Med antagningsstatistik från tidigare år kan du få en uppfattning om vilken antagnings­­poäng som krävs för att komma in. Tänk på att antagningspoängen inte behöver vara samma varje år.

 

Här ser du vilken antagningspoäng som krävts för att komma in tidigare terminer. Du ser vilken poäng som gällde för olika urvalsgrupper. 

Statistiken är hämtad från urval 2. Just nu har vi inte möjlighet att visa antagningsstatistik för sommarkurser och mastersutbildningar. Den kan du istället hitta i antagningsstatistiken på uhr.se.

Urvalsgrupper

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor. Antagnings­statistiken kan innehålla urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.

De vanligaste urvalsgrupperna

BI: Gymnasiebetyg utan komplettering
BF: Betyg från folkhögskola
BII: Gymnasiebetyg med komplettering
HP: Högskoleprov
AP: Tidigare akademiska poäng
AU: Alternativt urval
SA: Sen anmälan
ÖS: Övriga sökande

Så tolkar du antagningsstatistiken

När du tolkar antagningsstatistiken ska du tänka på att den endast berättar vilken antagningspoäng som har krävts tidigare terminer. Statistiken kan ge en fingervisning om ungefär vad som krävs för att komma in, men den behöver inte se likadan ut varje termin.

Kom också ihåg att den slutgiltiga antagningspoängen för en viss utbildning kan vara lägre än den som står i antagningsstatistiken. Det beror på att statistiken är hämtad från urval 2. Efter det andra urvalet sköter universiteten och hög­skolorna reserv­antagningen.

Utökad antagningsstatistik på uhr.se

På uhr.se finns utökad statistik från tidigare antagningar. Här finns till exempel information om vilken antagnings­poäng som krävdes i första urvalet och hur många som sökte respektive antogs till en utbildning en viss termin.

Antagningsstatistik på uhr.se

Om sökfunktionen för antagningsstatistik på uhr.se

Sidan uppdaterades 2023-11-17