Från januari 2023 publicerar CSN statistik om omställnings­studie­stödet. Statistiken visar alla personer som har blivit beviljade omställnings­studie­stöd, oavsett om de har fått en utbetalning eller inte.

Fördelningar görs efter kön, ålder, sektor (privat eller offentlig), utbildnings­nivå och skolform. Dessutom visas de 20 vanligaste skolorna respektive utbildningarna som de som sökt om omställnings­studiestöd har blivit beviljade till.

Statistik om omställningsstudiestödet på CSN:s webbplats

Utbildningar som gett omställnings­studiestöd

Här visar vi några av de högskole­utbildningar som personer godkänts att få omställnings­studie­stöd för när de ansökt om stödet.

Viktigt att veta: att andra sökande har fått omställnings­studiestöd beviljat för en utbildning, är ingen garanti för att du kommer att beviljas omställningsstudiestöd för den. CSN gör individuella bedömningar.

Utbildningar inom hälsa och sjukvård

Utbildningar inom pedagogik, utbildnings­­vetenskap och didaktik (lärarutbildningar)

Utbildningar inom övriga områden

CSN redovisar inte statistik för fri­stående kurser utan visar enbart program.

Det finns även sökande som beviljats omställningsstudiestöd för utbildningar på avancerad nivå, som till exempel mastersprogram. CSN:s statistik innehåller inte information om inom vilka ämnesområden.

Sidan uppdaterades 2023-08-22