Vad gör man på ett seminarium? Vad innebär distansstudier och har man något sommarlov? Högskolestudier är annorlunda mot att studera på gymnasiet, men har också vissa likheter.

Högskolestudier består av undervisning och självstudier. Olika ämnen har olika former av undervisning. Hur många timmar du har schemalagd undervisning varierar också mellan olika utbildningar.

Föreläsning

Den vanligaste undervisningsformen är att en föreläsare håller ett föredrag för upp till hundratals studenter. Det brukar finnas utrymme för frågor och synpunkter från studenterna.

Seminarium

Till seminariet kommer studenterna förberedda genom att ha läst eller skrivit om ämnet. Man diskuterar tillsammans med läraren i en mindre grupp.

Lektion

Här kan du arbeta med uppgifter och få hjälp av läraren.

Laboration

Förekommer framförallt på tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Det kan handla om att lösa experiment eller lösa uppgifter inom programmering eller matematik.

Grupparbeten

Du jobbar tillsammans med andra studenter.

Praktik/VFU

Delar av utbildningen som sker utanför högskolan. Läser du exempelvis till lärare gör du din VFU på en skola. VFU står för verksamhetsförlagd utbildning.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen är mycket mer omfattande vid högskolestudier än på gymnasiet. Du köper själv dina böcker, eller lånar på bibliotek. En del böcker är på engelska. Därför är det viktigt att du har eller skaffar dig en god studieteknik. På det flesta högskolor och universitet finns det stöd för den som vill förbättra och utveckla sin studieteknik.

Studera på heltid, halvtid, deltid eller distans?

De flesta utbildningar innebär att du studerar på heltid. Att studera på heltid tar ungefär 40 timmar i veckan. Men en utbildning kan även ha en annan studietakt. De vanligaste, om du inte läser på heltid, är halvtid (50 %) och deltid (25 %). Vissa utbildningar går att läsa på distans, vilket innebär att du studerar självständigt och du framförallt har kontakt med lärare och andra studenter via webben.

Hur ser ett studieår ut?

Ett studieår är totalt 40 veckor långt och indelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. Om du läser på heltid läser du 60 högskolepoäng (hp) per år. De flesta utbildningar startar på hösten men det finns även utbildningar som startar på våren.

Mellan vår- och hösttermin erbjuder många universitet och högskolor kortare sommarkurser som omfattar 15 hp. Det är ett bra tillfälle att läsa kurser som passar ihop med din huvudutbildning eller läsa ämnen som intresserar dig.

  • Höstterminen brukar börja i slutet av augusti.
  • Vårterminen brukar börja i slutet av januari.
  • Sommarkurserna brukar börja i juni.
Sidan uppdaterades 2023-10-08