På den här sidan hittar du några yrken där du förväntas ha goda möjlig­heter till arbete efter studierna. Det gäller både på kort och lång sikt, enligt Arbets­för­medling­en. Vi informerar också om hög­skole­utbild­ning­ar som kan leda till yrket.