Enskilda utbildningsanordnare är högskolor som drivs av andra aktörer än staten, till exempel av stiftelser eller föreningar. Här hittar du mer information om enskilda utbildningsanordnare och vad som gäller för dig som student.

Följande universitet och högskolor är enskilda utbildningsanordnare: 

 • Beckmans Designhögskola
 • Brunnsviks enskilda musikhögskola
 • Chalmers tekniska högskola 
 • Enskilda Högskolan Stockholm
 • Gammelkroppa skogsskola
 • Johannelunds teologiska högskola
 • Jönköping University
 • Handelshögskolan i Stockholm
 • Marie Cederschiöld högskola
 • Newmaninstitutet
 • Röda Korsets Högskola
 • Sophiahemmet Högskola
 • Stockholms Musikpedagogiska Institut
 • Akademi för Ledarskap och Teologi

Det finns även ett antal skolor med examenstillstånd för psykoterapiutbildning:

 • Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi
 • Evidens AB
 • Ericastiftelsen
 • Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

Dina rättigheter om du studerar vid en enskild utbildningsanordnare

I lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina kan du läsa om vad som gäller för enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd av regeringen att utfärda vissa högskoleexamina. De flesta författningar som reglerar högskolornas och andra statliga myndigheternas verksamhet gäller inte för enskilda utbildningsanordnare. För dig som student innebär det bland annat att du inte har samma möjligheter att överklaga exempelvis ett antagningsbeslut och att tillsynen är begränsad.

 

Sidan uppdaterades 2023-10-08