskunskap.

Kontakta en vägledare 

Är du intresserad av att läsa vidare på högskolan och har frågor om grund­läggande och särskild behörighet, kontakta en studie- och yrkesvägledare i din kommun eller vid högskolan. 

Studievägledaren hjälper dig

Kontaktuppgifter till landets universitet och högskolor

Frågor om provet

Har du specifika frågor om provet kan du ringa till Antagningsservice på telefon 010-174 07 08 (måndag till fredag klockan 9–16) eller skicka ett mejl: 

Ställ din fråga via formuläret på Antagning.se

Provet ges 30 september 2023

För att få skriva provet måste du vara 24 år eller äldre. Du som fyller 24 i år har också möjlighet att göra provet. 

Det finns 1 000 platser fördelade på fem provorter och du kan välja var du vill skriva provet när du anmäler dig: Göteborg, Luleå, Lund, Sundsvall och Stockholm.

Provet skrivs under en hel dag med preliminär skrivtid kl. 8:50 – 17:30. 

Provet ger inget meritvärde

Till ett stort antal utbildningar, både kurser och program, finns fler platser än sökande. Det innebär att alla som söker en viss utbildning kommer in. Men till några utbildningar, exempelvis civilingenjör, sjuksköterska och veterinär, görs ett urval bland de sökande utifrån meritvärde. 

Om du som vill skriva behörig­hets­provet tänker söka en utbildning där det är konkurrens om studieplatserna, måste du göra högskoleprovet. Ditt högskole­provs­resultat blir det merit­värde som du konkurrerar med i urvalet. 

Allt om högskoleprovet

Du som saknar meritvärde prövas i urvalsgruppen Övriga sökande som tilldelas platser först när alla sökande med meritvärde antagits. 

Inga anpassningar av provet 

Provet är en försöksverksamhet under 2022-23. Tyvärr kan inga anpassningar erbjudas för dig med exempelvis dys­lexi, synnedsättning, hörselskada eller en neuropsykiatrisk nedsättning. Om behörighetsprovet blir permanent kommer det att finnas möjligheter till anpassningar. 

Sidan uppdaterades 2023-09-06